Kosten Nedasco verzekeringen

Nedasco verzekeringen heeft de volgende kostenstructuur:

Nieuwe polissen: € 10,29.

Mutatie: € 10,29.

Prolongatie: € 0,91.

Tussentijds royement: € 24,20.

Kosten termijnbetaling: Maand +5,00% Kwartaal +4,00% Halfjaar +2,00%.