Per wanneer kan ik een verzekering opzeggen?

Wilt u een verzekering opzeggen? Loopt deze verzekering bij Diks Verzekeringen? Klik dan hier om de verzekering op te zeggen.

Sluit u een nieuwe verzekering bij ons af en wilt u uw huidige verzekering opzeggen, dan kunt u gebruik gratis opzegservice.

Wilt u uw verzekering opzeggen zonder een nieuwe verzekering af te sluiten, dan kunt u dit op drie momenten doen:

1. Per contractvervaldatum
Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van een maand. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de exacte opzegtermijnen en opzegprocedures van uw verzekeringsmaatschappij.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging
Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de polisvoorwaarden gewijzigd met negatieve gevolgen voor de klant? Dan heeft u 30 dagen de tijd om uw polis op te zeggen. Uw polis kan dan kosteloos beëindigd worden per contractvervaldatum of met een opzegtermijn van een maand met royementskosten.

Let op! U kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het dient te gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die dezelfde verzekering heeft afgesloten bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop
Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) van uw autoverzekering opzeggen wanneer u uw auto heeft verkocht. U dient de datum van vrijwaring door te geven aan uw tussenpersoon of verzekeraar. De polis wordt dan beëindigd op de datum die op het vrijwaringsbewijs staat. Ook dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te kunnen overleggen als bewijs voor verkoop. Indien dit noodzakelijk is, stelt uw tussenpersoon of verzekeraar u hiervan op de hoogte. Indien u een nieuw voertuig heeft gekocht, kunt u ook een wijziging doorvoeren op uw lopende polis. Hierdoor wordt het nieuwe voertuig op uw polis geplaatst in plaats van het verkochte voertuig en behoudt u uw lopende polis.

Kosten verzekering opzeggen

Het is mogelijk dat verzekeraars kosten in rekening brengen wanneer een verzekering tussentijds wordt beëindigd. Dit verschilt per verzekeraar. Wij hebben van enkele verzekeraars een overzicht van de kosten die in rekening worden gebracht.

Veel verzekeraars hanteerden een opzegtermijn van 2 maanden. Vanaf 1 januari 2010 is dit echter niet meer toegestaan. Sindsdien is een verzekering na de eerste 12 maanden per dag op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Deze regeling is veel gunstiger voor de consument die makkelijk van verzekeraar wil kunnen veranderen. Geen lange contractsduur meer, maar gewoon opzeggen en overstappen wanneer u dat wenst.

Opzegtermijn verzekering voor bedrijven

Voor verzekeringen die op naam staan van een bedrijf is bovenstaande regeling niet van toepassing. Daarbij kan een verzekeraar de verzekering gewoon stilzwijgend verlengen. Is de verzekering niet voor de opzegtermijn opgezegd? Dan loopt de verzekering gewoon door.

Gratis opzegservice verzekering elders

U kunt gebruik gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen. Of download een voorbeeld van een opzegbrief.

Verzekering opzeggen bij Diks Verzekeringen

Heeft u via ons kantoor een verzekering lopen, dan kunt u online uw verzekering opzeggen.