Mag ik met een rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat kiezen?

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan bent u altijd verzekerd van hulp op het moment dat u in een juridisch conflict terecht komt. Uw verzekeraar helpt u bijvoorbeeld bij het inschakelen van een advocaat. Maar mag u met een rechtsbijstandverzekering ook zelf een advocaat kiezen, of wordt deze voor u gekozen?

Vrije advocaatkeuze 

Een juridisch geschil kan zomaar voorkomen, bijvoorbeeld vanwege een verkeers- of arbeidsconflict. Met een rechtsbijstandverzekering bent u altijd verzekerd van juridische hulp. Uw verzekeraar helpt u dan met het oplossen van het geschil. Vaak valt het conflict al op te lossen door een brief vanuit de verzekeraar te sturen of door een mediator in te schakelen. Is het conflict al te ver geëscaleerd? Dan kan uw verzekeraar besluiten dat er een juridische procedure nodig is. Verzekeraars hebben eigen juristen en advocaten in dienst voor zulke situatie. Zij zullen u een advocaat aanbieden die bij hun organisatie in dienst is. U bent echter niet verplicht om deze advocaat te kiezen. U mag met een rechtsbijstandverzekering altijd een eigen advocaat kiezen. Dit is het recht op vrije advocaatkeuze

Het recht op vrije advocaatkeuze geldt alleen als uw verzekeraar besluit om een juridische procedure te voeren. Bij een juridisch conflict is het inschakelen van een advocaat namelijk niet altijd verplicht. Of dit nodig is, hangt af van het soort conflict. Gaat het om een verkeersconflict, zoals een verkeersovertreding? Dan komt de zaak voor de kantonrechter en is een advocaat niet verplicht. Als de zaak voor de civiele rechter komt, bijvoorbeeld bij een burenruzie met een flinke geld eis, dan is het inschakelen van een advocaat wel verplicht.

Advocaatkosten en vergoeding

Elke verzekeraar heeft in de polisvoorwaarden een maximumbedrag voor externe kosten opgenomen. Hoe hoog dit bedrag is, verschilt per verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars daalt de vergoeding voor externe kosten echter, als het niet-noodzakelijke kosten zijn. Op het moment dat u zelf een advocaat kiest, terwijl uw verzekeraar er een beschikbaar stelt, zien ze dit dus als niet strikt noodzakelijke kosten. Wanneer u een eigen advocaat kiest, is dit voor uw verzekeraar duurder dan wanneer ene eigen advocaat de zaak behandelt. Daarom worden er bij het inschakelen van een eigen advocaat minder kosten vergoedt. Dit is overigens niet bij elke verzekeraar zo, bij sommigen blijft het bedrag hetzelfde. Kijk daarom altijd even in de voorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering tot welk bedrag een eigen advocaat wordt vergoed.

Bereken direct de premie van een rechtsbijstandverzekering!