Verhoging assurantiebelasting toch per 1 januari

7 november 2012

Verhoging assurantiebelasting toch per 1 januariDe verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 procent naar 21 procent wordt toch per 1 januari 2013 doorgevoerd. Dit heeft het ministerie van Financiën besloten op verzoek van het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA. Eerder was aangegeven dat de assurantiebelasting later ingevoerd zou worden namelijk per 1 april, maar dit stuitte op uitvoeringsproblemen bij verzekeraars.

Overgangstermijn

De overgangstermijn was vastgesteld om verzekeraars de tijd te geven om de tariefsverhoging in hun administratieve systemen te verwerken, schrijft staatssecretaris Weekers aan de Tweede Kamer. Om ontduiking van de belastingverhoging tegen te gaan, bleef het nieuwe tarief echter wel van toepassing op alle (schade)verzekeringen die in 2013 worden gesloten of prolongeren. Dat leverde problemen op in de uitvoering: “Bij deze methode mag (en zal) de verzekeraar over de in het aan de tariefsverhoging voorafgaande jaar betaalde jaarpremies assurantiebelasting naheffen bij de verzekerden. De kosten om de administratieve systemen aan deze methode aan te passen en tot naheffing en inning van de extra assurantiebelasting over te gaan, zijn hoog. Bovendien vindt de branche het onwenselijk dat verzekerden bij deze methode een naheffing assurantiebelasting ontvangen”, aldus Weekers.

Invoering per 1 januari 2013

Het Verbond van verzekeraars, gesteund door door Adfiz en de NVGA, heeft daarom het ministerie van Financiën verzocht om de invoering toch per 1 januari door te voeren. .” Dit jaar kan het 21%-tarief nog wel worden ontweken. “Het is niet uit te sluiten dat de anticipatie in de honderden miljoenen euro’s zal lopen.” Daarom wordt in het Belastingplan 2013 een bepaling opgenomen die regelt dat de hogere assurantiebelasting ook geldt voor premies die tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 vervallen zijn, voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april 2013. “Als uit inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars, uit de aangiften assurantiebelasting of anderszins blijkt dat de anticipatie dermate vormen aanneemt dat de beoogde extra opbrengst van € 1.222 mln in 2013 niet behaald wordt, laat het kabinet die bepaling via een klein koninklijk besluit in werking treden. Blijkt de mate van anticipatie inderdaad mee te vallen, dan laat het kabinet die bepaling niet in werking treden”, aldus Weekers.

Verzekering afsluiten

Kosten besparen op uw autoverzekering? Voor meer informatie over een autoverzekering of direct een premievergelijking maken, kijkt u op www.diks.nl. Klik hier voor meer informatie.

Bron: amweb.nl