Klacht melden

Mocht u een klacht hebben over ons kantoor, dan is onze klachtenprocedure als volgt:

Klacht melden

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons melden:

  • Online via bovenstaande link
  • Per post
  • Per fax
  • Per e-mail

Wij zullen binnen 2 werkdagen de ontvangst van uw klacht bevestigen en binnen 14 dagen een oplossing bieden.

Als u het niet eens bent met onze oplossing, dan kunt u de klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt uw klacht ook voorleggen via het Europees ODR Platform op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klacht over een verzekeringsmaatschappij

Het is mogelijk dat u een klacht heeft over de verzekeringsmaatschappij. In dat geval heeft u twee mogelijkheden:

  1. U stuurt de klacht naar ons kantoor en wij zorgen dat deze bij de juiste maatschappij en afdeling terecht komt.
  2. U stuurt uw klacht rechtstreeks door naar de maatschappij.

Klacht melden bij Kifid

Heeft u bij ons een klacht ingediend, maar bent u het met de uitkomst niet eens? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Kifid.