Kosten maatschappijen

Maatschappijen rekenen voor diverse zaken kosten:

  • Poliskosten, vaak bij afgifte van de eerste polis of bij mutatie.
  • Prolongatiekosten, bij elke betaling.
  • Royementskosten, bij tussentijds royement.

Van onderstaande verzekeringsmaatschappijen hebben wij voor u een overzicht van hun kostenstructuur.

Klaverblad verzekeringen

Klaverblad rekent geen extra (polis)kosten.

Voogd & Voogd verzekeringen

Automotive verzekeringen

Nieuwe polissen met kenteken aanmelding: € 11,00.

Kosten acceptatie wanbetaler: € 27,50.

Mutatie met kenteken aanmelding RDW: € 11,00.

Mutatie zonder kenteken aanmelding RDW: € 11,00.

Mutatie/royement subdekking: € 11,00.

Royement tussentijds: € 17,00.

Royement bromfietsen: € 11,00.

Prolongatiekosten: € 1,25.

Overige verzekeringen

Nieuwe polissen: € 6,00.

Nieuwe polis scootmobiel: € 11,00.

Prolongatiekosten: € 1,25.

Royementskosten pleziervaartuig: € 11,-

Dit zijn de maximale kosten die de maatschappij in rekening zal brengen.

Aan dit overzicht kunt u geen rechte ontlenen. De maatschappij kan ten alle tijden de kosten aanpassen.

Unigarant verzekeringen

Unigarant verzekeringen heeft de volgende kostenstructuur:

Polis opmaakkosten: € 9,68.
Royementskosten: € 9,68.
Wijziging dekking: € 9,68.
Wijziging voertuig: € 9,68.

De Vereende

De Vereende (voorheen Rialto verzekeringen) heeft de volgende kostenstructuur:

Royementskosten: € 0,00.

Mutatiekosten: € 12,50.

Poliskosten: € 12,50.

Prolongatiekosten: € 1,00.

Klaverblad rekent geen extra (polis)kosten.

Automotive verzekeringen

Nieuwe polissen met kenteken aanmelding: € 11,00.

Kosten acceptatie wanbetaler: € 27,50.

Mutatie met kenteken aanmelding RDW: € 11,00.

Mutatie zonder kenteken aanmelding RDW: € 11,00.

Mutatie/royement subdekking: € 11,00.

Royement tussentijds: € 17,00.

Royement bromfietsen: € 11,00.

Prolongatiekosten: € 1,25.

Overige verzekeringen

Nieuwe polissen: € 6,00.

Nieuwe polis scootmobiel: € 11,00.

Prolongatiekosten: € 1,25.

Royementskosten pleziervaartuig: € 11,-

Dit zijn de maximale kosten die de maatschappij in rekening zal brengen.

Aan dit overzicht kunt u geen rechte ontlenen. De maatschappij kan ten alle tijden de kosten aanpassen.

Unigarant verzekeringen heeft de volgende kostenstructuur:

Polis opmaakkosten: € 9,68.
Royementskosten: € 9,68.
Wijziging dekking: € 9,68.
Wijziging voertuig: € 9,68.

De Vereende (voorheen Rialto verzekeringen) heeft de volgende kostenstructuur:

Royementskosten: € 0,00.

Mutatiekosten: € 12,50.

Poliskosten: € 12,50.

Prolongatiekosten: € 1,00.