Waarom krijg ik een boete van RDW?

5 juni 2013

De redenen waarom u een boete van RDW kunt ontvangen verschillen. Heeft u een voertuig op uw naam overgeschreven, maar nog geen verzekering voor dit voertuig afgesloten? Bent vergeten de premie van uw autoverzekering te betalen? Staat uw brommer is de schuur, maar heeft u het kenteken niet geschorst? Dit zijn allemaal redenen waarom u van de RDW een boete kunt ontvangen.

Omdat het verwarrend kan zijn wat u dient te doen in welke situatie, hebben wij de belangrijkste informatie voor op een rijtje gezet. Zo weet u wat u wanneer dient te doen.

Tenaamstelling

Wanneer u een voertuig op uw naam overschrijft bent u aansprakelijk voor de motorrijtuigenbelasting, verzekering en Algemene Periodieke Keuring (APK). Wanneer u niet binnen 28 dagen na de tenaamstelling uw voertuig heeft verzekerd krijgt u van de RDW een waarschuwingsbrief. In deze brief wordt aangegeven dat het voertuig dat op uw naam staat niet verzekerd is. Het is dan van belang dat u contact opneemt met uw verzekeraar of tussenpersoon. Deze kan, indien u verzekerd bent, controleren of er iets mis is gegaan met het aanmelden van uw voertuig.

Nadat u de waarschuwingsbrief heeft ontvangen heeft u enige tijd om het voertuig alsnog te verzekeren of uw verzekeringsmaatschappij kan het kenteken alsnog aanmelden bij de RDW. Wanneer u geen gehoor geeft aan de waarschuwingsbrief, krijgt u een 2e brief van de RDW. Hierin geeft de RDW aan dat zij van u een artikel 34 verklaring wensen te ontvangen. Had u geen geldige verzekering op de peildatum van de RDW, dan kan zij u een boete opleggen. Deze bedraagt meestal € 550,00 (per 01-01-2016). Heeft u echter wel degelijk uw voertuig op tijd verzekerd, dan dient de verzekeringsmaatschappij een artikel 34 verklaring af te geven. In deze verklaring staat dat u op de bewuste peildatum wel verzekerd was. Heeft u echter uw voertuig nog steeds niet of te laat verzekerd, dan kan de verzekeringsmaatschappij u niet in alle gevallen helpen.

Beëindiging of schorsing verzekering

Wanneer de verzekering van uw voertuig opgezegd of geschorst is, ontvangt u geen waarschuwingsbrief van de RDW. De RDW geeft aan dat dit niet mogelijk is, omdat zij de aard van de beëindiging of schorsing niet kennen. Zij voeren alleen de controle uit. U ontvangt in deze situaties direct een brief met daarin de mededeling dat u een artikel 34 WAM-verklaring dient te overleggen of anders een boete opgelegd kunt krijgen.

Controle RDW

Ieder geregistreerd voertuig wordt minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd door de RDW. Deze frequentie wordt vanaf vorig jaar toegepast. De RDW geeft aan dat zij zijn overgegaan tot 100 procent controle. Dit komt omdat het Ministerie van Veiligheid en Justitie mensen die in overtreding zijn wil aanpakken.

Boetes

De boetes die opgelegd kunnen worden voor het niet verzekeren van uw voertuig bedragen voor een auto’s en motoren € 550 per 01-01-2016.

Kenteken schorsen

Wanneer u een lange periode geen gebruik maakt van de openbare weg met uw voertuig, kan u het kenteken online schorsen bij de RDW. U bent dan als kentekenhouder gedurende de schorsingsperiode vrijgesteld van de WA-verzekeringsplicht, het betalen van motorrijtuigenbelasting en het voertuig APK te keuren.

Vrijwaringsbewijs

Het is heel erg belangrijk wanneer u een voertuig verkoopt of koopt dat u erop let dat uw voertuig(en) verzekerd is (zijn). Alleen met een vrijwaringsbewijs of een schorsingsbewijs heeft u geen verzekeringsplicht.

Voorbeeld 1

Volgens de RDW komt het vaak voor dat mensen een voertuig verkopen maar het kenteken niet overschrijven. Vervolgens geven zij het nieuwe voertuig op bij de verzekeringsmaatschappij. Men vergeet dan dat zij nog steeds aansprakelijk zijn voor het oude voertuig, totdat deze overgeschreven is.

Voorbeeld 2

U koopt een auto, de auto staat op uw naam. U geeft het nieuwe voertuig door aan uw verzekeraar, uw oude voertuig is gratis meeverzekerd. U vergeet na de meeverzekerdeperiode uw oude auto te verzekeren. U bent voor beide auto’s aansprakelijk.

Het is van belang dat u een voertuig dat op uw naam staat overschrijft of verzekert. Een handvat dat u kunt hanteren is, wanneer u een voertuig overschrijft ontvangt u een vrijwaringsbewijs. De datum op uw vrijwaringsbewijs is de datum dat u niet meer aansprakelijk bent voor een voertuig. Zorg ervoor dat u uw verzekering dus niet eerder beëindigd dan deze datum. Zorg er ook voor dat u uw vrijwaringsbewijs goed bewaard, voor u eigen administratie maar ook voor uw verzekeraar. Zij kunnen deze namelijk ook opvragen om misverstanden over de datum van verkoop te voorkomen.

Wat is een artikel 34 WAM-verklaring

Een artikel 34 WAM-verklaring, is een verklaring die door uw verzekeringsmaatschappij dient afgegeven te worden om aan te tonen dat u op een bepaalde datum of in een bepaalde periode verzekerd was. In artikel 34 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) in welke omstandigheden een verklaring opgevraagd mag worden.

Waar dient een artikel 34 WAM-verklaring aan te voldoen

Een artikel 34 WAM-verklaring dient te voldoen aan een aantal eisen, namelijk:

Wat is een artikel 34 WAM-verklaring

Een artikel 34 WAM-verklaring, is een verklaring die door uw verzekeringsmaatschappij dient afgegeven te worden om aan te tonen dat u op een bepaalde datum of in een bepaalde periode verzekerd was. In artikel 34 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) in welke omstandigheden een verklaring opgevraagd mag worden.

Waar dient een artikel 34 WAM-verklaring aan te voldoen

Een artikel 34 WAM-verklaring dient te voldoen aan een aantal eisen, namelijk:

De papieren verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen

 • De verklaring dient te zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent.
 • Het dient een originele verklaring zijn (geen kopie of fax).

pie of fax).

De digitale verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

 • Bovenaan de verklaring staat: ‘WAMPrintenArtikel34’.

Op beide (de papieren en de digitale) verklaringen dienen de volgende onderdelen te zijn vermeld:

 • De tekst ‘verklaring ingevolge artikel 34 van de WAM’.
 • De CRWAM-code van de verzekeraar of de gevolmachtigd agent.
 • De juiste controledatum.
 • Het juiste kenteken.
 • Het polisnummer.
 • De tekst en dat het CRWAM, voor zover noodzakelijk, is aangevuld dan wel gecorrigeerd?.
 • Een originele handtekening (geen voorgedrukte handtekening of stempelafdruk).
 • De afgiftedatum van de verklaring (bij de digitale verklaring rechtsonder vermeld op de print).

De papieren verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen

 • De verklaring dient te zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent.
 • Het dient een originele verklaring zijn (geen kopie of fax).

pie of fax).

De digitale verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

 • Bovenaan de verklaring staat: ‘WAMPrintenArtikel34’.

Op beide (de papieren en de digitale) verklaringen dienen de volgende onderdelen te zijn vermeld:

 • De tekst ‘verklaring ingevolge artikel 34 van de WAM’.
 • De CRWAM-code van de verzekeraar of de gevolmachtigd agent.
 • De juiste controledatum.
 • Het juiste kenteken.
 • Het polisnummer.
 • De tekst en dat het CRWAM, voor zover noodzakelijk, is aangevuld dan wel gecorrigeerd?.
 • Een originele handtekening (geen voorgedrukte handtekening of stempelafdruk).
 • De afgiftedatum van de verklaring (bij de digitale verklaring rechtsonder vermeld op de print).

Wat is het CRWAM

Het CRWAM is het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Dit is een database van de RDW waarin alle door verzekeraars, gevolmachtigden en tussenpersonen aangeleverde lopende verzekeringen worden opgeslagen per kenteken. De CRWAM-code van verzekeraars en de gevolmachtigd agenten bestaat uit 4 cijfers en wordt afgegeven door de unit Handhaving van de RDW.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!