Niet betalen premie autoverzekering dramatische gevolgen

18 februari 2013

niet betalen premie autoverzekering dramatische gevolgenIJsselstein, 18 februari 2013

Premies voor autoverzekeringen worden steeds minder vaak betaald. Dit kan ertoe leiden dat de auto niet meer verzekerd is en de schade rechtstreeks op de automobilist wordt verhaald. Bovendien ontvangt men dan hoge boetes van het RDW. Laat men het nog verder komen en wordt men geroyeerd als wanbetaler, dan kan dit zo maar 5 jaar lang leiden tot problemen bij het afsluiten van een verzekering vanwege de vermelding in een landelijke database. De consument onderschat echter de gevolgen van het niet betalen van de premie.

Boete door niet betalen premie autoverzekering

Wanneer een premie voor een autoverzekering niet betaald wordt, kan de verzekeringsmaatschappij bij een betalingsachterstand van 30 dagen de dekking van de autoverzekering schorsen. Hierdoor is de auto niet langer verzekerd. Het is in Nederland echter verplicht minimaal de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren (WA-verzekering) en dus riskeert de automobilist een boete.
Per 1 januari jl. controleert het RDW actief of alle geregistreerde auto’s zijn verzekerd.
Wanneer blijkt dat een auto niet verzekerd is, dan krijgt de kentekenhouder van de auto direct een boete van 550 euro (per 01-01-2016). Omdat het RDW deze boete drie keer per jaar kan opleggen, kan dit bedrag oplopen tot 1.140 euro. Bij een vierde keer wordt er overgegaan tot strafvervolging, en dient de automobilist voor de rechter te verschijnen.

Ontlopen van boete niet mogelijk

Veel automobilisten realiseren zich niet dat ze een boete kunnen krijgen wanneer ze de premie van de autoverzekering niet betalen. Ook denken automobilisten dat ze een boete van het RDW kunnen ontlopen, omdat ze met een bewijs van de verzekeringsmaatschappij aan willen tonen dat ze wel verzekerd waren. Wanneer de dekking echter geschorst is, zal de verzekeringsmaatschappij dit bewijs niet verstrekken. De boete moet dus gewoon betaald worden, ook wanneer de premie op een later moment alsnog betaald wordt. Overigens blijft de premieverplichting onverminderd bestaan als contractuele verplichting, ook al is de dekking geschorst.

Dramatische gevolgen

Wordt de dekking geschorst, dan is de auto niet meer verzekerd. Toch blijven veel mensen onverzekerd doorrijden. Naast het feit dat het verboden is om onverzekerd rond te rijden, wordt schade door een ongeval niet vergoed door de verzekeringsmaatschappij. De automobilist wordt hierdoor altijd persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de kosten van de schade, die bij letselschade aan een tegenpartij tot enkele duizenden of zelfs tot tonnen euro’s kan oplopen. Dit kan leidt tot dramatische financiële gevolgen voor de automobilist, die zich dit vaak niet realiseert.

Royement bij niet betalen premie autoverzekering

Wanneer de betalingsachterstand nog verder oploopt na de schorsing, kan de verzekeringsmaatschappij overgaan tot het royeren van de verzekeringspolis. Hierbij wordt de automobilist definitief uit de verzekering gezet en wordt deze geregistreerd in een landelijke database, wat het moeilijk maakt om bij een eventuele nieuwe verzekeringsmaatschappij geaccepteerd te worden.

Voorkomen beter dan genezen

Autoverzekeringen worden vrijwel altijd per automatische incasso geïnd. Als de incasso niet lukt, dan wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Wordt de betaling vervolgens niet binnen de aangegeven termijn alsnog voldaan, dan gaat de verzekeringsmaatschappij over tot schorsing en krijgt de automobilist een boete. Het niet betalen van de premie voor een autoverzekering kent eigenlijk alleen maar nadelen. Voorkomen is daarom altijd beter dan genezen.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!