Artikel 275 Wvk

Artikel 275 Wvk: Deskundige taxatie; onafhankelijke derde stelt de waarde vast; volgens de wet onbeperkte geldigheidsduur;

Artikel 275 Wvk is een oud artikel dat sinds 2006 is aangepast naar artikel 7:960: BW.

Heeft u bij schade een geldig taxatierapport dan is er bij de meeste maatschappijen op de oldtimerverzekering een uitkering conform het taxatierapport.

Bereken direct de premie van uw oldtimerverzekering!