Wijzigen gezinssamenstelling

Met dit formulier kun je jouw gegevens aanpassen.

Andere gezinssamenstelling? Premie kan veranderen.

Verzekeraars kunnen de premie mede bepalen aan de hand van uw gezinssamenstelling. Wanneer dit verandert, dan kan de hoogte van uw verzekeringspremie ook wijzigen.

Mutatiekosten.

De maatschappij zal bij het aanpassen van het adres mutatiekosten in rekening brengen.