arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Vraag direct een offerte aan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP!

Direct online afsluiten
Direct online afsluiten
14 dagen bedenktijd
14 dagen bedenktijd
8.1
Beoordeling verzekeringen

Hoe wordt het uitkeringsniveau bepaald?

He uitkeringsniveau van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt bepaald door het percentage van arbeidsongeschiktheid en uiteraard het verzekerde bedrag. De meeste verzekeraars die Diks Verzekeringen vergelijkt, maken gebruik van de volgende tabel:

Het uitkeringspercentage wordt vastgesteld door een onafhankelijke verzekeringsarts.
ArbeidsongeschiktheidspercentageUitkeringspercentage
Minder dan 25%0%
25 - 35%30%
35 - 45%40%
45 - 55%50%
55 - 65%60%
65 - 85%75%
85 - 100%100%

Veelgestelde vragen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die er zorg voor draagt dat u als ondernemer toch een inkomen heeft op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich tegen inkomstenverlies.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt op het moment dat u minstens 25% beperkt bent om uw beroepswerkzaamheden uit te voeren. U kunt bij deze verzekering zelf kiezen hoe de arbeidsongeschiktheid beoordeeld wordt.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van een percentage. Het arbeidsongeschiktheidspercentage kan worden berekend op basis van een formule die de balans maakt tussen maatmanloon, verdiencapaciteit en restverdiencapaciteit. Dit berekent kort gezegd de balans tussen wat u verdient zonder dat u arbeidsongeschikt bent en wat u nog kunt verdienen wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Vergelijken

Op Diks.nl kunt u makkelijke uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken. Na het invullen van enkele gegevens krijgt u een overzicht van alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, inclusief premies. Naast de basisdekking van de verzekering en de hoogte van de premie, zijn er andere zaken waar u op kunt letten bij het vergelijken en afsluiten. Bedenk bijvoorbeeld goed wat u wel of niet wilt verzekeren. Hoeveel bent u maandelijks kwijt aan vaste lasten en kosten, en wat heeft u nodig om te kunnen leven? Zo kunt u bepalen welk bedrag u wilt verzekeren.

Verplicht

Op dit moment is het een arbeidsongeschiktheidsverzekering nog niet verplicht. Er wordt echter gesproken over het verplicht stellen van een AOV. In dat geval zou u als ZZP’er vanaf 2024 verplicht zijn om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is hoe dan ook wel verstandig om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De overheid keert geen uitkering uit aan ondernemers. Wanneer u als ZZP’er of ondernemer onverwacht arbeidsongeschikt (door ziekte of ongeval) wordt voor werk, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vooraf besproken bedrag uit als inkomen.

Kosten

Wat u betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van uw wensen en uw persoonlijke situatie. Zo spelen onder andere uw leeftijd en beroep een grote rol bij het vaststellen van de premie. Hierbij wordt er vooral gekeken hoe risicovol uw beroep is. Zo betaalt een 50-jarige hovenier meer premie per maand dan een 50-jarige accountant, omdat uit cijfers blijkt dat hoveniers een groter risico lopen om arbeidsongeschikt te raken.  Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die van invloed zijn op de kosten, zoals bijvoorbeeld het verzekerd bedrag, het eigen risico en de uitkeringsduur.

Vergelijken

Op Diks.nl kunt u makkelijke uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken. Na het invullen van enkele gegevens krijgt u een overzicht van alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, inclusief premies. Naast de basisdekking van de verzekering en de hoogte van de premie, zijn er andere zaken waar u op kunt letten bij het vergelijken en afsluiten. Bedenk bijvoorbeeld goed wat u wel of niet wilt verzekeren. Hoeveel bent u maandelijks kwijt aan vaste lasten en kosten, en wat heeft u nodig om te kunnen leven? Zo kunt u bepalen welk bedrag u wilt verzekeren.

Verplicht

Op dit moment is het een arbeidsongeschiktheidsverzekering nog niet verplicht. Er wordt echter gesproken over het verplicht stellen van een AOV. In dat geval zou u als ZZP’er vanaf 2024 verplicht zijn om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is hoe dan ook wel verstandig om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De overheid keert geen uitkering uit aan ondernemers. Wanneer u als ZZP’er of ondernemer onverwacht arbeidsongeschikt (door ziekte of ongeval) wordt voor werk, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vooraf besproken bedrag uit als inkomen.

Kosten

Wat u betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van uw wensen en uw persoonlijke situatie. Zo spelen onder andere uw leeftijd en beroep een grote rol bij het vaststellen van de premie. Hierbij wordt er vooral gekeken hoe risicovol uw beroep is. Zo betaalt een 50-jarige hovenier meer premie per maand dan een 50-jarige accountant, omdat uit cijfers blijkt dat hoveniers een groter risico lopen om arbeidsongeschikt te raken.  Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die van invloed zijn op de kosten, zoals bijvoorbeeld het verzekerd bedrag, het eigen risico en de uitkeringsduur.

Ondernemer

Als ondernemer valt u niet onder de werkgeversverzekeringen. Dat betekent dat u niet wordt doorbetaald als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u toch gewoon een inkomen heeft als u niet kunt werken. Arbeidsongeschiktheid kan ontstaan doordat u fysiek of mentaal ziek wordt of een ongeval krijgt, maar bijvoorbeeld ook door een zwangerschap. De oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid hoeft niet direct iets te maken hebben met uw werk. Dit betekent dus ook dat de reden (het ongeval, de ziekte of de zwangerschap) door iets buiten uw werk en in uw vrije tijd wordt veroorzaakt.

Loondienst

Voor iemand in loondienst werkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering anders dan voor een ZZP’er. Als werknemer draagt u namelijk via uw brutosalaris af voor de sociale zekerheid. Als u arbeidsongeschikt raakt en niet meer kunt werken, heeft u daarom recht op een uitkering. Het bedrag dat u doorbetaald krijgt, is niet even hoog als het salaris dat u onder normale omstandigheden zou krijgen. Het is echter wel een deel ervan, waardoor u in ieder geval kosten als huur of hypotheek en andere vaste kasten kunt betalen.

Hypotheek

Als u arbeidsongeschikt raakt lopen uw vaste lasten, zoals bijvoorbeeld uw hypotheek, gewoon door. Als u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, maar wel in loondienst bent, komt u de eerste twee jaar in de ziektewet. U krijgt in dat geval een ziektewetuitkering die wordt aangevuld door uw werkgever. Als ZZP’er heeft u dit natuurlijk niet, u kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht voor een hypotheek, maar biedt wel financiële zekerheid op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.

Ondernemer

Als ondernemer valt u niet onder de werkgeversverzekeringen. Dat betekent dat u niet wordt doorbetaald als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u toch gewoon een inkomen heeft als u niet kunt werken. Arbeidsongeschiktheid kan ontstaan doordat u fysiek of mentaal ziek wordt of een ongeval krijgt, maar bijvoorbeeld ook door een zwangerschap. De oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid hoeft niet direct iets te maken hebben met uw werk. Dit betekent dus ook dat de reden (het ongeval, de ziekte of de zwangerschap) door iets buiten uw werk en in uw vrije tijd wordt veroorzaakt.

Loondienst

Voor iemand in loondienst werkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering anders dan voor een ZZP’er. Als werknemer draagt u namelijk via uw brutosalaris af voor de sociale zekerheid. Als u arbeidsongeschikt raakt en niet meer kunt werken, heeft u daarom recht op een uitkering. Het bedrag dat u doorbetaald krijgt, is niet even hoog als het salaris dat u onder normale omstandigheden zou krijgen. Het is echter wel een deel ervan, waardoor u in ieder geval kosten als huur of hypotheek en andere vaste kasten kunt betalen.

Hypotheek

Als u arbeidsongeschikt raakt lopen uw vaste lasten, zoals bijvoorbeeld uw hypotheek, gewoon door. Als u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, maar wel in loondienst bent, komt u de eerste twee jaar in de ziektewet. U krijgt in dat geval een ziektewetuitkering die wordt aangevuld door uw werkgever. Als ZZP’er heeft u dit natuurlijk niet, u kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht voor een hypotheek, maar biedt wel financiële zekerheid op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.

Vraag direct een offerte aan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP!