Automatisch activeren van geschorste voertuigen door RDW

2 april 2012

Wanneer met een voertuig voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, kan het kenteken worden geschorst bij de RDW. De houder van het kenteken is gedurende de schorsing vrijgesteld van de WA-verzekeringsplicht, hoeft geen houderschapsbelasting te betalen of het voertuig APK te laten keuren. Schorsing kan volledig online worden geregeld op de website van de RDW. Daarna kan ook de autoverzekering worden stopgezet.

De schorsingsperiode geldt voor maximaal een jaar. Zes weken voor afloop daarvan kan een eventuele verlenging worden aangevraagd. Anders zal het kenteken automatisch administratief worden geactiveerd door de RDW. In dat geval dient u zelf ervoor te zorgen dat dan ook de autoverzekering weer wordt geactiveerd. Dit gaat niet automatisch

Verzekeringnemer krijgt daarover van de RDW tijdig bericht. Hij heeft dan voldoende tijd om voor een passende verzekering en APK-keuring te zorgen. Zo niet, dan volgt een boete wegens onverzekerd rijden. Deze bedraagt meestal € 380,-.

De RDW stelt verzekeringnemer nog wel in de gelegenheid aan te tonen dat de boete onterecht was. Er kan immers administratief iets mis zijn gegaan. In dat geval moet door verzekeringnemer een zogenaamde Artikel-34 verklaring worden overlegd. Daarin bevestigt de maatschappij dat het voertuig wel verzekerd was op het moment van de controle.

Het komt regelmatig voor dat verzekeringnemers pas na het opleggen van een boete in actie komen en alsnog een verzekering afsluiten. Het is dan vaak te laat omdat een verzekeraar nooit met terugwerkende kracht een voertuig willen verzekeren en in die gevallen dus ook geen artikel 34 verklaring afgeven.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!