Privacy Statement Diks Verzekeringen

Ons privacy statement is ook als PDF te downloaden.

Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Diks Verzekeringen B.V. Wij maken deel uit van de Voogd & Voogd Group B.V.

Diks Verzekeringen hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar klanten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwerking van uw gegevens

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Denk hierbij onder anderen aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en ook uw bankrekeningnummer. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt, verwerken wij uw gegevens.

De gegevens die wij van u verwerken, ontvangen wij doorgaans van u zelf. De gegevens kunnen wij ook op een andere manier verkrijgen. Zo werken wij samen met dienstverleners die onze database met NAW-gegevens verrijken en/of actualiseren. Op deze manier kunnen wij onze klanten altijd bereiken om ze te informeren over belangrijke zaken, zoals wijzigingen op hun polis.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen, tenzij anders vermeld, voor de volgende zeven doeleinden worden gebruikt:

 • Doel 1: Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht voor het adviseren, bemiddelen en/of beheren van een financieel product of financiële dienst.
 • Doel 2: Het maken van een vergelijking, het aanvragen van offertes en het indienen van aanvragen voor financiële producten of diensten.
 • Doel 3: Het beantwoorden van contactverzoeken en/of gevraagde informatie versturen.
 • Doel 4: Het melden van schades en het doorgeven van eventuele wijzigingen aan financiële dienstverleners.
 • Doel 5: Het verrichten van analyses om onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie.
 • Doel 6: Het leveren van relevante informatie aan klanten, alsmede het verrichten van marketingactiviteiten.
 • Doel 7: Het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening in het kader van de Wet op het financieel toezicht, alsmede het voldoen aan andere wettelijke vereisten, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet van 1977.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken? (juridische grondslag)

Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:

 • Als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook weer intrekken);
 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u gesloten overeenkomst;
 • Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
 • Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij de gegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of met het oog op bewijsvoering bij klanten en juridische procedures.

Bijzondere persoonsgegevens

Indien noodzakelijk verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens kunnen noodzakelijk zijn voor het beoordelen van een aanvraag.

Voor sommige financiële producten vragen wij namens de financieel dienstverlener of verzekeraar om uw Burger Service Nummer (BSN). Het BSN verwijderen wij zodra het door ons, in het kader van de aanvraag, is verstrekt aan de financieel dienstverlener of verzekeraar.

Telefoongesprekken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude, nemen wij onze telefoongesprekken op. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen en indien noodzakelijk om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. Deze gesprekken worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden verstaan wij in ieder geval de financiële dienstverleners (zoals banken, verzekeraars en gevolmachtigde agenten) waar de aanvraag voor een verzekering of financieel product namens u wordt ingediend. Onder derden verstaan wij ook schadeherstellers, incassobureaus en technische dienstverleners die ons ondersteunen bij het leveren van onze diensten.

Deze derden zullen, ter beoordeling, externe bronnen gebruiken. Hieronder een overzicht van de bronnen die derden kunnen raadplegen:

 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
 • Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS);
 • Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS);
 • Economic Data Resources B.V. (EDR).

CIS

Op het moment dat u een schademelding maakt of dat er fraude is geconstateerd, maakt de verzekeraar of een gevolmachtigde partij hier altijd melding van. Deze melding wordt gedaan bij CIS en vindt plaats, ongeacht of u wel of niet schuldig bent. Via CIS delen verzekeraar en volmachten de informatie die ze inhoudelijk belangrijk vinden voor acceptatieU dient bijvoorbeeld bij een aanvraag ook de gemaakte niet schuldschades op te geven, de verzekeraar controleert dit.    

112 Schade

Wij kunnen uw gegevens doorsturen naar het schade-verhaalbureau 112Schade.nl als u geen dekking heeft voor geleden schade. Wij zullen dit alleen doen met uw toestemming en als wij verwachten dat  de schade kan worden verhaald op de veroorzaker. Het schade-verhaalbureau zal beoordelen of er voor u een mogelijkheid is om kosteloos de schade te verhalen bij de veroorzaker. Het bureau neemt dan contact met u op voor verdere afwikkeling. Mocht u de inzet van het schade-verhaalbureau niet op prijs stellen, dan kunt u ons dat uiteraard laten weten. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van uw gegevens door derden. Informatie omtrent het verwerken van uw gegevens door derden kunt u vinden op de websites van de betreffende derde partij. Op uw verzoek, informeren wij u aan welke partijen wij uw gegevens hebben verstrekt.

Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, politie of justitie.

Gebruik van de website

Diks Verzekeringen maakt op de website gebruik van cookies. Dit doen wij om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen en voor gerichte informatie en aanbiedingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in uw browser ‘cookies off’ in.

Om u als (potentiële) klant beter te leren kennen, maken wij gebruik van zogenoemde Verbeterde Conversies wanneer u onze website bezoekt. Bij het bezoek aan onze website laat u mogelijk gegevens achter zoals een e-mailadres, woonadres en/of telefoonnummer. Deze gegevens bewaren wij en worden in gehashte (gepseudonimiseerde) vorm naar Google verzonden. Google kan deze gegevens koppelen aan bestaande Google accounts. De informatie die wij vervolgens van Google ontvangen, stelt ons in staat om de effectiviteit van onze website en/of onze advertenties te meten. Bij het gebruik van Verbeterde Conversies is uw privacy gewaarborgd omdat er geen concrete persoonsgegevens worden gedeeld.

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Mocht u hierover zorgen hebben of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Social Media

Wij gebruiken uw gegevens om te kunnen reageren op berichten of gegevens die u via de diverse social mediakanalen deelt met ons.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen naar een andere organisatie. U kunt uw vraag hierover voorleggen aan onze Functionaris Gegevensbescherming.

Diks Verzekeringen B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 63
3400 AB IJsselstein

Per telefoon: 088-6883700
E-mail: functionarisgegevensbescherming@diks.nl

Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen. Een ongemarkeerde kopie moeten wij helaas gelijk verwijderen en zullen wij niet gebruiken.

Wijzigingen

De regelgeving rondom privacy en datagebruik verandert voortdurend. De privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast. U vindt de actuele versie op onze website.

Versie 03-2022

Verzekeraars waar wij mee samenwerken

A t/m I

365/ArboNed
ABN/AMRO Bank
ABN/AMRO Hypotheken Groep N.V.
ABN-AMRO Zwolle Verz.
ACE European Group Limited
Achmea Schadeverz. N.V
Aegon Bank NV
AEGON Levensverzekering N.V.
Aegon Schade
AEGON Schadeverzekering N.V.
AEGON Spaarkas N.V.
Aegon van Nierop N.V.
Aevitae B.V.
AgriVer
AIG Europe Limited
Albingia Versicherungs A.G.
Allianz Benelux N.V.
Allianz Global Assistance
Allianz Hypotheken
Allianz Inkomensverzekeringen
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Allianz Nederland Levensverzekering
Allianz Nederland Schadeverzekering
Amersfoortse Leven N.V.
Amersfoortse Verzekeringen NV
Amersfoortse Zorgverzekeringen
AMEV Financieringen N.V.
AnsvarIdéa (voorheen Neerlandia)
Aon Hudig
Aon Risico Management
Aon warranty Group
Apollonia Onderl. Levensverz.
ARAG-Nederland N.V.
Ardanta N.V.
Arend Bastin Assuradeuren B.V.
Argenta Spaarbank N.V.
Argenta-Life p/a Quion Groep b.v.
ASR
ASR BANK N.V.
ASR Beleggingsconsortium
ASR Hypotheken
ASR Levensverzekering N.V.
ASR Schadeverzekeringen N.V.
ASR Zorgverzekering NV
ASRO Adviesgroep
Atradius
Attens Hypotheken
Avéro Achmea
Avero Achmea Bank
Avéro Achmea Levensverzekeringen N.V.
Avero Achmea Zorg en Inkomen
Avero Benelux Leven
Axent Nabestaandenzorg N.V

AXENT Nabestaandenzorg N.V.
BAE Groep
Baloise Belgium nv
Bank of Scotland
BAVAM p/a Ver. Ass.bedr. Ned.
Bax Assurantien B.V.
BeFrank
Bicker Caarten & Obreen N.V.
BLG Wonen
BNP Paribas Cardif Leven
BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen
BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
Boelaars & Lambert Groep B.V.
Bosman Assuradeuren, Bureau BV
Braacx’s Assurantien B.V.
Brand New Day
Brons van Lennep B.V.
Bruns ten Brink Assuradeuren
CADANS
Calcar Assuradeuren B.V.
CALLAS NEDERLAND B.V.
Centraal Beheer Achmeq Leven
Centraal Beheer Schadeverz. NV
CFSN Kredietendesk B.V.
Chubb Insur.Company of Europe SE
Chubb Insurance Company Europa
CLN Assurantie B.V.
CMIS Nederland B.V
Compact TAF B.V.
Confior Zorgverzekeraar
Conservatrix Levensverzekeringen N.V.
Crab Assurantiën B.V.
Crediet- en Effectenbank N.V.
Credit EuropeBank
CZ
DAK
DAK Hypotheken
DAS Rechtsbijstand
De Financiële Makelaar
De Jong & Tump
De Nederlandse Luchtvaartpool NV
De Oudste Anno 1861
De Vaderlandsche N.V.
De Zeeuwse Verzekeringen
Defam Financieringen BV
DELA
Delphi Verzekeringen
Delta Lloyd Agrarische Verzekeringen
Delta Lloyd ANW-hiaat pensioen
Delta Lloyd Bank N.V.
Delta Lloyd Levensverz.N.V.
Delta Lloyd N.V.
Delta Lloyd Schade A’dam

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Delta Lloyd Technische Verzekeringen
Detam Arbo B.V.
Detam Risk
Diligentia van 1890
Direktbank N.V.
Driessen Assuradeuren
Driessen Jr., G.
Drukker B.V.
DSV Assurantiegroep B.V.
DVZ Zorgverzekeringen
Eagle Star Reinsurance
Ebben & Co. Assuradeuren B.V.
Ecodass Assuradeuren B.V.
Eendracht en Voorzorg N.V.
Eerste Hollandsche Schadeverz.
Egberts Consulting
Eijgendaal Verzekeringen B.V.
elipsLife A.G.
EOC onderlinge schepenverzekering U.A.
Erasmus Levensverzekering Mij.
Erasmus Schadeverzekeringsmij.
Erkelens en van Vliet
Euler Hermes  Kredietverzekering N.V.
Europeesche Verzekering Mij.NV
Felison Assuradeuren N.V.
Financium BV
FlexFront
Florius Hypotheken
Florius Verzekeringen
Fundum
Gebr. Sluyter B.V.
GENERALI Levensverz.mij.
Generali Schadeverzekering Mij.
GMAC via Welcium B.V.
Gouda & Bredius Assuradeuren
Goudse
Goudse Zorgverzekering NV
GS Verzekeringen B.V.
Guardian Verzekeringen
HDI Global SE the Netherlands
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Heijmeriks Groep
Heinenoord Assuradeuren
Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V.
Hippo Zorg B.V.
Hiscox Insurance Company Limited
Holtrigter Europeesche
Hooge Huys Centraal Agentschap
HypotheekDesk Viaferia
Hypotrust
I.N.G. Bank
IDM Bank
ING Bank Hyp.desk distr. Zuid-Holland
ING Hypothekendesk
Insinger Asset Management
Interbank
Interborg N.V.
Interpolis B.T.L. N.V.
Interpolis N.V.
Interpolis Tilburg N.V.

J t/m Z

Jubilee Europe B.V.
Keizer Assurantie, De
Keurkrediet
Klap b.v.
Klaverblad Verzekeringen NV
Knight Schippers Assuradeuren
Kok Assurantien B.V.
Kröller Assurantiën B.V.
Kröller Boom Rotterdam B.V.
Lanschot Bankiers NV, F. van
LAR Rechtsbijstand NV
Legal & General Ned. Levensv.
Leidsche Verzekeringen
Levob Bank
London General Insurance Company Ltd
London Verzekeringen N.V.
LPU Uitvaartverzekeringen
Luyks & Muller
Maatsch. voor Zorgverzekering Gouda NV
Maetis Arbo
Maetis N.V.
Markel International Nederland
Marsh Verzekeringsmakelaars
Masterpiece Nederland BV
Meeùs Verzekeringen
Meijen & Verweij Assuradeuren
Meijers Assuradeuren B.V.
Menzis Zorgverzekeraar
Mercer Human Resource Consulting B.V.
Merius Hypotheken
Midglas N.V. Glasassur. Mij.NV
Min. van Financien (Sch.-afw.)
Moes & Caviet
Mondial Assistance
Montclair Groep B.V.
Monuta Verzekeringen NV
Movir
NAG Nederlandse Assuradeuren
Nat. Huisdieren Ziekenf. B.V.
Nat.Ned. Financiele Diensten Levensloop
Nationaal Spaarfonds
Nationale Borg-Maatschappij NV
Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden Bank
Nationale Nederlanden Levensv
Nationale Onderlinge Waarborg
Nationale Waarborg B.V.
Nationale-Nederlanden Zorgverz
NBVA Hypotheek Desk
Nedasco B.V. Assuradeuren
Nederlandse Glasverz. Mij. anno 1861
Nh1816 Verzekeringen
Nieuw-R’dam Knigt Schippers BV
Noord- en Zuid-Holl. Lloyd NV
Noord-Braband Verzekeringen
Noordhollandsche van 1816
NOWM Verzekeringen België
Nuts Schadeverzekeringen N.V.
Obvion Hypotheken
OHRA Verzekeringen
Onderl.Waarborg.Mij MAAV” UA”
Onderlinge Bossenverzekering
Onderlinge ‘s-Gravenhage
ONVZ Ziektekostenverzekeraar
OOM Verzekeringen
OWAT Assurantie B.V.
OWM U.A.
OZ Zorgverzekeringen
PBI
Philips Pensioenfonds Hypotheken
Poliscomfort
Pontier & Karreman
Postbank Hypotheken
Proteq Schadeverzekeringen NV
Provide Verzekeringen B.V.
PVF-HYPOTHEKEN
Quinn Insurance Ltd
R. Mees & Zoonen Assuradeuren B.V.
R.V.S. Schadeverzekering N.V.
Rabobank Rotterdam
REAAL Levensverzekeringen N.V.
Reaal Schadeverzekeringen N.V.
Reiman & Zoon B.V.
Rheinland Verzekeringen N.V.
De Vereende
Rijnlandse Hypotheekbank
RVS Verzekeringen Ede
SAA Verzekeringen B.V.
Samenwerking Glasverzekering
Schermer Assuradeuren B.V.
Schouten Insurance Internat.
Securitas van 1898 NV Verz.My.
Sedgwick Pool/O.W.J.Schlencker
Slabbekoorn
Sleutelstad Assuradeuren B.V.
SNS Bank Amersfoort
SNS Regio Bank
Stad Holland Zorgverzekeraar
Stad Rotterdam Amsterdam
Stad Rotterdam Amsterdam/Zaandam
STATER BV
Sterpolis Schadeverzekeringen
Surebusiness B.V.
SVN
Syntrus Achmea Hypotheken
TAF
Thoma Assurantieadviseurs
Threadneedle Investments
Tiel Utrecht Financiële Dienst
Towers Watson
Turien en Co. Assuradeuren
TVM Verzekeringen
UBO N.V. Algemene Verz. Mij.
UKV Uitvaartkostenverz. N.V.
Unigarant N.V.
Univé Verzekeringen Assen
Unive Verzekeringen Zwolle
UPIVA B.V.
Utrecht Leven
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
V.B.S. Verzekeringen B.V.
Vaderlandsche, De
Van den Bosch & Looman
Van Ginkel & Co. B.V.
Van Herwaarden Kröller & Co
VAN Verzekeringen
Vandien Assuradeuren BV
Verenigde Provincien
VGZ Zorgverzekeraar N.V.
VIVAT Schadeverzekeringen N.V.
Vivium N.V.
VKG
Voogd & Voogd Assuradeuren
VSP BV
VVAA Schadeverzekeringen N.V.
VVS Verzekeringen
W.A. Hienfeld B.V.
W.B.D. Lippmann Groep B.V.
Wed. Jacobs & Brom
Welke Financiële Diensten
Westland Utrecht Bank N.V.
Woonfonds Hypotheken
WorkingStyle BV
Woudsend Verzekeringen
Wuthrich Assuradeuren
Xcellent Horse Insurance BV
You Sure Zakelijk BV / DIN Assuradeuren
Zevenwouden U.A.
ZLM Verzekeringen
Zurich Schade N.V.
Zurich Schade N.V./CMGL
Zwitserleven

365/ArboNed
ABN/AMRO Bank
ABN/AMRO Hypotheken Groep N.V.
ABN-AMRO Zwolle Verz.
ACE European Group Limited
Achmea Schadeverz. N.V
Aegon Bank NV
AEGON Levensverzekering N.V.
Aegon Schade
AEGON Schadeverzekering N.V.
AEGON Spaarkas N.V.
Aegon van Nierop N.V.
Aevitae B.V.
AgriVer
AIG Europe Limited
Albingia Versicherungs A.G.
Allianz Benelux N.V.
Allianz Global Assistance
Allianz Hypotheken
Allianz Inkomensverzekeringen
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Allianz Nederland Levensverzekering
Allianz Nederland Schadeverzekering
Amersfoortse Leven N.V.
Amersfoortse Verzekeringen NV
Amersfoortse Zorgverzekeringen
AMEV Financieringen N.V.
AnsvarIdéa (voorheen Neerlandia)
Aon Hudig
Aon Risico Management
Aon warranty Group
Apollonia Onderl. Levensverz.
ARAG-Nederland N.V.
Ardanta N.V.
Arend Bastin Assuradeuren B.V.
Argenta Spaarbank N.V.
Argenta-Life p/a Quion Groep b.v.
ASR
ASR BANK N.V.
ASR Beleggingsconsortium
ASR Hypotheken
ASR Levensverzekering N.V.
ASR Schadeverzekeringen N.V.
ASR Zorgverzekering NV
ASRO Adviesgroep
Atradius
Attens Hypotheken
Avéro Achmea
Avero Achmea Bank
Avéro Achmea Levensverzekeringen N.V.
Avero Achmea Zorg en Inkomen
Avero Benelux Leven
Axent Nabestaandenzorg N.V

AXENT Nabestaandenzorg N.V.
BAE Groep
Baloise Belgium nv
Bank of Scotland
BAVAM p/a Ver. Ass.bedr. Ned.
Bax Assurantien B.V.
BeFrank
Bicker Caarten & Obreen N.V.
BLG Wonen
BNP Paribas Cardif Leven
BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen
BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
Boelaars & Lambert Groep B.V.
Bosman Assuradeuren, Bureau BV
Braacx’s Assurantien B.V.
Brand New Day
Brons van Lennep B.V.
Bruns ten Brink Assuradeuren
CADANS
Calcar Assuradeuren B.V.
CALLAS NEDERLAND B.V.
Centraal Beheer Achmeq Leven
Centraal Beheer Schadeverz. NV
CFSN Kredietendesk B.V.
Chubb Insur.Company of Europe SE
Chubb Insurance Company Europa
CLN Assurantie B.V.
CMIS Nederland B.V
Compact TAF B.V.
Confior Zorgverzekeraar
Conservatrix Levensverzekeringen N.V.
Crab Assurantiën B.V.
Crediet- en Effectenbank N.V.
Credit EuropeBank
CZ
DAK
DAK Hypotheken
DAS Rechtsbijstand
De Financiële Makelaar
De Jong & Tump
De Nederlandse Luchtvaartpool NV
De Oudste Anno 1861
De Vaderlandsche N.V.
De Zeeuwse Verzekeringen
Defam Financieringen BV
DELA
Delphi Verzekeringen
Delta Lloyd Agrarische Verzekeringen
Delta Lloyd ANW-hiaat pensioen
Delta Lloyd Bank N.V.
Delta Lloyd Levensverz.N.V.
Delta Lloyd N.V.
Delta Lloyd Schade A’dam

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Delta Lloyd Technische Verzekeringen
Detam Arbo B.V.
Detam Risk
Diligentia van 1890
Direktbank N.V.
Driessen Assuradeuren
Driessen Jr., G.
Drukker B.V.
DSV Assurantiegroep B.V.
DVZ Zorgverzekeringen
Eagle Star Reinsurance
Ebben & Co. Assuradeuren B.V.
Ecodass Assuradeuren B.V.
Eendracht en Voorzorg N.V.
Eerste Hollandsche Schadeverz.
Egberts Consulting
Eijgendaal Verzekeringen B.V.
elipsLife A.G.
EOC onderlinge schepenverzekering U.A.
Erasmus Levensverzekering Mij.
Erasmus Schadeverzekeringsmij.
Erkelens en van Vliet
Euler Hermes  Kredietverzekering N.V.
Europeesche Verzekering Mij.NV
Felison Assuradeuren N.V.
Financium BV
FlexFront
Florius Hypotheken
Florius Verzekeringen
Fundum
Gebr. Sluyter B.V.
GENERALI Levensverz.mij.
Generali Schadeverzekering Mij.
GMAC via Welcium B.V.
Gouda & Bredius Assuradeuren
Goudse
Goudse Zorgverzekering NV
GS Verzekeringen B.V.
Guardian Verzekeringen
HDI Global SE the Netherlands
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Heijmeriks Groep
Heinenoord Assuradeuren
Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V.
Hippo Zorg B.V.
Hiscox Insurance Company Limited
Holtrigter Europeesche
Hooge Huys Centraal Agentschap
HypotheekDesk Viaferia
Hypotrust
I.N.G. Bank
IDM Bank
ING Bank Hyp.desk distr. Zuid-Holland
ING Hypothekendesk
Insinger Asset Management
Interbank
Interborg N.V.
Interpolis B.T.L. N.V.
Interpolis N.V.
Interpolis Tilburg N.V.

Jubilee Europe B.V.
Keizer Assurantie, De
Keurkrediet
Klap b.v.
Klaverblad Verzekeringen NV
Knight Schippers Assuradeuren
Kok Assurantien B.V.
Kröller Assurantiën B.V.
Kröller Boom Rotterdam B.V.
Lanschot Bankiers NV, F. van
LAR Rechtsbijstand NV
Legal & General Ned. Levensv.
Leidsche Verzekeringen
Levob Bank
London General Insurance Company Ltd
London Verzekeringen N.V.
LPU Uitvaartverzekeringen
Luyks & Muller
Maatsch. voor Zorgverzekering Gouda NV
Maetis Arbo
Maetis N.V.
Markel International Nederland
Marsh Verzekeringsmakelaars
Masterpiece Nederland BV
Meeùs Verzekeringen
Meijen & Verweij Assuradeuren
Meijers Assuradeuren B.V.
Menzis Zorgverzekeraar
Mercer Human Resource Consulting B.V.
Merius Hypotheken
Midglas N.V. Glasassur. Mij.NV
Min. van Financien (Sch.-afw.)
Moes & Caviet
Mondial Assistance
Montclair Groep B.V.
Monuta Verzekeringen NV
Movir
NAG Nederlandse Assuradeuren
Nat. Huisdieren Ziekenf. B.V.
Nat.Ned. Financiele Diensten Levensloop
Nationaal Spaarfonds
Nationale Borg-Maatschappij NV
Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden Bank
Nationale Nederlanden Levensv
Nationale Onderlinge Waarborg
Nationale Waarborg B.V.
Nationale-Nederlanden Zorgverz
NBVA Hypotheek Desk
Nedasco B.V. Assuradeuren
Nederlandse Glasverz. Mij. anno 1861
Nh1816 Verzekeringen
Nieuw-R’dam Knigt Schippers BV
Noord- en Zuid-Holl. Lloyd NV
Noord-Braband Verzekeringen
Noordhollandsche van 1816
NOWM Verzekeringen België
Nuts Schadeverzekeringen N.V.
Obvion Hypotheken
OHRA Verzekeringen
Onderl.Waarborg.Mij MAAV” UA”
Onderlinge Bossenverzekering
Onderlinge ‘s-Gravenhage
ONVZ Ziektekostenverzekeraar
OOM Verzekeringen
OWAT Assurantie B.V.
OWM U.A.
OZ Zorgverzekeringen
PBI
Philips Pensioenfonds Hypotheken
Poliscomfort
Pontier & Karreman
Postbank Hypotheken
Proteq Schadeverzekeringen NV
Provide Verzekeringen B.V.
PVF-HYPOTHEKEN
Quinn Insurance Ltd
R. Mees & Zoonen Assuradeuren B.V.
R.V.S. Schadeverzekering N.V.
Rabobank Rotterdam
REAAL Levensverzekeringen N.V.
Reaal Schadeverzekeringen N.V.
Reiman & Zoon B.V.
Rheinland Verzekeringen N.V.
De Vereende
Rijnlandse Hypotheekbank
RVS Verzekeringen Ede
SAA Verzekeringen B.V.
Samenwerking Glasverzekering
Schermer Assuradeuren B.V.
Schouten Insurance Internat.
Securitas van 1898 NV Verz.My.
Sedgwick Pool/O.W.J.Schlencker
Slabbekoorn
Sleutelstad Assuradeuren B.V.
SNS Bank Amersfoort
SNS Regio Bank
Stad Holland Zorgverzekeraar
Stad Rotterdam Amsterdam
Stad Rotterdam Amsterdam/Zaandam
STATER BV
Sterpolis Schadeverzekeringen
Surebusiness B.V.
SVN
Syntrus Achmea Hypotheken
TAF
Thoma Assurantieadviseurs
Threadneedle Investments
Tiel Utrecht Financiële Dienst
Towers Watson
Turien en Co. Assuradeuren
TVM Verzekeringen
UBO N.V. Algemene Verz. Mij.
UKV Uitvaartkostenverz. N.V.
Unigarant N.V.
Univé Verzekeringen Assen
Unive Verzekeringen Zwolle
UPIVA B.V.
Utrecht Leven
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
V.B.S. Verzekeringen B.V.
Vaderlandsche, De
Van den Bosch & Looman
Van Ginkel & Co. B.V.
Van Herwaarden Kröller & Co
VAN Verzekeringen
Vandien Assuradeuren BV
Verenigde Provincien
VGZ Zorgverzekeraar N.V.
VIVAT Schadeverzekeringen N.V.
Vivium N.V.
VKG
Voogd & Voogd Assuradeuren
VSP BV
VVAA Schadeverzekeringen N.V.
VVS Verzekeringen
W.A. Hienfeld B.V.
W.B.D. Lippmann Groep B.V.
Wed. Jacobs & Brom
Welke Financiële Diensten
Westland Utrecht Bank N.V.
Woonfonds Hypotheken
WorkingStyle BV
Woudsend Verzekeringen
Wuthrich Assuradeuren
Xcellent Horse Insurance BV
You Sure Zakelijk BV / DIN Assuradeuren
Zevenwouden U.A.
ZLM Verzekeringen
Zurich Schade N.V.
Zurich Schade N.V./CMGL
Zwitserleven

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 28-03-2022

Vergelijken, verzekeren, ontzorgen

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op