APK-keuring te laat

20 juni 2010

Wanneer bent u voor een APK-keuring te laat? Heel simpel….wanneer de APK-datum is verlopen. 11 weken voor het verlopen van de APK-keuring krijgt u een brief van het RDW. Op dat moment heeft u nog alle tijd om het voertuig te keuren. Twee maanden voor het verlopen van de keuring mag u de auto al APK laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u het voertuig meer dan twee maanden voor de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Mag u met een verlopen APK-keuring rijden?

Nee dit is niet toegestaan. Wanneer de auto niet APK-gekeurd is mag u niet met de auto rijden.

Bent u verzekerd met een auto die niet APK-gekeurd is?

Nee, wanneer u niet aan de wettelijke regels voldoet, zoals het hebben van een geldig rijbewijs of APK-keuring, bent u niet verzekerd.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!