Kosten Voogd en Voogd verzekeringen

Voogd en Voogd verzekering heeft de volgende kostenstructuur:

Automotive verzekeringen

Nieuwe polissen met kenteken aanmelding: € 11,00.

Kosten acceptatie wanbetaler: € 27,50.

Mutatie met kenteken aanmelding RDW: € 11,00.

Mutatie zonder kenteken aanmelding RDW: € 11,00.

Mutatie/royement subdekking: € 11,00.

Royement tussentijds: € 17,00.

Royement bromfietsen: € 11,00.

Prolongatiekosten: € 1,25.

Overige verzekeringen

Nieuwe polissen: € 6,00.

Nieuwe polis scootmobiel: € 11,00.

Prolongatiekosten: € 1,25.

Royementskosten pleziervaartuig: € 11,-

Dit zijn de maximale kosten die de maatschappij in rekening zal brengen.

Aan dit overzicht kunt u geen rechte ontlenen. De maatschappij kan ten alle tijden de kosten aanpassen.