Mensen met steunhart mogen gewoon de weg op!

14 januari 2016

Begin december 2015 heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu besloten dat mensen met een Ventricular Assist Device (VAD), ook wel steunhart genoemd, gewoon de weg op mogen in een auto of motor. Wel is het zo dat er een aantal voorwaarden gelden voor het auto- of motorrijden van mensen met een steunhart.

Specifieke regeling voor steunhart

Er bestond al een algemene regelgeving voor rijgeschiktheid bij hartaandoeningen, maar geen specifieke regeling voor het rijden met een steunhart.

‘Ik vind het belangrijk om geen strengere eisen te stellen dan noodzakelijk. De Gezondheidsraad is van mening dat het verantwoord is voor iemand met een steunhart om deel te nemen aan het verkeer. Vanaf december 2015 kan diegene na beoordeling door de behandelend specialist rijgeschikt worden verklaard voor het privégebruik van personenauto’s, motoren en tractoren’, legt minister Schultz uit.

Elektrische pomp

Jaarlijks krijgen zo’n 75 mensen in Nederland, die lijden aan chronisch hartfalen, een steunhart. Dit zogenoemde steunhart is een elektrische pomp die het hart ondersteunt. Het wordt geplaatst in afwachting van een harttransplantatie of als alternatief daarvoor.

Positief advies

Eerder in 2015 bracht de Gezondheidsraad al een positief advies uit over de rijgeschiktheid van mensen met een VAD. Nu ook minister Schultz dit advies heeft overgenomen kunnen mensen met een steunhart zich laten keuren bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om in aanmerking te komen voor veilig deelnemen aan het rijdende verkeer.

Voorwaarden

Heb je een steunhart en wil je gaan rijden op de weg, dan dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De operatie moet minimaal twee maanden geleden zijn uitgevoerd;
  • Er mogen geen complicaties zijn opgetreden;
  • Een cardioloog moet elke twee jaar de rijgeschiktheid opnieuw beoordelen.

Alleen voor privéritjes

Daarnaast geeft het CBR aan dat mensen met een steunhart alleen gebruik mogen maken van een rijbewijs voor privégebruik. Er mogen dus alleen privéritjes worden gemaakt met de motor, personenauto en tractor. Omdat deze groep mensen meer kans heeft op een plotse hartdood kan men niet geschikt worden verklaard voor een vrachtauto- of busrijbewijs.

Beperkt zakelijk gebruik

Wel is het mogelijk om op speciaal verzoek geschikt te worden verklaard voor beperkt beroepsmatig vervoer van deze motorvoertuigen. Hierbij geldt wel dat u geen personen mag vervoeren of het onder toezicht doen besturen van derden. Het beperkte zakelijke gebruik is toegestaan voor maximaal vier uren per dag.