Narisico autoverzekering

21 september 2010

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is geregeld dat een verzekeraar 16 dagen na verkoop van een voertuig nog een schade moet betalen aan een derde wanneer blijkt dat de nieuwe eigenaar geen geldige autoverzekering heeft afgesloten. Dit noemt men het narisico.

De periode van narisico start op de dag na de opschorting of beëindiging van de verzekering en duurt 16 dagen. Voorwaarde is wel dat de verzekeraar het kenteken binnen 30 dagen na de beëindiging of opschorting afmeldt. Vindt de afmelding plaats na 30 dagen, dan vangt het 16-daagse narisico aan op de dag na de afmelding.

Voorbeeld 1

Op 02-03 geeft de klant door aan de maatschappij dat zijn auto per 01-03 is verkocht en dat hij de autoverzekering wil opschorten.

Wanneer de verzekeraar dit op 03-03 doorgeeft aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), dan gaan de 16 dagen in per 02-03 (de dag na de opschorting).

Mocht de nieuwe eigenaar – die overigens wel verzekeringsplicht heeft – geen geldige autoverzekering afsluiten, dan moet de oude verzekeringsmaatschappij de schade aan de benadeelde betalen. Afhankelijk van de hoogte zal de verzekeringsmaatschappij de schade wel proberen te verhalen op de nieuwe eigenaar.

Voorbeeld 2

Op 02-05 geeft de klant door aan de maatschappij dat zijn auto per 01-03 is verkocht en dat hij de verzekering wil opschorten.

Wanneer de verzekeraar dit op 03-05 doorgeeft aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dan gaan de 16 dagen in per 04-05 (de dag na het afmelden).

De oude verzekeringsmaatschappij is niet blij met de situatie in dit voorbeeld. Ten eerste loopt zij veel langer het risico om een schade te moeten betalen, maar zij ontvangt daar ook geen premie voor. Normaliter zal de oude maatschappij de verzekerde wel de premie laten betalen tot aan de datum van het afmelden.

Het narisico eindigt in ieder geval wanneer de nieuwe eigenaar van het motorrijtuig zelf een geldige autoverzekering voor het voertuig heeft afgesloten.

Overigens zal de oude maatschappij vanuit het narisico alleen maar de schuldschade aan een benadeelde betalen. De schade aan het voertuig zelf is niet gedekt.

Motorrijden-in-de-winter

Motorrijden in de winter

Het jaar 2018 is voor motorrijdend Nederland een goed jaar geweest. Het zachte weer...

Lees meer
Inbraken in donkere dagen

Kans op inbraak groter in donkere dagen?

Nu de avonden weer lang en donker zijn, kunt u hierdoor een onprettig gevoel...

Lees meer
Taxi-onverzekerd-op-weg

Taxi en koerier onverzekerd op weg

Taxichauffeurs en koeriers rijden noodgedwongen onverzekerd rond, omdat ze geen dekking kunnen krijgen bij...

Lees meer

Vergelijk online de premie van uw autoverzekering!