Niet betalen premie autoverzekering dramatische gevolgen

18 februari 2013

niet betalen premie autoverzekering dramatische gevolgenIJsselstein, 18 februari 2013

Premies voor autoverzekeringen worden steeds minder vaak betaald. Dit kan ertoe leiden dat de auto niet meer verzekerd is en de schade rechtstreeks op de automobilist wordt verhaald. Bovendien ontvangt u dan hoge boetes van de RDW. Laat u het nog verder komen en wordt u geroyeerd als wanbetaler, dan leidt dit tot een vermelding in een landelijke database, wat gedurende 5 jaar lang problemen kan geven bij het afsluiten van een verzekering. Consumenten onderschatten de gevolgen van het niet betalen van de premie.

Boete door niet betalen premie autoverzekering

Wanneer een premie voor een autoverzekering niet betaald wordt, kan de verzekeringsmaatschappij – bij een betalingsachterstand van 30 dagen – de dekking van de autoverzekering schorsen. Hierdoor is de auto niet langer verzekerd. Het is in Nederland echter verplicht om minimaal de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren (WA verzekering). De automobilist riskeert dus een boete. Per 1 januari jongstleden controleert de RDW actief of alle geregistreerde auto’s zijn verzekerd.
Wanneer blijkt dat een auto niet verzekerd is, krijgt de kentekenhouder direct een boete van € 550 (per 01-01-2016). Omdat de RDW deze boete drie keer per jaar kan opleggen, kan dit bedrag oplopen tot € 1.140. Bij een vierde keer wordt er overgegaan tot strafvervolging en moet de automobilist voor de rechter verschijnen.

Ontlopen van boete niet mogelijk

Veel automobilisten realiseren zich niet dat ze een boete kunnen krijgen wanneer ze de premie van de autoverzekering niet betalen. Ook denken automobilisten dat ze een boete van de RDW kunnen ontlopen, omdat ze met een bewijs van de verzekeringsmaatschappij aan kunnen tonen dat ze wel verzekerd waren. Wanneer de dekking echter geschorst is, zal de verzekeringsmaatschappij dit bewijs niet verstrekken. De boete moet dus gewoon betaald worden, ook wanneer de premie op een later moment alsnog betaald wordt. Overigens blijft de premieverplichting onverminderd bestaan als contractuele verplichting, ook al is de dekking geschorst.

Dramatische gevolgen

Wordt de dekking geschorst, dan is de auto niet meer verzekerd. Toch blijven veel mensen onverzekerd doorrijden. Naast het feit dat het verboden is om onverzekerd te rijden, wordt schade door een ongeval dan ook niet vergoed door de verzekeringsmaatschappij. De automobilist wordt hierdoor altijd persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de kosten van de schade, die bij letselschade aan een tegenpartij tot enkele duizenden of zelfs tonnen euro’s kan oplopen. Dit kan dramatische financiële gevolgen hebben voor de automobilist, die zich dit vaak niet realiseert.

Royement bij niet betalen premie autoverzekering

Wanneer de betalingsachterstand nog verder oploopt na de schorsing, kan de verzekeringsmaatschappij overgaan tot het royeren van de verzekeringspolis. Hierbij wordt de automobilist definitief uit de verzekering gezet en wordt deze geregistreerd in een landelijke database. Dit maakt het moeilijk om bij een eventuele nieuwe verzekeringsmaatschappij geaccepteerd te worden.

Voorkomen beter dan genezen

Autoverzekeringen worden vrijwel altijd per automatische incasso geïnd. Als de incasso niet lukt, dan wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Wordt de betaling vervolgens niet binnen de aangegeven termijn alsnog voldaan, dan gaat de verzekeringsmaatschappij over tot schorsing en krijgt de automobilist een boete. Het niet betalen van de premie voor een autoverzekering kent eigenlijk alleen maar nadelen. Voorkomen is daarom altijd beter dan genezen.

Winnaar

Thuiswinkel awards voor Diks verzekeringen

7.6

Beoordeling

Diks Verzekeringen heeft meer dan 198 beoordelingen bij klantenvertellen.nl. 88% beveelt ons aan met een gemiddeld cijfer van: 7.6 voor een autoverzekering.

Rating

All-Risk autoverzekering

De All-Risk autoverzekering is toch altijd de beste keuze?

De All-Risk autoverzekering biedt de ruimste dekking, maar is natuurlijk ook de duurste polis....

Lees meer

Geldt er een maximumleeftijd voor een autoverzekering?

Leeftijd speelt een grote rol bij de autoverzekering. Jonge autobezitters betalen meer voor de...

Lees meer

Geldt mijn autoverzekering ook in het buitenland?

U gaat er vanuit dat de autoverzekering ook in het buitenland geldt, maar is...

Lees meer

Vergelijk online de premie van uw autoverzekering!