Na risico autoverzekering

21 september 2010

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (wam) is geregeld dat een verzekeraar 16 dagen na verkoop van een voertuig nog een schade moet betalen aan een derde wanneer blijkt dat de nieuwe eigenaar geen geldige autoverzekering heeft afgesloten. Dit noemt met het na risico.

Die periode van na-risico vangt aan op de dag volgend op de dag van opschorting of beëindiging van de verzekering en duurt 16 dagen. Voorwaarde is wel dat de verzekeraar het kenteken binnen 30 dagen na de beëindiging of opschorting afmeldt. Vindt de afmelding plaats na 30 dagen dan vangt het 16 dagen na-risico aan op de dag volgend op de dag van afmelding.

Voorbeeld 1:

Op 02-03 geeft de klant door aan de maatschappij dat zijn auto per 01-03 is verkocht en dat hij de autoverzekering wil opschorten.

Wanneer de verzekeraar dan 0p 03-03 dit doorgeeft aan het Rijksdienst voor het Wegverkeer ( RDW) dan gaan de 16 dagen in per 02-03 ( de dag volgend na de dag van opschorting).

Mocht de nieuwe eigenaar, die overigens wel de verzekeringsplicht heeft, geen geldige autoverzekering afsluiten dan moet de oude verzekeringsmaatschappij de schade aan de benadeelde betalen. Afhankelijk van de hoogte van de schade zal de verzekeringsmaatschappij wel proberen de schade te verhalen op de nieuwe eigenaar.

Voorbeeld 2:

Op 02-05 geeft de klant door aan de maatschappij dat zijn auto per 01-03 is verkocht en dat hij de verzekering wil opschorten.

Wanneer de verzekeraar dan 0p 03-05 dit doorgeeft aan het Rijksdienst voor het Wegverkeer ( RDW) dan gaan de 16 dagen in per 04-05 ( de dag volgend na de dag van afmelden).

Je begrijpt dat de oude maatschappij hier niet vrolijk van wordt. Ten eerste lopen ze dus veel langer het risico een schade te moeten betalen maar daarnaast ontvangen ze daar geen premie voor. Normaliter zal dan de oude maatschappij zijn verzekerde wel de premie laten betalen tot aan datum afmelden.

Het na-risico eindigt in ieder geval wanneer de nieuwe eigenaar van het motorrijtuig zelf een geldige autoverzekering voor het voertuig heeft gesloten.

Overigens zal de oude maatschappij vanuit het na risico alleen maar de schuldschade aan een benadeelde betalen. De schade aan het voertuig zelf is niet gedekt.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!