De polisvoorwaarden van de scooterverzekering

Niemand gaat uit vrije wil de polisvoorwaarden voor de scooterverzekering doorspitten. Ze zijn vaak saai en moeilijk leesbaar. Toch zijn ze belangrijk, maar wij begrijpen dat je ze niet voor je plezier gaat doornemen. Een aantal belangrijke onderdelen van de polisvoorwaarden lichten wij graag toe.

Wat is het eigen risico in de scooterverzekering?

Het eigen risico is een deel van de schade die je voor eigen rekening houdt. Niet alle verzekeraars hanteren een eigen risico. Als ze het wel doen gaat het vaak om een bedrag tot €150. Bij een schade van €1.000 krijg je dus €850 uitgekeerd uitgaande van een eigen risico van €150. Verzekeraars hanteren een eigen risico om verzekerden af te remmen om schades te claimen.

Een hoger eigen risico voor jonge bestuurders

Jonge bestuurders betalen vaak een hogere premie tot ze 24 jaar oud zijn. Dit doen verzekeraars omdat ze in vergelijking met oudere bestuurders meer schades aanrichten. Voor sommige verzekeraars gaat dat nog niet ver genoeg. Zij leggen in de polisvoorwaarden ook nog een extra eigen risico vast voor het geval er schade wordt aangericht door jonge bestuurders. Niet alle verzekeraars doen dit.

Wat is het eigen risico in de scooterverzekering?

Het eigen risico is een deel van de schade die je voor eigen rekening houdt. Niet alle verzekeraars hanteren een eigen risico. Als ze het wel doen gaat het vaak om een bedrag tot €150. Bij een schade van €1.000 krijg je dus €850 uitgekeerd uitgaande van een eigen risico van €150. Verzekeraars hanteren een eigen risico om verzekerden af te remmen om schades te claimen.

Een hoger eigen risico voor jonge bestuurders

Jonge bestuurders betalen vaak een hogere premie tot ze 24 jaar oud zijn. Dit doen verzekeraars omdat ze in vergelijking met oudere bestuurders meer schades aanrichten. Voor sommige verzekeraars gaat dat nog niet ver genoeg. Zij leggen in de polisvoorwaarden ook nog een extra eigen risico vast voor het geval er schade wordt aangericht door jonge bestuurders. Niet alle verzekeraars doen dit.

Opzeggen scooterverzekering

De scooterverzekering kent een standaard looptijd van één jaar. Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering weer verlengd met één jaar. Na het eerste verzekeringsjaar is de verzekering dagelijks opzegbaar. Sommige verzekeraars hanteren een opzegtermijn van één maand. Dat is toegestaan. Bij het opzeggen van de scooterverzekering op 5 april, mag de verzekeraar de verzekering beëindigen per 5 mei. Bij het verkopen van de scooter is de scooterverzekering direct opzegbaar. Ook logisch, er is immers niets meer te verzekeren. Ook gedurende het eerste jaar kan de verzekering opgezegd worden bij verkoop van de scooter.

Schadesturing door de verzekeraar

Voor schadeherstel maken verzekeraars gebruik van schadesturing. Dat wil zeggen dat je bij voorkeur de scooter laat repareren bij een door de verzekeraar aangewezen herstelbedrijf. Ze doen aan schadesturing door bijvoorbeeld het eigen risico te verlagen als je naar de aangesloten schadehersteller gaat.

Met alcohol op rijden

Verzekeraars zijn streng bij schade waarbij de bereider onder invloed van alcohol was. De verzekeraar heeft het recht om het schadebedrag te verhalen op de veroorzaker van de schade. Bij een aansprakelijkheidskwestie wordt de schade aan de tegenpartij wel vergoed. De verzekeraar kan de beschonken veroorzaker van de schade vervolgens een nota sturen voor de schade. Bij dit soort verhaalschades kan het over grote bedragen gaan.

Opzeggen scooterverzekering

De scooterverzekering kent een standaard looptijd van één jaar. Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering weer verlengd met één jaar. Na het eerste verzekeringsjaar is de verzekering dagelijks opzegbaar. Sommige verzekeraars hanteren een opzegtermijn van één maand. Dat is toegestaan. Bij het opzeggen van de scooterverzekering op 5 april, mag de verzekeraar de verzekering beëindigen per 5 mei. Bij het verkopen van de scooter is de scooterverzekering direct opzegbaar. Ook logisch, er is immers niets meer te verzekeren. Ook gedurende het eerste jaar kan de verzekering opgezegd worden bij verkoop van de scooter.

Schadesturing door de verzekeraar

Voor schadeherstel maken verzekeraars gebruik van schadesturing. Dat wil zeggen dat je bij voorkeur de scooter laat repareren bij een door de verzekeraar aangewezen herstelbedrijf. Ze doen aan schadesturing door bijvoorbeeld het eigen risico te verlagen als je naar de aangesloten schadehersteller gaat.

Met alcohol op rijden

Verzekeraars zijn streng bij schade waarbij de bereider onder invloed van alcohol was. De verzekeraar heeft het recht om het schadebedrag te verhalen op de veroorzaker van de schade. Bij een aansprakelijkheidskwestie wordt de schade aan de tegenpartij wel vergoed. De verzekeraar kan de beschonken veroorzaker van de schade vervolgens een nota sturen voor de schade. Bij dit soort verhaalschades kan het over grote bedragen gaan.

Andere uitsluitingen

In de polisvoorwaarden zijn nog meer situaties benoemd waarbij er geen dekking is. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het deelnemen aan snelheidswedstrijden of het verhuren van de scooter. Ook bij het rijden op de scooter zonder geldig rijbewijs biedt de scooterverzekering geen dekking.

Borgstelling

Bij een aanrijding in het buitenland kun je te maken krijgen met borgstelling. In een uiterste geval kan de scooter in beslag worden genomen. Het is zelfs mogelijk dat je zelf in de cel terecht komt. De scooter krijg je terug tegen betaling van een borgsom. Hier zorgt de verzekeraar voor. Ook als er een borgsom nodig is om jou weer uit de gevangenis te krijgen.

Andere uitsluitingen

In de polisvoorwaarden zijn nog meer situaties benoemd waarbij er geen dekking is. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het deelnemen aan snelheidswedstrijden of het verhuren van de scooter. Ook bij het rijden op de scooter zonder geldig rijbewijs biedt de scooterverzekering geen dekking.

Borgstelling

Bij een aanrijding in het buitenland kun je te maken krijgen met borgstelling. In een uiterste geval kan de scooter in beslag worden genomen. Het is zelfs mogelijk dat je zelf in de cel terecht komt. De scooter krijg je terug tegen betaling van een borgsom. Hier zorgt de verzekeraar voor. Ook als er een borgsom nodig is om jou weer uit de gevangenis te krijgen.

Bereken online de premie voor een scooterverzekering

Direct afsluiten