Kostenstijging oldtimerbezit 1200%?

-Raad van State geeft politiek een dikke onvoldoende

Op Prinsjesdag 2013 kwam er duidelijkheid met betrekking tot het belastingplan 2014. De gemiddelde oldtimerliefhebber wordt daar niet vrolijk van. De eerder dit jaar voorgestelde oldtimerregeling wordt namelijk in ongewijzigde vorm overgenomen in het belastingplan. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, zullen veel oldtimerbezitters noodgedwongen afstand gaan doen van ons cultureel rijdend erfgoed.

De voorstellen voor oldtimers in het kort

Het ’40-jaar compromis’ is in ongewijzigde vorm overgenomen in het belastingplan 2014.
Vanaf 2014 blijven de bezitters van een oldtimer van 40 jaar of ouder vrijgesteld van wegenbelasting. De bezitter van een oldtimer van 26 tot 40 jaar krijgt het echter behoorlijk voor de kiezen;

  • Is de oldtimer op 1 januari 2014 26 tot 40 jaar oud en rijdt deze op diesel of LPG dan moet men vanwege het milieu aspect- de volledige wegenbelasting betalen.
  • Is de oldtimer op 1 januari 2014 26 tot 40 jaar oud en rijdt deze op benzine, dan komt men in aanmerking voor een overgangsregeling. Deze houdt in dat er ‘slechts’ een kwarttarief (25% van de jaarlijkse wegenbelasting) per jaar, met een maximum van 120 euro, betaald dient te worden. Van deze regeling kan echter uitsluitend gebruik gemaakt worden, indien de oldtimer een kwartaal (december, januari en februari) niet op de openbare weg komt. Men mag in die periode dus niet met de oldtimer op de openbare weg rijden, maar de oldtimer mag ook niet op de openbare weg worden geparkeerd en moet dan dus verplicht worden gestald. Gebeurt dat niet, dan is de oldtimerbezitter alsnog gehouden het volledige wegenbelastingtarief te betalen, alsmede een verzuimboete van maximaal 4920 euro.
    En omdat het kwarttarief al zo’n ‘gunstige’ regeling betreft, wordt er in het geval van import, export, tussentijdse verkoop of sloop geen teruggaaf van de teveel betaalde belasting verleend.

Elk laatste kwartaal van het jaar zal de belastingdienst de houder van een in aanmerking komende oldtimer benaderen met de vraag of deze gebruik wenst te maken van de regeling.

Brandstofaccijnzen

Op Prinsjesdag werd eveneens zonder enige schroom aangekondigd, dat ook de accijnzen op de brandstof fors omhoog gaan. Los van de jaarlijkse inflatiecorrectie gaat de accijns op diesel met 3 cent per liter omhoog en stijgt de accijns op LPG met 7 cent per liter. De rijders op ‘groen’ gas ontvangen een paar jaar een geringe accijnskorting. Over het feit dat de prijs van een liter benzine tussen 2002 en 2012 al met maar liefst 54% is gestegen wordt niet gerept.

apk-vrijstelling oldtimers

Sinds 1 januari 2021 APK-vrijstelling voor oldtimers van 50 jaar of ouder

Sinds 1 januari 2021 hoeven voertuigen van 50 jaar of ouder niet meer APK...

Lees meer
Schorsen-meerdere-jaren

Schorsen voor meerdere jaren mogelijk

Vanaf 3 januari van dit jaar is het mogelijk om een voertuig voor een...

Lees meer
Oldtimer-populair

De oldtimer is ongekend populair

Het aantal oldtimers in Nederland is het afgelopen jaar toegenomen met 2,1% ten opzichte...

Lees meer

Bereken direct de premie van uw oldtimerverzekering!