Dagwaarde

De dagwaarde is de waarde van jouw scooter op dit moment. Voor de scooterverzekering vormen de cataloguswaarde en de dagwaarde een belangrijke rol. Ze bepalen namelijk de hoogte van de premie en het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert bij een schade aan de eigen scooter.

Bij het verzekeren van je scooter vraagt de verzekeraar naar de waarde van je scooter. Bij diefstal of een andere verzekerde oorzaak is de dagwaarde het maximale bedrag waar de verzekeraar voor wordt aangesproken voor schade aan de scooter. Deze waarde speelt geen rol als je ervoor kiest om je scooter alleen maar WA te verzekeren. In deze verzekeringsvorm volgt er alleen een uitkering voor schade met de scooter aangericht aan anderen.

Hoe bepaal je de dagwaarde van je scooter?

De dagwaarde van een scooter kan niet vastgesteld worden. Het is namelijk altijd een schatting. Je kunt de dagwaarde inschatten door op te zoeken waar vergelijkbare scooters met dezelfde leeftijd ongeveer voor verkocht worden. Bij schade gaat een expert de dagwaarde vóór de schade ontstaan is inschatten. Deze waardebepaling kan belangrijk zijn om in te schatten of er sprake is van een total loss door de schade.

Wanneer is er sprake van een total loss?

Bij een verzekerde schade keert de verzekeraar maximaal de dagwaarde uit. Er is sprake van een total loss als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de scooter. De verzekeraar keert in dat geval niet de schade uit, maar verstrekt een uitkering uitgaande van de dagwaarde. Er is ook sprake van total loss als de scooter niet meer te repareren is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de constructie van de scooter ervoor zorgt dat reparatie niet meer mogelijk is.

Bereken online de premie voor een scooterverzekering

Direct afsluiten