Servicebijdrage maatschappijen

Maatschappijen rekenen voor diverse zaken een servicebijdrage:

  • Servicebijdrage bij afgifte van de eerste polis of bij mutatie.
  • Servicebijdrage bij elke betaling.
  • Servicebijdrage bij tussentijds royement.

Van onderstaande verzekeringsmaatschappijen hebben wij voor u een overzicht van hun structuur.

Voor het VoordeelPakket wordt een andere kostenstructuur gehanteerd. De prijzen in het overzicht zijn inclusief assurantiebelasting.

Digitale klant
Woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, reis, gezinsongevallen, rechtsbijstand, auto, bromfiets, motor en caravan:
Nieuwe polissen€ 0,-
Royement tussentijds/per hoofdvervaldatum€ 0,-
Mutatie tussentijds/per hoofdvervaldatum€ 0,-
Servicebijdrage prolongatie€ 0,-
Maandbetaling
Vaste maandelijkse kosten per pakket bij één risico€ 1,50
Vaste maandelijkse kosten per pakket bij meerdere risico's€ 2,25
Jaarbetaling€ 9,95
Vaste jaarlijkse servicebijdrage
Klaverblad verzekeringen

Klaverblad rekent geen extra (polis)kosten.

Unigarant verzekeringen

Unigarant verzekeringen heeft de volgende kostenstructuur:

Polis opmaakkosten: € 9,68.
Royementskosten: € 9,68.
Wijziging dekking: € 9,68.
Wijziging voertuig: € 9,68.

De Vereende

De Vereende (voorheen Rialto verzekeringen) heeft de volgende kostenstructuur:

Royementskosten: € 0,-.
Mutatiekosten: € 12,50.
Poliskosten: € 12,50.
Prolongatiekosten: € 1,-.

Klaverblad rekent geen extra (polis)kosten.

Unigarant verzekeringen heeft de volgende kostenstructuur:

Polis opmaakkosten: € 9,68.
Royementskosten: € 9,68.
Wijziging dekking: € 9,68.
Wijziging voertuig: € 9,68.

De Vereende (voorheen Rialto verzekeringen) heeft de volgende kostenstructuur:

Royementskosten: € 0,-.
Mutatiekosten: € 12,50.
Poliskosten: € 12,50.
Prolongatiekosten: € 1,-.

Voogd & Voogd verzekeringen

Voogd & Voogd Intermediary Services hanteert uniforme servicebijdragen aan verzekeringnemers per handeling voor het aangaan, wijzigen, voortzetten en/of beëindigen van de verzekering.

De servicebijdrage is een bijdrage in de ontwikkelings- en onderhoudskosten van onze systemen en ICT-tools die een goede distributie en klantbediening bevorderen en waarborgen.
De van toepassing zijnde servicebijdragen, inclusief assurantiebelasting, treft u aan in onderstaand overzicht.

Datum: 01-01-2020

Voor alle verzekeringen geldt
Servicebijdrage per premie-incasso bij maandbetaling€ 1,82
Servicebijdrage per premie-incasso bij kwartaalbetaling€ 1,82
Servicebijdrage per premie-incasso bij halfjaarbetaling€ 1,82
Servicebijdrage per premie-incasso bij jaarbetaling€ 3,63