Vrijwaringsbewijs

Een vrijwaringsbewijs is een document dat als bewijs dient om aan te tonen dat het kenteken van een verkocht voertuig niet meer op uw naam staat. De verkoper ontvangt dit bewijs bij verkoop van het voertuig.

Per 1 januari komt er een nieuw kentekenbewijs. Lees hier alles over het nieuwe kentekenbewijs.

 

Zolang de tenaamstelling van een kenteken niet is overgeschreven op een nieuwe eigenaar, blijft de verkoper aansprakelijk voor de wegenbelasting, autoverzekering, APK en eventuele bekeuringen. Het is dus belangrijk om bij verkoop ALTIJD er voor te zorgen dat u het vrijwaringsbewijs ontvangt. Het komt al te vaak voor dat de kopende partij aangeeft dit later op te sturen. Echter dit gebeurt niet altijd waardoor de oude eigenaar denkt het voertuig verkocht te hebben maar het voertuig blijkt dan gewoon nog op zijn naam te staan met alle verplichtingen en gevolgen van dien.

Benodigde papieren voor overschrijving

Wanneer u een kenteken wilt overschrijven dan kan dit bij diverse postagentschappen. Niet elk TNT postagentschap mag ook kentekenregistratie uitvoeren. Check daarom op de site van TNT welke kantoren bij u in de buurt ook kenteken registratie mogen uitvoeren. U dient hiervoor de volgende zaken mee te nemen:

Bij verkoop is de verkopende partij verplicht het deel I B en het deel II van het kentekenbewijs over te dragen aan diegene die eigenaar van het voertuig is geworden. De verkopende partij is ook verplicht het deel I A van het kentekenbewijs bij zich te houden totdat de kopende partij het vrijwaringsbewijs EN het oude deel I B heeft teruggegeven. Is dit gebeurd dan mag men aan de koper het kenteken deel 1 A geven.

Kosten vrijwaringsbewijs auto

Aan schorsen zijn kosten verbonden. Schorsen kost voor de meeste voertuigen € 71,50 per jaar. Voor enkele bijzondere categorieën voertuigen zijn de kosten € 23,90 per voertuig per jaar.

Het schorsingstarief voor bromfietsen bedraagt € 10,50. Als u een schorsing wilt verlengen, zijn de kosten voor het tweede jaar € 23,90. Dit tarief is voor alle voertuigen gelijk, uitgezonderd bromfietsen. Als u een schorsing van een voertuig opheft en binnen een jaar hetzelfde voertuig opnieuw wilt schorsen, zijn de kosten € 119,00.

Uw voertuig en het kenteken
Het tarief voor opnieuw schorsen binnen een jaar voor bijzondere categorieën voertuigen is € 23,90. Het schorsingstarief van € 23,90 geldt voor:
. voertuigen van 15 jaar en ouder
. motorfietsen
. bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg
. aanhangwagens en opleggers met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Opzeggen autoverzekering na vrijwaring

De verzekeringsmaatschappij van uw autoverzekering krijgt niet automatisch een bericht. U moet zelf uw verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte stellen dat het voertuig is verkocht.

Opzeggen wegenbelasting

Dit gaat wel automatisch. Na het overschrijven bent u voor de belastingdienst geen eigenaar meer en hoeft u verder geen wegenbelasting meer te betalen.

Opzeggen APK-keuring

De APK-keuring blijft verplicht voor het voertuig maar omdat u geen eigenaar meer bent van het voertuig ontvangt u geen reminder meer vanuit het RDW.