Acceptatie

Veel maatschappijen hanteren bij een oldtimerverzekering verschillende acceptatievoorwaarden. Dit heeft voornamelijk betrekking op het gebruik en het type voertuig. Hieronder hebben wij per maatschappij beschreven welke acceptatiecriteria de maatschappijen hanteren.

Maatschappij1e auto verplichtVanaf bouwjaarWanneer Klassieker?Stallingsplicht aanwezigMinimale leeftijd
aanvrager
Uitgesloten merkenDiesel uitgesloten
ANWBJA25v.a. 25NEE18NEENEE
ASRJA25v.a. 25JA24NEEJA
BovemijJA25v.a. 25NEE25NEENEE
Diks.nl huismerkJA20v.a. 25NEE18NEENEE
EuropeescheJA25v.a. 25JA25NEEJA
GIO SEMINEE15v.a. 15NEE24NEENEE
GIO VASTJA15v.a. 15NEE24NEENEE
IAKJA25v.a. 20NEE25NEENEE
KNACJA25v.a. 25NEE25NEENEE
KuiperJA20v.a. 20JA18NEENEE
LondonJA24v.a. 25NEE24NEENEE
MeeusJA15v.a. 15JA24NEENEE
Nationale NederlandenJA20v.a. 20NEE25NEENEE
NedascoJA25v.a. 20NEE25NEENEE
OVHVJA20v.a. 25NEE18NEENEE
PolisdirectJA25Boek 1NEE18JA 5NEE
ReaalJA20Boek 1NEE25JA 5NEE
TurienNEE25Boek 1NEE25NEEJA
TVMJA20v.a. 25NEE18NEENEE
UnigarantJA25v.a. 25NEE25JA 5JA
UniveJA20v.a. 20NEE25NEENEE
VerzekeruzelfJA20v.a. 20JA 1025NEENEE
ZLMJA20v.a. 20NEE24NEENEE
MaatschappijLPG uitgeslotenGrijskenteken mogelijkAlarm verplichtingKampeerauto's toegestaanEerste auto verplicht
via dezelfde maatschappij
Is een leaseauto
als eerste auto
toegestaan
ANWBNEENEENEENEEJAJA
ASRJANEEJA 4NEENEEJA
BovemijNEEJANEENEENEEJA
Diks.nl huismerkNEEJANEEJANEEJA
EuropeescheJAJAJA 4NEENEEJA
GIO SEMINEENEENEENEENEENEE
GIO VASTNEENEENEENEEJANEE
IAKNEEJAJA 4NEENEEJA
KNACNEENEEJA 4NEENEEJA
KuiperNEENEENEENEENEENEE
LondonNEEJANEENEENEEJA
MeeusNEENEEJA 4NEENEEJA
Nationale NederlandenNEEJANEENEEJAJA
NedascoNEEJAJA 4NEENEEJA
OVHVNEEJANEEJANEEJA
PolisdirectNEENEENEENEENEEJA
ReaalNEENEEJA 4NEENEENEE
TurienJAJANEENEENEEJA
TVMNEEJANEEJANEEJA
UnigarantJANEEJA 4NEEJAJA
UniveNEENEEJA 4NEEJANEE
VerzekeruzelfNEENEEJA 4NEENEEJA
ZLMNEENEENEENEEJAJA

1. Het voertuig moet in de onschatbare klassieker staan

Polisdirect = Het voertuig moet altijd in de onschatbare klassieker staan.
Reaal = Het voertuig moet in de onschatbare klassieker staan. Bij Reaal is dit niet meer nodig als het voertuig ouder is dan 30 jaar.
Turien = Het voertuig moet altijd in de onschatbare klassieker staan.

4. SCM Alarmeis:

ASR

 • Per aanvraag kan worden bepaald om een alarm eis op het polisblad aan te brengen

Avero

 • Getaxeerde waarde van € 20.000,= tot € 35.000 SCM klasse 1
 • Getaxeerde waarde vanaf € 35.000 SCM klasse 3

Voor de volgende merken is er een klasse 3 vereist wanneer gekozen is voor een WA-extra of WA-casco dekking en de getaxeerde waarde € 5.000,00 of hoger is:

 • Ferrari
 • Maserati
 • BMW
 • Mercedes
 • Aston Martin
 • Porsche
 • De Tomaso
 • Lotus
 • Lamborghini
 • Chevrolet
 • Corvette/Camaro

Europeesche

 • Getaxeerde waarde van € 25.000 – € 50.000 SCM klasse 1
 • Getaxeerde waarde van € 50.000 – € 100.000 SCM klasse 3
 • Boven een getaxeerde waarde van € 100.000 SCM klasse 3 + Voertuigvolgsysteem

IAK

 • Getaxeerde waarde van € 20.000 tot € 37.500 SCM/VbV-klasse 1
 • Getaxeerde waarde van € 37.500 tot € 50.000: SCM/VbV-klasse 3

Ten aanzien van personenauto’s jonger dan 35 jaar, waarvan reeds een merkenclub bestaat en die als verzamelobject kunnen worden aangemerkt of voor zover deze zijn opgenomen in de jaarboeken ?De onschatbare klassieker en/of ‘De oldtimer catalogus’ geldt voor de volgende merken en alle types – ongeacht de verzekerde waarde – een verplichting tot inbouw van een SCM/VbV-klasse 4 systeem:

 • Alfa Romeo
 • Corvette
 • Maserati
 • Aston Martin
 • De Tomaso
 • Mercedes
 • BMW
 • Ferrari
 • Porsche
 • Lamborghini
 • Chevrolet
 • Camaro
 • Lotus.

KNAC

 • Voertuigen met een verzekerde waarde van € 37.500 tot € 50.000: SCM/VbV-klasse 3.

Meeus

 • Een SCM klasse alarm moet aanwezig zijn

Nedasco

 • Getaxeerde waarde van € 20.000,= tot € 35.000 SCM klasse 1
 • Getaxeerde waarde vanaf € 35.000 SCM klasse 3

Voor de volgende merken is er een klasse 3 verreist wanneer gekozen is voor een wa-extra of wa-casco dekking en de getaxeerde waarde € 5.000,00 of hoger is:

 • Ferrari
 • Maserati
 • BMW
 • Mercedes
 • Aston Martin
 • Porsche
 • De Tomaso
 • Lotus
 • Lamborghini
 • Chevrolet
 • Corvette/Camaro

Reaal

Diefstalbeveiliging is in de volgende gevallen een vereiste, waarbij inbouw van een gecertificeerd systeem dient plaats te vinden door een erkend inbouwstation.

 • Voertuigen met een verzekerde waarde van € 20.000 tot € 50000 SCM klasse 1
 • Voertuigen met een verzekerde waarde vanaf € 50.000 SCM klasse 3
 • Voertuigen met een verzekerde waarden vanaf €80.000 SCM klasse 5

Personenauto’s tussen de 20 en 29 jaar oud van de hieronder genoemde merken (alle types) -opgenomen in ‘De Onschatbare Klassieker’ of ‘De Oldtimer Catalogus’- moeten verplicht zijn voorzien van een van de drie SCM-klasse 4 alarmsystemen. Deze verplichting geldt ongeacht de verzekerde waarde van de auto. Een acceptant van de verzekeringsmaatschappij beoordeelt de aanvraag, zodat er niet direct voorlopige dekking kan worden afgegeven.

 • Corvette
 • Maserati
 • Aston Martin
 • De Tomaso
 • Ferrari
 • Porsche
 • Chevrolet
 • Lamborghini
 • Chevrolet Camaro
 • Lotus

Unigarant

 • Indien de afdeling acceptatie akkoord is gegaan metde verzekering voor een oldtimer met een taxatiewaarde hoger dan € 50.000,= dan moet de auto verplicht voorzien zijn van een Track-en-Trace systeem.
  Het voertuig heeft een (gedeeltelijk) open dak. Uitgesloten is dan ook schade aan het interieur door neerslag omdat het dak niet tijdig werd gesloten.
  In het geval van een soft-top kap is schade aan het dak ten gevolge van (een poging tot) diefstal, inbraak of vandalisme, uitgesloten van dekking.

Unive

 • Boven de € 15.000,00 is een door SCM/TNO goedgekeurde mechanische beveiliging verplicht.

Verzekeruzelf

 • Per aanvraag bepaalt de verzekeraar of er al dan niet een alarmsysteem verplicht wordt gesteld.

5. Uitgesloten merken:

Europeesche = Mercedes 190 E
Polisdirect = Volkswagen, BMW
Reaal = BMW, Mercedes, Chevrolet, Porsche, Corvette,Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Lotus, De Tomaso, Masserati
Unigarant = Bentley, Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, GMC, Hanomag, Lincoln, Lotus, Maserati, Mercury, Porsche, Rolls Royce en Pontiac

10. Is er een stalling eis?

Verzekeruzelf = JA, indien clausule 52 is opgenomen.

Clausule 52. Diefstalpreventie.

Wat is het doel van deze clausule?
Omdat sommige auto’s een groter risico vormen, willen wij dat u voorzichtiger met de auto omgaat. Hiervoor hebben wij extra regels opgenomen. Welke dat
zijn ziet u hieronder.

De regels zijn:
– Op uw woonadres moet u de auto tussen zonsondergang en zonsopgang in een afgesloten ruimte stallen. Doet u dit niet dan bent u niet verzekerd voor
(een poging tot ) diefstal of vandalisme.
– Bent u met de auto niet op uw woonadres, bijvoorbeeld omdat u op visite bent of met vakantie? En kan de auto niet in een afgesloten ruimte worden
gestald? Dan mag de auto buiten worden gestald.

1e auto verplicht/ Lease auto als eerste auto toegestaan

Nagenoeg alle oldtimerverzekeraars stellen inmiddels verplicht, dat de klant naast de oldtimer een eerste auto heeft voor dagelijks gebruik die -ongeacht welke omstandigheden- altijd tot zijn of haar beschikking staat. Ritten met een regelmatigheidskarakter zoals woon-/werkverkeer, boodschappen doen, de kinderen naar school brengen, dagelijks gebruik etc. worden dan ook uitgesloten van dekking omdat deze geacht worden met de eerste auto te worden gedaan. De oldtimer mag uitsluitend hobbymatig worden gebruikt. Staat een verzekeringsmaatschappij een lease-auto toe als eerste auto, dan levert dat voor de oldtimerliefhebber het voordeel op, dat er niet nog apart een eerste auto aanwezig hoeft te zijn.
Ruim 75% van de aanbieders in het onderzoek staat een lease auto als eerste auto toe.

Sommige maatschappijen stellen verplicht dat de eerste auto bij dezelfde verzekeraar ondergebracht dient te worden als de oldtimer. FEHAC stelt dat er in dat geval sprake is van koppelverkoop met de dagelijkse auto. Als men de oldtimer bijvoorbeeld bij Unigarant wil verzekeren, zal ook de eerste auto daar dienen te worden ondergebracht. Het is voor de klant echter aangenamer een vrije keuze hierin te hebben. De verzekeraar die de oldtimerverzekering aanbiedt hoeft namelijk voor wat betreft de reguliere autoverzekering geen goede aanbieder te zijn, en als men tevreden is met de verzekeraar van de eerste auto dan is er absoluut niet de behoefte om over te stappen naar een andere verzekeraar. De aanbieders in het onderzoek waarbij de eerste auto verplicht ondergebracht dient te worden bij de verzekeraar van de oldtimer zijn Unigarant, ANWB, Univé, ZLM en Gio (vast)

Wanneer is een voertuig een oldtimer?
Hoewel veel oldtimers 25 jaar of ouder zijn, wordt er ten onrechte wordt vaak gedacht dat een auto van 25 jaar oud per definitie een klassieker is, en dat deze dan is vrijgesteld van wegenbelasting en verzekeringsplicht. Voor wat betreft de vrijstelling motorrijtuigenbelasting zijn het roerige tijden en is er nog veel onduidelijkheid omtrent de toekomst. Hierover kunt u meer lezen in dit artikel: /nieuws/kostenstijging/

Voor wat betreft de verzekering hanteert elke maatschappij diens eigen voorwaarden om te bepalen of het voertuig al dan niet voor het oldtimertarief in aanmerking komt.
De criteria die worden aangehouden zijn 15 jaar, 20 jaar en 25 jaar, waarbij de oldtimer (specifiek merk, type en bouwjaar) in sommige gevallen (Turien, Polis Direct, Reaal) in ‘De onschatbare Klassieker’ dient voor te komen om voor het oldtimertarief in aanmerking te komen. Er zijn dus ook oldtimertarieven voor voertuigen die nog geen 25 jaar oud zijn.

De ‘Onschatbare Klassieker’ is een jaarboek met daarin een overzicht van de klassieke auto?s en youngtimers op de Nederlandse markt, met de technische gegevens, foto’s, productie aantallen en actuele marktprijzen.

Stallingsverplichting

Een stallingsverplichting kan in plaats van of aanvullend aan een alarmeis worden gesteld.
Dit houdt in, dat de oldtimer indien deze zich binnen 1 kilometer van de woning bevindt- tussen zonsondergang en zonsopgang in een afgesloten ruimte moet zijn gestald.
Sommige verzekeraars hanteren specifieke tijden waarbinnen de oldtimer moet zijn gestald. Een gezamenlijke parkeergarage wordt niet als stalling aangemerkt, een carport evenmin. Het voertuig moet echt afzonderlijk in een deugdelijk afsluitbare ruimte worden gestald. Voor sommige oldtimerbezitters is dit lastig omdat zij niet over een dergelijke ruimte beschikken. Verblijft de oldtimerrijder elders; is deze bijvoorbeeld een dagje uit, dan geldt de stallingsverplichting van de oldtimer niet. Wel kan de verzekeraar dan verplichten een stuurstangslot te plaatsen.

Minimale leeftijd aanvrager

De meeste verzekeraars hanteren een minimum leeftijdsgrens waarop de oldtimer kan worden aangevraagd. Vanaf 24 of 25 jaar kan men een oldtimerverzekering aanvragen.

Op dat moment wordt de bestuurder namelijk al wat minder jeugdig en meer ervaren geacht. Bij ANWB , Polis Direct, TVM en OVHV kan er al met 18 jaar een oldtimerverzekering worden aangevraagd. Bij Polis Direct geldt dan wel een extra eigen risico van EUR 225,00 als de bestuurder ten tijde van de schade jonger is dan 24 jaar.
De rest van de verzekeraars sluit in het geval van een (beperkt) cascoschade de bestuurder jonger dan 24 jaar uit van dekking (de schade wordt dan niet vergoed), en in het geval van schade aan derden (WA), is de verzekeraar tot vergoeding van de schadelijdende partij verplicht, maar zal deze schade vervolgens verhalen op de eigenaar of bestuurder van het voertuig in verband met ontbreken van verzekeringsdekking.

Uitgesloten Merken

Er zijn verzekeraars, waaronder Unigarant, Polisdirect en Reaal, die bepaalde automerken uitsluiten. De oorzaak kan gelegen zijn in het feit dat deze voertuigen te zwaar of te duur zijn in verhouding tot het oldtimertarief, zoals bijvoorbeeld de Buick en de Cadillac.
Ofwel omdat is gebleken dat bepaalde merken toch vaak worden gebruikt voor dagelijkse ritten. Een Mercedes bijvoorbeeld kan enorm veel kilometers maken en rijdt dan ook erg lang in het straatbeeld door. De kans bestaat dan dat de oldtimerverzekering door de eigenaar gebruikt wordt als ‘oude auto verzekering’ in plaats van een ‘hobbyverzekering’.
Ruim 85% van de aanbieders in dit onderzoek kennen een dergelijke merkuitsluiting niet.

Brandstof uitgesloten

Bij voertuigen op LPG en diesel gaat de verzekeraar er doorgaans van uit, dat het voertuig wordt gebruikt om veel kilometers te maken. Dit staat haaks op de oldtimergedachte die de verzekeraar hanteert. Er zijn daarom verzekeraars die deze brandstof uitsluiten, zoals Turien, Europeesche en Unigarant. Feitelijk is deze aanname geen goede aangezien het rijden van een bepaalde brandstof niet per definitie betrekking heeft op het aantal te rijden kilometers. Zo zijn er veel Amerikaanse oldtimers die niet vanwege het aantal kilometers op LPG rijden, maar omdat zij veel brandstof verbruiken, de brandstof tegenwoordig erg prijzig is, en de ruimte in de kofferbak ruim voldoende is om een LPG installatie te laten inbouwen. Het gaat dan niet om het aantal te rijden kilometers, maar om zuiniger te kunnen rijden. Verder kan een voertuig ooit op de markt zijn verschenen met een LPG installatie of kan er LPG zijn ingebouwd met de intentie veel kilometers te maken, echter op het moment dat het een oldtimer is geworden is de brandstofkeuze voor de oldtimerliefhebber al bepaald en heeft het kilometrage daar niets mee van doen.
Bij Turien, Europeesche en Unigarant worden oldtimers rijdend op LPG en diesel uitgesloten. De andere verzekeraars in het onderzoek staan deze brandstoffen wel toe, zodat deze auto’s voor het oldtimertarief in aanmerking komen.

Grijs kenteken mogelijk

Een ‘grijs’ kenteken is de benaming van het kenteken van (bedrijfs)voertuigen die een belastingvoordeel hebben, dit zijn meestal bestelwagens. Het grijze kenteken is te herkennen aan het nummerbord. De eerste letter is dan een B of een V. De benaming grijs kenteken komt van het feit dat kentekenbewijs deel I van deze voertuigen in het verleden grijs waren. De kleur van de kentekenplaat zelf is altijd geel geweest.
Bij een grijs kenteken wordt er door de verzekeraar vaak van uit gegaan, dat de auto wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen en voor dagelijks gebruik, ook al is dit niet het geval en wordt het voertuig daadwerkelijk alleen hobbymatig gebruikt. Op grond van dit aangenomen dagelijkse gebruik accepteren een aantal verzekeraars voertuigen met een grijs kenteken niet op de oldtimerverzekering. Aanbieders van oldtimerverzekeringen die een grijs kenteken wel toestaan met de voorwaarde dat het voertuig hobbymatig wordt gebruikt, komen de oldtimerliefhebber tegemoet die een oldtimer op grijs kenteken heeft maar deze toch uitsluitend hobbymatig gebruikt. Er wordt meegedacht ten gunste van de oldtimerliefhebber, wat een goede zaak is. Een kleine 50% van de in ons onderzoek voorkomende aanbieders denkt hierin mee met de klant.

Alarmverplichting bij (beperkt) Casco dekking

Veel verzekeraars stellen in het geval van een (beperkt) casco verzekering, vanaf een bepaalde (taxatie)waarde of omdat het een bijzonder voertuig betreft, een SCM klasse alarm verplicht. Enerzijds omdat oldtimers eenvoudiger te stelen zijn vanwege het ontbreken van moderne technieken (zoals bijv. een startonderbreker), anderzijds omdat bepaalde oldtimers, zeker de bijzondere, erg gewild zijn.
Echte oldtimerliefhebbers staan meestal negatief tegenover een alarminstallatie, omdat zij het voertuig in originele authentieke staat willen behouden en het toevoegen van een modern alarmsysteem hen een doorn in het oog is. De verzekeraar kan eventueel een alternatief bieden in de vorm van een stallingsverplichting.

Kampeerauto’s toegestaan

Kampeerauto’s worden als zodanig aangemerkt op het kentekenbewijs.
Het oldtimertarief geldt daarom niet voor een kampeerauto, ook al zou deze gezien de voorwaarden als oldtimer kunnen worden aangemerkt. Er zijn wel speciale kampeerautoverzekeringen met een gunstig tarief. Kijk hiervoor eventueel op www.diks.nl/camperverzekering. Ook zijn er partijen op de markt die specifieke oldtimer-kampeerautoverzekeringen aanbieden. Deze zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Bereken direct de premie van uw oldtimerverzekering!