Kosten overzicht Turien & Co

Turien & Co Assuradeuren heeft de volgende kostenstructuur:

Nieuw polis: € 10,29.

Royementskosten tussentijds beëindigen: € 4,84.

Mutatiekosten: € 10,29.

Prolongatiekosten: € 0,73.