Artikel 275 Wvk

Artikel 275 Wvk: Deskundige taxatie; onafhankelijke derde stelt de waarde vast; volgens de wet onbeperkte geldigheidsduur;

brand kent een duur van 3 jaar, tenzij met indexclausule want dan is de geldigheidsduur 6 jaar; grote opstallen, kostbaarheden, machines; aantastbaar bij bedrog waarna de verzekering een open polis wordt.

Artikel 275 Wvk is een oud artikel dat sinds 2006 is aangepast naar artikel 7:960: BW.

Wilt u een oldtimer taxeren. Een taxatie kost € 150,= per taxatierapport. Vraag hier een taxatie aan.

Heeft u bij schade een geldig taxatierapport dan is er bij de meeste maatschappijen op de oldtimerverzekering een uitkering conform het taxatierapport.