Aanvullingen op de scooterverzekering

Naast de scooterverzekering kun je ervoor kiezen om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Welke kun je kiezen en wat is de functie? Niet alle aanvullingen zijn altijd aan te raden. Je moet ook voorkomen dat je dubbele verzekeringen hebt. Neem alleen een aanvullende dekking op je scooterverzekering als het echt een toegevoegde waarde heeft.

Jezelf en de opzittenden verzekeren

In de scooterverzekering verzeker je de aansprakelijkheid voor schade aangericht met de scooter. Eventueel kun je ook schade aan jouw eigen scooter verzekeren. Er zijn twee aanvullende verzekeringen om het financiële leed voor jezelf en de opzittenden bij een ongeval te verzachten.

Ongevallen-opzittendenverzekering

Een ongeval kan zwaar letsel of dood tot gevolg hebben. De ongevallen-opzittendenverzekering verstrekt een eenmalige vergoeding bij letselschade. Het gaat om een uitkering bij blijvende invaliditeit en bij dood van de bestuurder en/of de opzittenden. De hoogte van het bedrag kun je deels zelf bepalen. De uitkering is bij invaliditeit niet voldoende om de inkomstenderving door de invaliditeit op te vangen. In de meeste polissen gaat het om een uitkering van tienduizenden tot ongeveer honderdduizend euro’s en bij overlijden is er een lager bedrag verzekerd.

De schadeverzekering opzittenden

Deze verzekering is duurder dan de ongevallen opzittendenverzekering, maar de dekking is ook veel ruimer. Naast een uitkering bij letselschade keert deze verzekering ook uit bij materiële schade ten gevolge van een ongeval. Er bestaat bijvoorbeeld dekking voor schade aan de bezittingen van de opzittenden . Wat betreft de letselschade is de schadeverzekering opzittenden ook veel ruimer. Zowel de bestuurder als de opzittenden krijgen de werkelijk geleden schade uitgekeerd. Stel, een opzittenden raakt invalide door een ongeval met de scooter. Uit de schadeverzekering inzittenden volgt een uitkering waarbij de gedupeerde volledig wordt gecompenseerd. Het kan in totaal om honderdduizenden euro’s gaan bij blijvende invaliditeit.

Ongevallen-opzittendenverzekering

Een ongeval kan zwaar letsel of dood tot gevolg hebben. De ongevallen-opzittendenverzekering verstrekt een eenmalige vergoeding bij letselschade. Het gaat om een uitkering bij blijvende invaliditeit en bij dood van de bestuurder en/of de opzittenden. De hoogte van het bedrag kun je deels zelf bepalen. De uitkering is bij invaliditeit niet voldoende om de inkomstenderving door de invaliditeit op te vangen. In de meeste polissen gaat het om een uitkering van tienduizenden tot ongeveer honderdduizend euro’s en bij overlijden is er een lager bedrag verzekerd.

De schadeverzekering opzittenden

Deze verzekering is duurder dan de ongevallen opzittendenverzekering, maar de dekking is ook veel ruimer. Naast een uitkering bij letselschade keert deze verzekering ook uit bij materiële schade ten gevolge van een ongeval. Er bestaat bijvoorbeeld dekking voor schade aan de bezittingen van de opzittenden . Wat betreft de letselschade is de schadeverzekering opzittenden ook veel ruimer. Zowel de bestuurder als de opzittenden krijgen de werkelijk geleden schade uitgekeerd. Stel, een opzittenden raakt invalide door een ongeval met de scooter. Uit de schadeverzekering inzittenden volgt een uitkering waarbij de gedupeerde volledig wordt gecompenseerd. Het kan in totaal om honderdduizenden euro’s gaan bij blijvende invaliditeit.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

In sommige situaties moet je jouw claim neerleggen bij de veroorzaker van de schade. Normaal gesproken hoeft dat niet bij de meest uitgebreide WA casco verzekering. De verzekeraar keert namelijk zelf al de schade aan jouw scooter uit. Is je scooter WA of WA beperkt casco verzekerd, dan is het verhalen van jouw schade op de tegenpartij niet verzekerd. Hiervoor kun je een verhaalsrechtsbijstandverzekering afsluiten. Na schade zorgt de verzekeraar voor het verhalen van jouw schade.

Rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen

Deze verzekering zorgt ook voor het verhalen van schade op de veroorzaker, maar de dekking is ruimer dan de verhaalsrechtsbijstandverzekering. Je kunt de verzekering ook inschakelen voor een geschil met bijvoorbeeld een scooterdealer. Of met de garage omdat er een issue is over de reparatiekosten. Je kunt deze verzekering zelfs aanspreken voor juridische hulp voor strafvervolging door een ongeval. Er kunnen wel specifieke eisen gelden om de rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen in te kunnen schakelen.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

In sommige situaties moet je jouw claim neerleggen bij de veroorzaker van de schade. Normaal gesproken hoeft dat niet bij de meest uitgebreide WA casco verzekering. De verzekeraar keert namelijk zelf al de schade aan jouw scooter uit. Is je scooter WA of WA beperkt casco verzekerd, dan is het verhalen van jouw schade op de tegenpartij niet verzekerd. Hiervoor kun je een verhaalsrechtsbijstandverzekering afsluiten. Na schade zorgt de verzekeraar voor het verhalen van jouw schade.

Rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen

Deze verzekering zorgt ook voor het verhalen van schade op de veroorzaker, maar de dekking is ruimer dan de verhaalsrechtsbijstandverzekering. Je kunt de verzekering ook inschakelen voor een geschil met bijvoorbeeld een scooterdealer. Of met de garage omdat er een issue is over de reparatiekosten. Je kunt deze verzekering zelfs aanspreken voor juridische hulp voor strafvervolging door een ongeval. Er kunnen wel specifieke eisen gelden om de rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen in te kunnen schakelen.

Bereken direct de premie van uw scooterverzekering!

Direct afsluiten