Update gegevens

Controleer of dat uw adres- en contactgegevens juist en/of compleet zijn. Indien dit niet het geval is verzoeken wij u de gegevens te wijzigen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Adresgegevens


ContactgegevensAnder adres? Premie kan veranderen.

Verzekeraars bepalen de premie mede aan de hand van uw postcode. Wanneer dit verandert kan de premie ook aangepast worden.

Mutatiekosten

De maatschappij zal bij het aanpassen van het adres mutatiekosten in rekening brengen.