Schadevrije jaren: Hoe zit het nou precies

5 juni 2013

Schadevrije jaren blijken vaak een vraagstuk te zijn. Vaak is er wel wat bekend over de schadevrije jaren, maar toch blijven er vraagtekens. Hoe zit het nou precies?

Wat zijn schadevrije jaren

Elk jaar dat u geen schade claimt, bouwt u één schadevrij jaar op. Zolang u geen schade claimt bij uw verzekeraar, bouwt u tijdens de looptijd van uw autoverzekering schadevrije jaren op. Met deze schadevrije jaren ontvangt u premiekorting op uw autoverzekering. Hoe meer schadevrije jaren u opbouwt, hoe meer premiekorting u ontvangt.

Negatieve schadevrije jaren

Wanneer u wel schade claimt bij uw verzekeraar zullen uw schadevrije jaren afnemen. Elke claim die u indient zorgt ervoor dat u gemiddeld 3 jaar achteruitgaat op de bonus/malusladder. Het is dus mogelijk dat u negatieve schadevrije jaren heeft als u bijvoorbeeld pas 1 jaar verzekerd bent. Wanneer u negatieve schadevrije jaren heeft wordt dit een malus situatie genoemd. Het gevolg van een malus situatie is dat u een hogere premie dient te betalen voor uw autoverzekering. Wanneer uw saldo negatief is kan dit gevolgen hebben voor het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Het is namelijk niet van vanzelfsprekend dat elke verzekeringsmaatschappij bestuurders accepteren met een malus situatie. Het is verstandig om voordat u uw verzekering opzegt eerst bij de nieuwe verzekeringsmaatschappij te controleren of zij u willen accepteren.

Geldigheid schadevrije jaren

Schadevrije jaren komen vrij nadat een verzekering is geroyeerd. De schadevrije jaren zijn 12 maanden geldig na de royementsdatum. Daarna vervallen de opgebouwde schadevrije jaren. Wanneer u uw polis opschort dan zijn uw schadevrije jaren maximaal 3 jaar geldig. Wanneer uw polis langer dan een jaar opgeschort is en u wilt overstappen naar een andere verzekeraar, dient u eerst uw polis te activeren en dan te royeren. Doet u dit niet, dan komen uw schadevrije jaren alsnog te vervallen omdat ze dan langer dan 12 maanden niet gebruikt zijn.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar.

Tweede auto

Wanneer u in bezit bent van twee of meer auto’s is het niet mogelijk om tegelijker tijd hetzelfde aantal schadevrije jaren op alle auto’s te plaatsen. Per auto bouwt u schadevrije jaren op. Bijvoorbeeld; u heeft met auto één achtereenvolgens bij dezelfde verzekeringsmaatschappij 12 jaar schadevrij gereden en u koopt nu een auto erbij. Auto twee zal dan beginnen met nul schadevrije jaren. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de tweede auto te verzekeren tegen dezelfde korting als de eerste auto, de tweede auto ontvangt niet de schadevrije jaren van auto één. Dit heet de tweede autoregeling.

Schadevrije jaren van een ander motorrijtuig

Het is mogelijk wanneer u uw verzekering van een motorrijtuig royeert om de schadevrije jaren over te nemen naar een andere verzekering van een ander motorrijtuig. U royeert bijvoorbeeld uw motorverzekering en wilt uw vrijgekomen schadevrije jaren plaatsen op uw brommerverzekering. Dit is mogelijk en andersom natuurlijk ook. Dit levert u gelijk extra korting op.

Bonus/malus ladder

Verzekeringsmaatschappijen bepalen aan de hand van de bonus/malus ladder en op basis van het aantal geldige opgebouwde schadevrije jaren hoeveel korting u krijgt op de basispremie van uw autoverzekering. De hoogte van de zogenaamde no-claimkorting is afhankelijk van uw schadevrije jaren. De hoogte van de korting is vastgelegd in de bonus/malus ladder van de verzekeringsmaatschappij. Elke verzekeraar heeft zijn eigen bonus/malus ladder, het kan dus zijn dat u meer korting bij een verzekeraar ontvangt met uw schadevrije jaren dan bij een ander.

Zolang u geen schade claimt tijdens de looptijd van uw verzekering bouwt u elk jaar een schadevrij jaar op. Dit houdt in dat u elk jaar een trede omhoog gaat op de bonus/malusladder. Wanneer u schade claimt daalt u vanzelfsprekend op de bonus/malusladder wat ook betekent dat uw premie stijgt. De daling op de ladder gaat meestal met meerdere treden tegelijk. U kunt zelfs op een negatief aantal schadevrije jaren uitkomen wat een premietoeslag tot gevolg heeft.

No-claimbeschermer

Wanneer u een no-claimbeschermer afsluit boven op uw autoverzekering betekent dit dat u niet gekort wordt op uw no-claimkorting wanneer u één keer schade rijdt. Stel u heeft veel schadevrije jaren opgebouwd en u heeft schade gereden, dan kunt u gekort worden op uw opgebouwde no-claimkorting. Heeft u geen no-claimbeschermer dan gaat u meer premie voor uw autoverzekering betalen wanneer u schade rijdt en de claim indient bij de autoverzekeraar.

Een groot misverstand is dat mensen denken dat zij met een no-claimbeschermer geen terugval in hun schadevrije jaren zouden hebben. U valt wel degelijk terug in uw schadevrije jaren alleen niet in de korting. Hierdoor gaat u bij een schade niet meer betalen maar het is wel mogelijk dat u “in de malus staat door de terugval. Dit wordt pas zichtbaar wanneer u uw polis royeert. Een no-claimbeschermer is daarom alleen gunstig wanneer u bij dezelfde verzekeringsmaatschappij blijft.

Aantonen schadevrije jaren

Er zijn vier verschillende manieren hoe u uw schadevrije jaren kunt aantonen, namelijk:

 1. Roy Data systeem
  Wanneer u na 1 september 2007 een autoverzekering heeft afgesloten dan vindt u al uw opgebouwde schadevrije jaren terug in het Roy Data systeem. Dit systeem is een centrale database waarin alle verzekeraars in Nederland hun royementsgegevens bijhouden. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering zal de verzekeraar uw gegevens controleren in dit systeem.
 2. Royementsblad
  Uw verzekeraar stuurt u een royementsblad nadat u uw autoverzekering heeft geroyeerd. Hierin staat genoteerd hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd tijdens de looptijd van uw verzekering. De verzekeraar geeft geen royementsverklaring meer af. Dit is niet meer nodig omdat de gegevens van de royementsverklaring rechtstreeks in het Roy Data systeem worden geplaatst door uw verzekeraar. Alleen bij emigratie zal de verzekeringsmaatschappij nog wel een papieren verklaring afgeven.
 3. Leaseverklaring
  Wanneer u gebruik gemaakt heeft van een leaseauto dan kan de leasemaatschappij een leaseverklaring verstrekken. Een leaseverklaring dient te voldoen aan bepaalde eisen. Hierin worden eventuele schades aan uw leaseauto verklaard. De meeste verzekeringsmaatschappijen accepteren de leaseverklaring, omdat leasemaatschappijen over het algemeen schades goed registreren.
 4. Werkgeversverklaring
  De laatste manier om uw schadevrije jaren aan te tonen is door middel van een werkgeversverklaring. Ook een werkgeversverklaring dient te voldoen aan bepaalde eisen. Het kan zijn dat verzekeringsmaatschappijen een werkgeversverklaring niet accepteren. Informeer altijd vooraf of uw werkgeversverklaring geaccepteerd wordt bij de verzekeraar.

Indien achteraf blijkt dat de door u opgegeven informatie onjuist of onvolledig is kan de verzekeraar de premie en/of de voorwaarden aan te passen per ingangsdatum van de verzekering.

Roy Data

Het Roy Data systeem is een landelijk systeem waarin royementsgegevens worden bewaard van verzekeraars. Per 1 september 2007 zijn alle verzekeringsmaatschappijen overgegaan naar het digitaal opslaan van het aantal schadevrije jaren die klanten opbouwen. Het systeem heeft betrekking op auto’s, bestelauto’s, kampeerauto’s, motoren en bromfietsen. Wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar worden het aantal opgebouwde schadevrije jaren door uw huidige verzekeraar doorgegeven aan Roy Data. Deze schadevrije jaren zijn van belang voor de bonus/maluskorting bij de nieuwe verzekeraar. Eén van de voordelen van het Roy Data systeem is dat het voor u niet meer nodig is om bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij de papieren royementsverklaring te overhandigen aan de nieuwe maatschappij. Het kwijt raken of het niet ontvangen van deze royementsverklaring (bonus-malusverklaring) is dus nu voorbij.

Wat betekent dit nu voor de autoverzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering zal de verzekeringsmaatschappij aan de hand van de door u opgeven aantal schadevrije jaren in het Roy-Data systeem bekijken hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Wanneer deze schadevrije jaren nog niet geclaimd zijn door een andere maatschappij worden deze jaren aan de nieuwe polis toegekend. Als u inzage wilt hebben in uw registratie in Roy-Data, kunt u een formulier inzage in registratie Roy-Data downloaden op www.roydata.nl. Op de website van Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars www.seps.nl, vindt u meer informatie over Roy-Data.

Schadevrije jaren oldtimer

Bij de klassieke oldtimerverzekering kunt u geen schadevrije jaren opbouwen. Op deze verzekering hanteren verzekeraars een vaste premie. De premie verandert dus niet bij schadevrij rijden of bij schade.

 

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!