Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen. Hieronder vind je per product de meest gestelde vragen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons via info@diks.nl of 030- 688 37 00. We helpen je graag verder!

Vragen over: Aansprakelijkheidsverzekering

Zijn mijn (huis)dieren ook meeverzekerd?

Ja, uw (huis)dieren zijn meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Honden, katten en zelfs een paard, enkele schapen of ander kleinvee zijn meeverzekerd als u deze voor uw hobby houdt.

Wie zijn er verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn u, uw gezin en uw huisdieren verzekerd tegen schade die u toebrengt aan anderen. Heeft u een gezinsdekking, dan zijn ook uw inwonende ouders, grootouders, schoonouders, (uitwonende) studerende kinderen meeverzekerd.

Kan ik mijn thuiswonende kinderen of partner aansprakelijk stellen voor mijn schade?

Nee, de aansprakelijkheid van gezinsleden ten opzichte van elkaar is niet verzekerd en de gemaakte schade kunt u daarom niet verhalen op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verplicht?

Nee, een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het verstandig deze verzekering te hebben. U voorkomt hiermee dat u zelf de schade aan anderen moet vergoeden. Bovendien bent u bij Diks.nl voor een lage premie zeer uitgebreid verzekerd.

In welke landen ben ik verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering?

De dekking voor een aansprakelijkheidsverzekering is wereldwijd.

Ik heb schade veroorzaakt met een geleende auto. Kan ik dit claimen op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat u van iemand anders mag gebruiken (auto, motor of bromfiets), is uitgesloten. De eigenaar van het voertuig is wettelijke verplicht een geldige autoverzekering te sluiten met minimaal een dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid. Op die verzekering dient de schade geclaimd te worden.

Ook de schade aan de geleende auto is niet te claimen op de aansprakelijkheidsverzekering.

Heb ik een eigen risico bij mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, bij de aansprakelijkheidsverzekering?heeft u geen eigen risico. In bijzondere gevallen kan het wel voorkomen dat een maatschappij een eigen risico stelt maar dat staat dit expliciet aangegeven.

Vragen over: Auto importeren

Welke lidstaten horen bij de Europese Unie en de Europese Vrijhandels Associatie?

De lidstaten die bij de Europese Unie en de Europese Vrijhandels Associatie horen zijn:

Lidstaten van de Europese Unie (EU)
België
Bulgarije
Cyprus – alleen Griekse deel, Turkse deel niet
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Zweden

Lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)
Noorwegen
IJsland
Liechtenstein
Zwitserland

CVO verklaring import auto

In 1996 werd de Europese typegoedkeuring voor het eerst geïntroduceerd. Een typegoedkeuring geeft aan dat een voertuig voldoet aan de richtlijnen die de EU stelt onder andere op het gebied van veiligheid en milieu (euroklasse). Wanneer een voertuig voldoet aan alle criteria, mag het worden geregistreerd en gebruik maken van het Europese wegennet.

Zodra een voertuig wordt geëxporteerd en in het land van bestemming een kenteken wordt aangevraagd, vragen de toelatingsautoriteiten om een verklaring typegoedkeuringgegevens (ook wel CVO of COC genoemd) te overhandigen. Bij veel voertuigen is dit document niet aanwezig en is de aanschaf hiervan een kostbare zaak.

Gewoon zelf afdrukken
Met de dienst van VWE kunt u dit document met enkele drukken op de knop afdrukken. Het document wordt vertaald in de meest gangbare talen om zo beter tegemoet te komen aan de wensen van het land van import.

Benodigde documenten bij import

Bij het onderzoek van uw voertuig moet u de volgende voertuigdocumentenoverleggen:

Als het voertuig eerder was geregistreerd:

het buitenlands kentekenbewijs en een conformiteitsverklaring, als het voertuig niet eerder was geregistreerd in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA).

Als het voertuig niet eerder was geregistreerd:

een conformiteitsverklaring en een bewijs dat het voertuig niet eerder was geregistreerd.

Als het voertuig geen kentekenbewijs uit een EU- of EVA-land heeft, moet u kunnen aantonen dat het aan de toelatingseisen voldoet. Dit is aan te tonen door het overleggen van een zogenaamde conformiteitsverklaring. Op deze verklaring geeft de voertuigfabrikant aan dat het voertuig is gebouwd volgens een geldende typegoedkeuring en wat de technische specificaties zijn. Als het voertuig eerder is geregistreerd in een EU- of EVA-land, dan is het in dat betreffende land al getoetst op deze eisen. In dat geval hoeft u alleen het buitenlandse kentekenbewijs te overleggen.

Auto invoeren uit Duitsland

Een auto kopen in Duitsland kan een stuk goedkoper zijn dan in Nederland. Auto’s in Nederland zijn duurder omdat men de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) moet betalen. Duitsland kent deze belasting niet en daarom zijn zowel nieuwe als gebruikte auto’s een stuk goedkoper.

Bij het invoeren en te naam stellen van een auto uit Duitsland moet er BPM-aangifte worden gedaan. Er bestaat een kortingsregeling voor gebruikte auto’s op het bruto BPM-bedrag die gebaseerd is op de gebruiksduur van de auto. Deze regeling kan ervoor zorgen dat het invoeren van een gebruikte auto uit Duitsland bijzonder voordelig kan zijn. Klik hier voor meer informatie over het berekenen van de BPM.

Bij het invoeren van een auto uit Duitsland moeten er een aantal stappen worden gevolgd voordat de auto op de Nederlandse openbare weg mag.

Exportkenteken

Wij kunnen u niet helpen bij de aanvraag van een exportkenteken. Het is mogelijk dat men in Duitsland pas een exportkenteken willen afgeven na bewijs van verzekering. Ons verzekeringsbewijs is een geldig verzekeringsbewijs in Europa. Alleen de ervaring leert dat sommige beambte in Duitsland dit bewijs niet willen accepteren. Wij adviseren u dit van te voren dus goed te checken.

BTW-aangifte doen

U hoeft alleen BTW-aangifte te doen als het een nieuwe auto betreft. Onder een nieuwe auto verstaan we auto’s die minder dan 6.000 kilometer hebben gereden of auto’s waarvan het kenteken minder dan zes maanden oud is.

Auto laten onderzoeken door de RDW

Bij het invoeren moet de auto worden onderzocht door een keuringsstation van de RDW.

BPM-aangifte doen

Tijdens het onderzoek ontvangt u een BPM-aangifteformulier. Met dit formulier gaat u naar het BPM-aangiftepunt waar u het verschuldigde BPM-bedrag dient te betalen. In ieder RDW-keuringsstation vindt u een BPM-aangiftepunt van de Belastingdienst.

Ontvangst kentekenbewijs en kentekenplaten aanbrengen

Na ongeveer vier werkdagen ontvangt u het kentekenbewijs waarmee u de nieuwe kentekenplaten kunt laten maken.

Motorrijtuigenbelasting betalen en autoverzekering afsluiten

U ontvangt automatisch een acceptgiro voor de motorrijtuigenbelasting. Een WA- of Allriskverzekering kunt u heel voordelig afsluiten bij Diks Verzekeringen.

APK keuring bij invoer/import

Snelle 2-in-1-service voor personenauto’s, bedrijfsauto’s en zware aanhangwagens

Ieder kentekenplichtig voertuig dat in Nederland voor het eerst op de weg komt, moet zijn voorzien van een kenteken.
Als een voertuig gezien zijn leeftijd APK-plichtig is, moet deze ook goedgekeurd zijn voor de APK. U kunt ervoor kiezen om de APK gelijktijdig met het onderzoek voor afgifte van een kentekenbewijs door de RDW uit te laten voeren.

Na ontvangst van het kentekenbewijs en het aanbrengen van kentekenplaten kunt u dan direct rijden.

Deze 2-in-1-service biedt aantrekkelijke voordelen:

Tijdbesparing: u hoeft uw voertuig niet nog eens naar een erkend APK-bedrijf te brengen
De 2-in-1-service duurt minder dan 1 uur

APK-keuring door een onafhankelijke instantie: de RDW

U kunt er ook voor kiezen om de APK door een APK-keuringsinstantie van uw keuze uit te laten voeren, direct nadat u het kentekenbewijs heeft ontvangen en de kentekenplaten zijn aangebracht. Als u een APK-plichtig voertuig bij invoer niet meteen APK laat goedkeuren, riskeert u een boete. Gaat u het ingevoerde voertuig de eerste tijd niet gebruiken, dan kunt u het kenteken laten schorsen.

Vragen over: Autoverzekeringen

Wat is de meldcode van een auto

Waar kan u de meldcode voor een auto opvragen? Bent u op zoek naar de meldcode van uw auto? De meldcode zijn de laatste 4 cijfers van het chassisnummer, identificatiecode of framenummer. De verzekeringsmaatschappij heeft het kenteken en de meldcode nodig om uw autoverzekering aan te melden bij het RDW.

De combinatie van het kenteken met de meldcode is uniek. Zonder deze twee gegevens kan een maatschappij uw voertuig niet verzekeren. De meldcode staat rechtsboven op het kentekenbewijs waar uw naam op staat.

Meldcode Auto en RDW

Geeft u niet de juiste meldcode door dan kan uw voertuig niet worden aangemeld bij het RDW en staat uw auto als “onverzekerd” geregistreerd. Het is daarom van belang dat u de juiste meldcode aan ons doorgeeft.

Meldcode auto opvragen

Wat is een artikel 34 verklaring?

Ieder kenteken wat u op naam heeft staan dient u te verzekeren. De RDW is belast met de controle hiervan. Mocht uit een peiling blijken dat uw kenteken niet door een verzekeraar als verzekerd aangemeld staat, dan ontvangt u hierover bericht.

Waarschuwingsbrief van het RDW

Het RDW stuurt standaard 28 dagen na de tenaamstelling een waarschuwingsbrief naar u indien het voertuig nog niet verzekerd is. Wordt hieraan geen gehoor gegeven dan volgt er een boete. U wordt dan verzocht contact met ons op te nemen. Wij kijken dan waar het mis is gegaan. Mocht er een fout zijn gemaakt dan verzoeken wij aan de verzekeraar dit te corrigeren, aangezien deze de enige is die een correcte aanmelding kan verzorgen. Een voertuig wordt aangemeld op basis van de combinatie tussen kenteken en de meldcode van uw voertuig. Is deze combinatie niet juist, dan kan het voertuig niet worden aangemeld en lijkt het dus alsof u onverzekerd bent.

2e brief van het RDW

Nadat de waarschuwingsbrief is verzonden krijgt u enige tijd om het voertuig alsnog te verzekeren of de verzekeringsmaatschappij kan het kenteken alsnog aanmelden bij het RDW. Wanneer u geen gehoor geeft aan de waarschuwingsbrief, krijgt u een 2e brief van het RDW. Hierin geeft het RDW aan dat zij van u een artikel 34 verklaring wensen te ontvangen. Had u geen geldige verzekering op de peildatum van het RDW, dan kan zij u een boete opleggen. Deze bedraagt meestal € 550,= (per 01-01-2016). Heeft u echter wel degelijk uw voertuig op tijd verzekerd, dan dient de verzekeringsmaatschappij een artikel 34 verklaring af te geven. In deze verklaring staat dat u op de bewuste peildatum wel verzekerd was. Heeft u echter uw voertuig nog steeds niet of te laat verzekerd, dan kan de verzekeringsmaatschappij u niet in alle gevallen helpen.

Indien het voertuig al langer op naam staat en de dekking wordt beëindigd of de schorsing van het kenteken loopt af dan ontvangt de kentekenhouder geen waarschuwing meer maar direct een brief dat er een boete volgt indien er geen artikel 34 verklaring overlegd kan worden.

Kenteken schorsen

Wanneer met een voertuig voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, kan het kenteken online worden geschorst bij de RDW. De houder van het kenteken is gedurende de schorsing vrijgesteld van de WA-verzekeringsplicht, hoeft geen houderschapsbelasting te betalen of het voertuig APK te laten keuren. Schorsing kan volledig online worden geregeld op de website van de RDW. Daarna kan ook de verzekering worden stopgezet.

De schorsingsperiode geldt voor maximaal een jaar. Zes weken voor afloop daarvan kan een eventuele verlenging worden aangevraagd. Anders zal het kenteken automatisch administratief worden geactiveerd door de RDW. In dat geval dient u zelf ervoor te zorgen dat dan ook de verzekering weer wordt geactiveerd. Dit gaat niet automatisch.

Artikel 34 WAM-verklaring

Een artikel 34 WAM-verklaring die wij voor u opvragen bij uw verzekeringsmaatschappij dient aan een aantal eisen te voldoen.

De papieren verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

De verklaring dient te zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent.
Het dient een originele verklaring te zijn (geen kopie of fax).
De digitale verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

 • Bovenaan de verklaring staat: WAMPrintenArtikel34.
 • Op beide (de papieren en de digitale) verklaringen dienen de volgende onderdelen te zijn vermeld:
 • De tekst verklaring ingevolge artikel 34 van de WAM?
 • De CRWAM-code van de verzekeraar of de gevolmachtigd agent
 • De juiste controledatum
 • Het juiste kenteken
 • Het polisnummer

De tekst en dat het CRWAM, voor zover noodzakelijk, is aangevuld dan wel gecorrigeerd?.
Een originele handtekening (geen voorgedrukte handtekening of stempelafdruk).
De afgiftedatum van de verklaring (bij de digitale verklaring rechtsonder vermeld op de print).
Artikel 34 verklaring opvragen

Wanneer u een artikel 34-verklaring wilt opvragen dan hebben wij een kopie van de brief van het RDW nodig. In deze brief staat namelijk het unieke referentienummer die de verzekeringmaatschappij weer dient te vermelden op de artikel 34 verklaring.

U mag deze brief aan ons versturen per post, fax of e-mail.

Wat is roy data?

Het Roy Data systeem is een landelijk systeem waarin schadevrije jaren worden vermeld. Het systeem heeft betrekking op auto’s, bestelauto’s, kampeerauto’s en motoren. Wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar worden aan het Roy Data systeem het aantal opgebouwde schadevrije jaren doorgegeven. Deze schadevrije jaren zijn van belang voor de bonus/maluskorting bij de nieuwe verzekeraar.

Wilt u een nieuwe verzekering afsluiten dan kunnen wij via Roy Data controleren of het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgegeven overeenkomt met de gegevens die in Roy Data staan.

Ik heb een negatief aantal schadevrije jaren op mijn royementsverklaring. Hoe kan dit?

Heeft u een royementsverklaring met een negatief aantal schadevrije jaren dan heeft dit meestal te maken met het feit dat u schade heeft geclaimd tijdens de duur van uw autoverzekering. U heeft bijvoorbeeld uw rijbewijs pas 1 jaar en u claimt schade bij uw verzekeraar. Dan betekent dit dat u gemiddeld 3 jaar achteruitgaat in uw schadevrije jaren en u dus negatieve jaren heeft opgebouwd. Het kan ook voorkomen dat u uw rijbewijs al een aantal jaren heeft, maar dat u twee of meer claims heeft neergelegd bij uw verzekeraar in één of in opeenvolgende jaren. Niet alleen gaat uw premie voor de autoverzekering omhoog, maar uw schadevrije jaren worden ook flink terug gezet.

Wanneer uw saldo negatief is kan dit gevolgen hebben voor het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Het is namelijk zo dat niet elke verzekeringsmaatschappij bestuurders accepteren met een malus situatie.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Extra uitleg inzake de opgegeven schadevrije jaren

Aantal schadevrije jaren

Bij de aanvraag heeft u opgegeven dat u de beschikking heeft over schadevrije jaren. Hierdoor krijgt u een hogere korting en is de premie lager op uw autoverzekering.

Roy data

Schadevrije jaren zijn polis gebonden. Dit houdt in dat u uw schadevrije jaren alleen kunt overdragen van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere, wanneer uw lopende polis beëindigd is. Belangrijk hierbij is dat de oude verzekeringsmaatschappij uw oude polis wel dient te royeren en uw opgebouwde schadevrije jaren dient bij te schrijven in de database van Roydata.

De nieuwe verzekeringsmaatschappij zal 6 weken na de ingangsdatum controleren of de oude verzekeringsmaatschappij deze schadevrije jaren heeft bijgeschreven in de database van Roydata.

Premie aanpassen

Mocht de oude verzekeringsmaatschappij uw schadevrije jaren niet binnen 6 weken bijgeschreven hebben in de database van Roydata, dan moet de nieuwe verzekeringsmaatschappij uw aantal schadevrije jaren aanpassen naar 0. Hierdoor zal de korting lager worden en de premie omhoog gaan.

Wij verzoeken u goed te controleren of er inderdaad een verzekering wordt beëindigd waarbij u schadevrije jaren heeft opgebouwd. Is de verzekering reeds beëindigd, dan mag dit niet langer dan 12 maanden geleden zijn. Schadevrije jaren zijn maximaal 12 maanden geldig na het beëindigen van een polis.

Niets doen

Heeft u net uw oude verzekering opgezegd of heeft u dit niet langer dan 12 maanden geleden gedaan, dan hoeft u niets te doen.

Belangrijk

Als er bij een schade blijkt dat de bestuurder van het voertuig in een lagere leeftijdscategorie valt dan de hoofdbestuurder, kan dit gevolgen hebben voor de premie, de dekking of het eigen risico.

Kunnen schadevrije jaren van een scooter op een autoverzekering gebruikt worden?

Per maatschappij verschilt het of ze de schadevrije jaren die zijn opgebouwd met een scooterverzekering willen meenemen op een ander voertuig.

Er zijn verzekeraars die de schadevrije jaren deels of in sommige gevallen niet meenemen in de aanvraag bij een ander voertuig. Onderstaande een overzicht bij wie dit wel, niet of deels niet mogelijk is:

Niet mogelijk:

 • Klaverblad
 • Bruns ten Brink (SAA)

Deels mogelijk:

 • Unigarant

Met een bonus malus verklaring wordt er per schadevrij jaar één trede toegekend. Het toekennen van treden is gemaximeerd tot drie treden. Heeft u dus meer dan drie schadevrije jaren met de bromfiets opgebouwd, dan krijgt u maximaal drie treden toegekend.

Bij een aanvraag dient u uit te gaan van 0 schadevrije jaren en kunt u de bonus malus verklaring toezenden na dat de aanvraag geaccepteerd is. Unigarant zal na beoordeling van dit document de treden toekennen welke van toepassing zijn.

 • Voogd en Voogd:

Uitsluitend de schadevrije jaren die vanaf de 18e leeftijd zijn opgebouwd kunnen worden meegenomen. Onderstaande de verzekeringmaatschappijen die Voogd en Voogd in de volmacht heeft:

 • Aegon
 • Allianz
 • ASR
 • Avero
 • Bovemij
 • De Goudse
 • Delta Lloyd
 • Generali
 • London
 • Nationale Nederlanden
 • Reaal
Hoe kan ik mijn schadevrije jaren aantonen?

Er zijn vier verschillende methoden waarmee het mogelijk is om uw schadevrije jaren aan te tonen.

Roy Data systeem

Wanneer u na 1 september 2007 een autoverzekering heeft afgesloten dan vindt u al uw opgebouwde schadevrije jaren terug in het Roy Data systeem. Dit systeem is een centrale database waarin alle verzekeraars in Nederland hun royementsgegevens bijhouden. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering zal de verzekeraar uw gegevens controleren in dit systeem.

Royementsverklaring

Uw verzekeraar stuurt u een royementsverklaring nadat u uw autoverzekering heeft opgezegd. In deze verklaring staat genoteerd hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd tijdens de looptijd van uw verzekering. Een royementsverklaring is een waardedocument en deze wordt maar één keer verstrekt. Daarnaast is de royementsverklaring slechts één jaar geldig,. Na de geldigheidsdatum vervallen uw schadevrije jaren.

Leaseverklaring

Wanneer u gebruik gemaakt heeft van een leaseauto dan kan de leasemaatschappij een leaseverklaring verstrekken. Hierin worden eventuele schades aan uw leaseauto verklaard. De meeste verzekeringsmaatschappijen accepteren de leaseverklaring, omdat leasemaatschappijen over het algemeen schades goed registreren.

Werkgeversverklaring

De laatste manier om uw schadevrije jaren aan te tonen is door middel van een werkgeversverklaring. Hoewel veel verzekeringsmaatschappijen een werkgeversverklaring niet accepteren.
Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.L\

Lees alles over het opbouwen van schadevrije jaren

Wat is een royementsverklaring?

Een royementsverklaring is een waardedocument dat aangeeft hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Het originele exemplaar van dit document dient overgelegd te worden om schadevrije jaren over te nemen. Een royementsverklaring is één jaar geldig en wordt één keer als origineel verstrekt nadat de verzekering is beëindigd. U ontvangt een royementsverklaring van uw verzekeraar wanneer u uw autoverzekering heeft beëindigd.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar. Bekijk in dit overzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat is de geldigheidsduur van een royementsverklaring?

De geldigheidsduur van een royementsverklaring was tot de zomer van 2014 vaak 1 jaar na de datum van afgifte. Vanaf de zomer 2014 hebben veel maatschappijen de geldigheidsduur van een royementsverklaring verlengd naar 3 jaar. Met de royementsverklaring kunt u schadevrije jaren aantonen. Nadat de geldigheidsduur van de royementsverklaring is verlopen kunt u geen aanspraak meer maken op korting voor schadevrij rijden bij een nieuwe verzekeraar.

Diks Verzekeringen helpt u graag om te kijken in hoeverre wij u kunnen helpen een verzekeraar te vinden die alsnog bereid is uw verklaring geheel of gedeeltelijk te accepteren.

Duur royementsverklaring kan per verzekeraar verschillen

Er zijn echter verzekeraars die bij acceptatie van een nieuwe autoverzekering een langere periode hanteren dan 1 jaar. In onderstaand overzicht kunt u zien welke maatschappij het verst terug gaat.

Uitzending radar

Op 7 april 2014 was er in de uitzending van Radar een item waarin is aangegeven dat het systeem van de verzekeraars veel onduidelijk met zich meebrengt.

Beleid schadevrije jaren per verzekeraar*

Laatste update: 01 februari 2017

VerzekeraarBeleid
AcuraSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
AegonSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Aegon BankSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Allianz NederlandSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
AllsecurSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
ANWBSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Aon DirectSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
ASR VerzekeringenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Avéro AchmeaSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Bruns ten BrinkSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Budgio VerzekeringenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Centraal Beheer AchmeaSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
De GoudseSchadevrije jaren tot 1 jaar terug
De KilometerverzekeringSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
De Nederlanden van NuSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
De Zeeuwse**Schadevrije jaren tot 1 jaar terug
Delta LloydSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
DitzoSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
EAG AssuradeurenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
FBTOSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
GeneraliSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Gerust Op WegSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
InSharedSchadevrije jaren tot 4 jaar terug
InterpolisSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
KlaverbladSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Klik & GoSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
KruidvatSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
LancyrSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
London VerzekeringenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Nationale-NederlandenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
OHRASchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Onna-onnaSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Polis DirectSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
ProteqSchadevrije jaren tot 1 jaar terug ( op verzoek van klant is 3 jaar mogelijk)
REAALSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
SNS BankSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Turien & CoSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
UnigarantSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
United InsuranceSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
UnivéSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
VerzekeruzelfSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
VKGSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Voogd en VoogdSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
VVSSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
WhooszSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
WitGeld.nlSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
ZelfSchadevrije jaren tot 1 jaar terug ( op verzoek van klant is 3 jaar mogelijk)
ZLM VerzekeringenSchadevrije jaren tot 2 jaar terug
Ik ben mijn royementsverklaring kwijt. Hoe kan ik een nieuwe krijgen?

Sinds 2007 is Roy Data opgericht, een systeem die de royementsgegevens bijhoudt voor de verzekeringsmarkt. Alle royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007 worden in het systeem opgenomen. Dit systeem heeft grote voordelen. Naast het feit dat het niet meer nodig is dat men bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij de papieren royementsverklaring moet overhandigen aan de nieuwe maatschappij, hoeft u zich ook niet meer druk te maken over het kwijtraken van de royementsverklaring. Alle gegevens staan in het Roy Data systeem.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar. Bekijk in dit overzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.

De schadevrije jaren die u opbouwt bij een scooterverzekering staan nog niet in Roy data. Bij het beëindigen van een scooterverzekering krijgt u hier nog wel een royementsverklaring. De maatschappij geeft deze maar 1 keer af. Bent u de verklaring kwijt dan bent u helaas ook de opgebouwde schadevrije jaren kwijt. Het is niet mogelijk om een royementsverklaring opnieuw op te vragen.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat is een leaseverklaring?

Een leaseverklaring is een verklaring die wordt afgegeven door een leasemaatschappij. Deze verklaring geeft aan dat u schadevrij heeft gereden. Er wordt door veel leasemaatschappijen geen opgave gedaan van het aantal opgebouwde schadevrije jaren, maar zij sommen alle alle schades op die zich gedurende de looptijd hebben voorgedaan. Met deze leaseverklaring kunt u bij de meeste verzekeraars een autoverzekering afsluiten.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Waar dient een werkgeversverklaring aan te voldoen?

Indien de regelmatige bestuurder van het te verzekeren motorrijtuig in het verleden als regelmatig bestuurder schadevrij in een motorrijtuig van zijn of haar werkgever heeft gereden, dan kunnen onder bepaalde omstandigheden een aantal schadevrije jaren worden overgenomen op de autoverzekering.

Een werkgeversverklaring dient aan de volgende voorwaarden te voldaan:

 • Het een origineel document is.
 • Het is opgemaakt op briefpapier van de werkgever.
 • Ondertekend is door iemand met procuratie van het bedrijf.

De werkgever dient te verklaren dat:

 • De bestuurder van het te verzekeren motorrijtuig met een bedrijfsauto gedurende bepaalde periode schadevrij heeft gereden en dat hij/zij ook de regelmatige bestuurder was.
 • Op welk polisnummer en bij welke maatschappij die bedrijfsauto verzekerd is (geweest).

Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan mogen, na verificatie bij de betreffende verzekeringsmaatschappij, de schadevrije jaren als volgt worden toegekend:

 • Werkgeversverklaring van 1 of 2 jaren geeft recht op: 0 schadevrij jaar.
 • Werkgeversverklaring van 3 jaren geeft recht op: 1 schadevrij jaar.
 • Werkgeversverklaring van 4 jaren geeft recht op: 2 schadevrije jaren.
 • Werkgeversverklaring van tenminste 5 jaar geeft recht op: 3 schadevrije jaren.
Wat gebeurt er als ik de premie niet (op tijd) betaal?

Betaalt u de premie van uw autoverzekering niet of niet op tijd dan ontvangt u een herinnering van uw verzekeringsmaatschappij. Wordt er na de herinnering van de verzekeraar niet binnen de gestelde termijn betaald, dan zal de verzekeraar de verzekering 30 dagen na de factuurdatum opschorten.
Dit betekent dat uw auto niet meer verzekerd is en dat u geen gebruik meer mag maken van uw auto op de openbare weg. Wanneer u de betaling voldoet nadat uw verzekering opgeschort is, zal 24 uur nadat de verzekeraar uw betaling ontvangen heeft de dekking weer hersteld worden.

Indien uw betaling uitblijft, zal uw autoverzekering uiteindelijk worden geroyeerd. Wilt u voorkomen dat u het risico loopt om geroyeerd te worden betaal dan via automatisch incasso, zo betaalt u altijd op tijd.

Indien u niet verzekerd bent dan loopt u het risico om een boet van de RDW opgelegd te krijgen voor het niet verzekeren van uw voertuig. Deze boetes bedroegen voor auto’s en motoren in 2012 € 396,- en voor bromfietsen € 336,-.

Eerste premie incasso bij een autoverzekering

Wanneer u heeft gekozen voor een automatische betaling per maand willen wij u voor alle duidelijkheid attent maken op het volgende:

De eerste premiebetaling betreft een langere periode dan één maand, afhankelijk van het moment waarop de autoverzekering is ingegaan. De eerste premie incasso betreft namelijk de rest van de lopende maand waarin de verzekering is afgesloten alsmede de daaropvolgende maand. Ook de eenmalige poliskosten worden op dat moment geïncasseerd. De eerste premie incasso zal daarom hoger uitvallen dan de standaard maandbetaling, die vanaf de tweede premie incasso zal ingaan.

Indien u dus bijvoorbeeld een verzekering afsluit die ingaat op 25 augustus, dan betreft de eerste premie incasso de periode 25 augustus t/m 30 september. Vanaf 1 oktober gaat dan het standaard maandbedrag geïncasseerd worden.

Wat is het waarborgfonds motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) . Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.
Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen autoverzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en deze verzekerd heeft) aan het Waarborgfonds mee.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

 • als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt;
 • als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is;
 • als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
 • als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
 • als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.
 • Hier kunt u een waarborgfonds schadeformulier downloaden alsmede de getuigenverklaring.
Wat moet ik doen bij ruitschade?

Heeft u een sterretje in uw ruit? Dan dient u dit zo snel mogelijk te laten repareren om te voorkomen dat het sterretje een flinke barst wordt. Wat u het beste kunt doen bij ruitschade is te controleren op uw polis welke dekking u heeft alvorens het sterretje te laten repareren.
Ruitschade aan uw voertuig wordt meestal alleen vergoed wanneer u een WA+ Beperkt Casco of WA+ Volledig Casco dekking heeft.

De meeste sterren kunnen worden gerepareerd door middel van harsinjectie. Mocht de ster zo groot zijn dat de ruit vervangen moet worden dan moet u vaak een verlaagd eigen risico betalen voor het laten vervangen. De nota van reparatie of vervanging zal door de schadehersteller rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij worden gestuurd.

U kunt er ook voor kiezen om de ruitschade te laten repareren door uw eigen garage of dealer. Dit heeft als nadelige bijkomstigheid dat de verzekeringsmaatschappij vaak het volledige eigen risico in rekening zal brengen. Het is dus voordeliger om uw ruitschade te laten repareren bij Carglass of Autotaal.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben?

Wanneer u schade heeft toegebracht aan anderen kan de tegenpartij u hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt het beste geen uitspraken doen over of u zelf aansprakelijk bent of niet, maar dit overlaten aan uw verzekeraar. Vul ter plekke het schadeformulier volledig in en onderteken deze.

U dient daarna melding te maken van de schade en de verzekeraar zal na ontvangst van het schadeformulier beoordelen of u daadwerkelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de aangebrachte schade.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wanneer heeft schade invloed op mijn bonuskorting?

Wanneer u schade aan uw auto heeft opgelopen en deze moet door de verzekeraar betaald moet worden zonder dat deze te verhalen is op de tegenpartij, dan heeft dit invloed op uw bonuskorting. Kijk in de aanvullende voorwaarden van uw autoverzekering wat dit betekent voor uw bonuskorting en naar welke trede u gaat. Wordt de schade gedekt door de beperkte cascoverzekering (zoals ruitbreuk) of als er geen sprake is van bonusbescherming dan zijn er verder geen consequenties voor uw schadevrije jaren.

Kiest u ervoor om de schade zelf te betalen dan heeft dit ook geen consequenties voor uw bonuskorting. U kunt 12 maanden na de schadeafwikkeling bepalen of u de schade zelf wilt betalen.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Valt schade aan mijn aanhanger/caravan ook onder de dekking van mijn autoverzekering?

Wanneer uw caravan of aanhanger is aangekoppeld aan uw auto waarvoor u een autoverzekering heeft afgesloten, dan zijn deze gratis meeverzekerd met de auto voor wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid.

Op het moment dat de caravan of aanhanger niet is aangekoppeld aan uw auto maar er wordt toch schade mee veroorzaakt dan vergoedt uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dit (ten delen) en/of de aansprakelijkheidsverzekering die u aanvullend kunt afsluiten voor uw aanhanger of caravan. Wordt er schade toegebracht aan uw caravan of aanhanger (bijvoorbeeld als deze op de camping staat gestald) dan valt deze niet onder de autoverzekering en krijgt u alleen uitgekeerd indien u een schade zelf of via uw rechtsbijstandsverzekeraar te verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Vraag gelijk online een offerte aan voor de caravanverzekering.

Kan ik een schade voor eigen rekening nemen en hoe doe ik dat?

Het is altijd mogelijk om schade voor eigen rekening te nemen, maar niet altijd verstandig. U heeft voorbeeld een aanrijding gehad waarbij de autospiegel beschadigd is geraakt. Nu kunt u ervoor kiezen om deze kosten buiten de verzekering om te regelen direct met de tegenpartij. Toch raden wij dit ten sterkte af.

U kunt het beste alles laten regelen door de verzekeringsmaatschappij. Meld de schade aan uw verzekeraar en deze zal tot betaling an de tegenpartij overgaan nadat dit is aangekondigd door de verzekeraar. Daarna heeft u alsnog tussen 6 en 12 maanden na uitkering van het geld de tijd om de schade voor uw eigen rekening te nemen. De keuze om de schade voor eigen rekening te nemen heeft vrijwel altijd te maken met de no-claim korting. Kiest u ervoor om de schade voor eigen rekening te nemen dan behoudt u uw no-claim korting.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

U heeft een aanrijding gehad en constateert schade aan uw auto die door iemand anders is toegebracht.
U kan het volledige traject van schade verhalen kosteloos uitbesteden aan 112schade.nl. Zij verhalen voor u de schade op de tegenpartij. Dit kan volledig kosteloos omdat 112schade.nl de gemaakte kosten voor het verhalen van de schade in rekening mag brengen bij de tegenpartij.

Natuurlijk mag u het ook zelf doen. Volg dan de volgende stappen.

U kunt de tegenpartij voor de schade aansprakelijk stellen via de WAM-verzekering van de tegenpartij. Vul als eerste het schadeformulier ter plekke in en laat deze ook door de tegenpartij ondertekenen.

Daarnaast is het belangrijk dat namen en adressen van mogelijke getuigen noteert. Dit kunnen ook inzittenden zijn die op dat moment in uw auto aanwezig waren. Maak als het kan foto’s van de schade die als bewijsstukken kunnen dienen. Daarna gaat u naar de politie om aangifte te doen waar u een kopie van het proces verbaal ontvangt.

Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen heeft de verzekering het volgende nodig om een en ander goed te kunnen beoordelen:

 • Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier
 • De naam en adressen van getuigen
 • Bewijsstukken zoals foto’s
 • Mogelijk ontvangen correspondentie van de tegenpartij
 • Een kopie van het proces verbaal van de politie
 • Nadat de verzekering alles heeft ontvangen zal deze beoordelen wie aansprakelijk is voor de aanrijding.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat is een verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering en een schade-inzittendenverzekering?

Beide zijn verzekeringen voor inzittenden die u als aanvulling kunt afsluiten bij uw autoverzekering. Een ongevallen-inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Als er ten gevolge van een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt volgt er een uitkering. Het gaat hier niet om een verzekering die de volledige schade vergoedt.

De schade-inzittendenverzekering is een schadeverzekering. De werkelijk geleden schade wordt bij deze verzekering vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in het feit dat de schade-inzittendenverzekering uitkeert ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering inzittenden zijn schade vergoed.

Ongevallen inzittenden verzekering

Schadeverzekering voor inzittenden

Keert eenmalig het afgesproken bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk)Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval. Mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerdbedrag
Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro
Psychisch letsel wordt niet gedektMeestal is smartengeld/Psychisch letsel wel meeverzekerd
Uitkering staat los van diegene die(ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen.Daadwerkelijke schade wordt betaald; en verzekeraar kan de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schadeUitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade

Naast de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering inzittenden zijn er nog meer aanvullende verzekeringen. Klik hier voor meer info.

Wat is een no-claimbeschermer?

Een no-claimbeschermer beschermt u tegen het terugvallen in treden op de zogenaamde Bonus/Malusladder wanneer u bijvoorbeeld een schuldschade op uw WA-verzekering heeft. Ook beschermt deze no-claimbeschermer wanneer u een WA Beperkt Casco dekking heeft.

De no-claimbeschermer is een aanvullende dekking die u bij uw autoverzekering kunt afsluiten en biedt u bescherming bij een schuldschade. U kunt één schuldschade claimen op de verzekering zonder dat dit ten koste gaat van uw schadevrije jaren.

Vergelijk direct online alle autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past.

Wat is een groene kaart?

Een groene kaart is een internationaal geldig verzekeringsbewijs. Het voordeel van een groene kaart is dat deze door heel groene kaart buitenlandEuropa het zelfde is opgezet waardoor deze ook in het buitenland goed is te lezen voor bijvoorbeeld de politie. U ontvangt de groene kaart bij het afsluiten van uw autoverzekering en vervolgens ontvangt u ieder jaar een nieuw exemplaar.

Inhoud van de groene kaart

Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar in welke landen de autoverzekering dekking biedt. Tevens vermeldt de groene kaart voor welk tijdvak en welk motorrijtuig de dekking geldt. Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar meestal ook tot welke instanties de verzekerde zich kan wenden bij pech, ongeval, ruitbreuk en diefstal, zowel in het binnen- als buitenland. Ondanks dat de groene kaart niet verplicht is, bewijst deze toch goede diensten doordat alle verzekeringsgegevens er beknopt en overzichtelijk op staan.

De groene kaart in het buitenland

In een groot gebied is de controle aan de grens op de aanwezigheid van een groene kaart opgeheven. In de meeste landen dient u echter bij controle, of bij een aanrijding aan te tonen dat uw motorrijtuig verzekerd is. Dit kunt u in principe doen door het tonen van de groene kaart. Uiteraard dient uw autoverzekering dan wel geldig te zijn. U was vroeger verplicht om deze mee te nemen indien u met de auto naar het buitenland ging. Dit is nu niet meer maar het is wel aan te raden de groene kaart mee te nemen.

In welke landen is de groene kaart gedekt?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij maar onderstaande landen zitten bij de meeste maatschappijen in de dekking. Wij adviseren u echter voordat u naar het buitenland gaat dit goed te checken.

 • Albanië
 • Andorra
 • België
 • Bosnië-Herzegovina
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Iran
 • Israël
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Marokko
 • Malta
 • Moldavië
 • Nederland
 • Noord-Ierland
 • Noorwegen
 • Oekraïne
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Rusland
 • Servië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Tunesië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Wit-Rusland
 • Zweden
 • Zwitserland

Land komt niet voor op de groene kaart

Voor landen die doorgehaald zijn op de groene kaart, of zelfs daarop niet voorkomen kan meestal een verzekering aan de grens aangeschaft worden.

groene kaart buitenland

Aparte groene kaart voor een aanhanger

Gaat u met een aanhanger of caravan naar het buitenland? Misschien moet u dan een tweede groene kaart aanvragen voor uw aanhanger of caravan. In Nederland worden aanhangwagens en caravans (mee)verzekerd op de WA verzekering van het trekkende voertuig. Op uw groene kaart wordt dan de code AF vermeld. Gaat u naar Duitsland, Polen of Spanje met een aanhanger of caravan? Dan heeft u een tweede groene kaart nodig als uw aanhanger of caravan zwaarder is dan 750 kg. Deze zware aanhangers of caravans hebben een eigen kenteken. Daarom heeft u in deze landen een tweede groene kaart op het kenteken van de aanhanger of caravan nodig. Indien u een aparte groene kaart nodig heeft voor uw aanhanger of caravan dan adviseren wij u vroegtijdig een (aparte) groene kaart aan te vragen.

Groene kaart verlopen

Voor het verlopen van uw groene kaart ontvangt u in principe een nieuw exemplaar van uw verzekeringsmaatschappij. De groene kaart is altijd 1 maand langer geldig dan de verzekeringsduur. Dit om te voorkomen dat wanneer u in het buitenland zit uw groene kaart net is verlopen.

Nieuwe groene kaart aanvragen

Heeft u geen nieuwe groene kaart ontvangen of u bent uw groene kaart kwijt dan kunt u heel gemakkelijk en volledig gratis een nieuwe groene kaart aanvragen.

Wat is een eendagskenteken?

Een eendagskenteken is een kenteken dat u kunt gebruiken voor één dag. Wanneer u bijvoorbeeld naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) moet voor een keuring van een te importeren auto en u heeft nog geen Nederlands kenteken, dan krijgt u een eendagskenteken.
Met dit kenteken mag u dan op de keuringsdag van en naar de keuring rijden met het voertuig. U moet echter ook een geldige WA-verzekering hebben voor het voertuig. Bij veel maatschappijen kunt u pas een auto verzekeren wanneer u in het bezit bent van een Nederlands kenteken.

Diks Verzekeringen heeft een eendagskentekenverzekering met WA-dekking van 15 dagen. Tijdens deze periode kunt u goed verzekerd de weg op en kunt u met het voertuig naar de keuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer rijden. Het is hierbij niet nodig dat het voertuig al een Nederlands kenteken heeft.

Wat is de bedenktijd op een verzekering?

Wanneer u een autoverzekering afsluit heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat u na ontvangst van de polis 14 dagen de tijd heeft om de verzekering niet door te laten gaan.
14 dagen na ontvangst polis

Belangrijk is dus dat deze 14 dagen ingaan na ontvangst van de polis en niet vanaf de ingangsdatum of datum verzending bij de verzekeringsmaatschappij:

Ingangsdatum: 2 maart

Datum verzending polis: 10 maart

Datum ontvangst polis: 12 maart

Bedenktijd loopt tot: 26 maart

Nooit dekking geweest

Wanneer u een polis in de bedenktijd laat royeren betekent dit wel dat er nooit dekking is geweest. Het is dus mogelijk dat bij een verzekering voor een auto of brommer u een tijdje onverzekerd bent geweest en hierdoor kans loopt een boete te krijgen van het RDW.

 

Wat houdt een voorlopige dekking in?

De voorlopige dekking houdt in dat de periode van de aanvraag van uw autoverzekering tot de uiteindelijke acceptatie door de verzekeringsmaatschappij wordt overbrugd. Zo bent u alvast verzekerd en heeft u dus de zekerheid dat u onverhoopte schade vergoed krijgt, terwijl uw aanvraag nog door de verzekeringsmaatschappij moet worden verwerkt.

Wanneer de verzekeringsmaatschappij uw aanvraag heeft verwerkt en deze een polis of verzekeringsbewijs heeft toegestuurd naar uw thuisadres bent u definitief verzekerd.

 

Wanneer is het verstandig om een rechtsbijstand- of verhaalbijstandverzekering mee te verzekeren?

Een rechtsbijstand- of een verhaalbijstandverzekering meeverzekeren is bijna altijd een goed idee. De dekking op deze verzekeringen is namelijk vrii groot en u bent ook verzekerd van deskundige juridische hulp die u wellicht nodig heeft bij problemen omtrent bezit of gebruik van het voertuig.

Vooral wanneer u kiest voor een WA of een WA Beperkt Casco dekking is het meeverzekeren van juridische hulp niet weg te denken. Verzekert u dit niet mee dan moet u het alleen opnemen tegen schaderegelaars en juristen van de tegenpartij bij onduidelijkheid over de schuldvraag van een aanrijding of ongeval.

Check de voor- en nadelen van aanvullende verzekeringen

 

Wanneer is het verstandig om een no-claimbeschermer af te sluiten?

Stel u heeft veel schadevrije jaren opgebouwd en u heeft bijvoorbeeld schade heeft gereden dan kunt u worden gekort op uw no-claimkorting die u in al die jaren heeft opgebouwd. Wanneer u een no-claimbeschermer afsluit boven op uw autoverzekering dan betekent dit dat u niet gekort wordt op uw no-claimkorting wanneer u één keer schade rijdt.

Heeft u geen no-claimbeschermer dan gaat u meer premie voor uw autoverzekering betalen wanneer u schade rijdt en de claim indient bij de autoverzekeraar.

 

Wanneer ben ik verplicht om mijn auto te verzekeren?

U bent wettelijk verplicht om een auto te verzekeren zodra het kenteken op uw naam wordt gesteld. Uw gegevens als eigenaar zijn vanaf dat moment bekend bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Een auto die al op uw naam is overgeschreven, maar bijvoorbeeld nog bij de verkoper staat, moet vanaf het moment van tenaamstelling op uw naam worden verzekerd.

Voertuig op de openbare weg

Staat het voertuig op de openbare weg maar gaat u er niet mee rijden. Dan nog moet u een geldige WA verzekering voor het voertuig afsluiten. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet met het voertuig gaat rijden.

Kenteken schorsen

Alleen door het voertuig van de openbare weg af te halen en het kenteken te schorsen heeft u geen verzekeringsplicht.

Voor welke motorrijtuigen geldt een verzekeringsplicht?

Op een motorrijtuig rust normaal gesproken een verzekeringsplicht, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld een speelgoedauto met mechanische voortbeweging valt ook onder de definitie van motorrijtuig. Hierop rust geen verzekeringsplicht. Hoe zit het eigenlijk met de elektrische fiets? Ben je ook verplicht om hier een verzekering voor af te sluiten? Lees hier voor welke motorrijtuigen een verzekeringsplicht op van toepassing is.

Verzekering opzeggen na premieverhoging

Dit is een van de momenten wanneer u een autoverzekering kunt opzeggen. De premieverhoging moet dan wel voor iedereen van toepassing zijn. Wanneer uw premie wordt verhoogd omdat u een schade heeft gehad is dat geen reden voor het opzeggen van de verzekering.
LET OP: De regeling inzake het opzeggen van een verzekering is veranderd. Klik hier voor meer informatie over het nieuwe “verzekering opzeggen“.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

 

Verzekering opzeggen na schade

Wanneer u een schade heeft gehad en u wil de autoverzekering hierna opzeggen moet u dit goed overwegen. Het is namelijk goed mogelijk dat u door de schade geen positieve schadevrije jaren meer heeft maar zogenaamde malus schadevrije jaren. Dus in plaats van 5 schadevrije jaren kunt u er dan -3 hebben.
Wanneer u namelijk een schade heeft gehad die niet te verhalen valt op een tegenpartij valt u meestal 5 schadevrije jaren terug. Het kost u weer 5 jaar van schadevrij rijden om op het oude niveau te komen.

Een groot misverstand is dat mensen met een zogenaamde “No-claimberschermer” geen terugval in de schadevrije jaren zouden hebben. U valt wel degelijk terug in uw schadevrije jaren alleen niet in de korting. Hierdoor gaat u bij een schade niet meer betalen maar het is wel mogelijk dat u ” in de malus” staat door de terugval.

Er zijn maar weinig verzekeraars die u willen accepteren wanneer u negatieve schade vrije jaren heeft. Wij adviseren dan ook om eerst aan de nieuwe maatschappij te vragen of ze u willen accepteren alvorens u de verzekering gaat opzeggen.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen

 

Sneeuwketting verplicht?

In verschillende Europeesche landen zijn sneeuwkettingen verplicht. Dat wordt door borden aangegeven. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de landen waar sneeuwkettingen wel of niet verplicht zijn.

Sneeuwkettingen verplicht in Duitsland

In Duitsland moeten personenauto’s en campers zijn aangepast aan de winterse omstandigheden. Dit betekent dat winterbanden dan verplicht zijn. sneeuwkettingen verplicht. Sneeuwketting zijn in Duitsland verplicht wanneer er een blauwbord staat waarop een autoband met sneeuwketting is afgebeeld. De maximale snelheid bedraagt dan 50 kilometer per uur.

Sneeuwkettingen verplicht in Oostenrijk

Ook in Oostenrijk zijn sneeuwkettingen verplicht wanneer er een blauw bord staat dat aangeeft dat sneeuwkettingen verplicht zijn. Het is mogelijk dat er een onderschrift staat voor welke voertuigen de verplichting van toepassing is.

Sneeuwkettingen verplicht in Frankrijk

In Frankrijk mag men sneeuwkettingen alleen gebruiken op besneeuwde wegen. Op sommige bergpassen zijn sneeuwkettingen verplicht. Ook hier wordt dit aangegeven door de blauwe borden.

Sneeuwkettingen verplicht in Zwitserland

In Zwitserland zijn sneeuwkettingen verplicht afhankelijk van de toestand van de weg gedurende de periode 1 november tot 30 april. Ook hier geeft men dit aan door de speciale borden.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Op welk moment kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Wanneer u een autoverzekering afsluit gaat u een overeenkomst aan. Toch kunt u uw autoverzekering opzeggen op drie momenten:

1. Per contractvervaldatum

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van twee of drie maanden. De exacte termijn kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de voorwaarden gewijzigd in negatieve zin dan heeft u 30 dagen de tijd om de polis op te zeggen. Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het moet gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die een autoverzekering heeft bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop van uw auto

Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw auto heeft verkocht. Om de verzekering op te zeggen dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te overleggen als bewijs voor verkoop. Stuur de kopie binnen 30 dagen naar uw verzekeraar toe, anders moet u nog een maand extra premie betalen. Indien u een nieuwe auto hebt gekocht, kunt u ook de polis laten aanpassen gebaseerd op uw nieuwe auto.

Verzekering opzeggen nieuwe regeling

Per 01-01-2010 is er een nieuwe regeling gekomen met betrekking tot het opzeggen van een verzekering. Vanaf deze datum is het nu makkelijker geworden om een verzekering op te zeggen.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

Mijn autoverzekering is opgeschort. wat betekent dit?

Als uw autoverzekering is opgeschort, dan betekent dit dat de dekking op uw verzekering is stopgezet. Is dit bij u het geval dan ben u niet meer verzekerd. Een autoverzekering kan worden opgeschort als de premie bijvoorbeeld niet op tijd betaald is, of als u tijdelijk niet beschikt over een auto.

Autoverzekering tijdelijk opgeschort

Wanneer u een auto verkoopt of tijdelijke van de openbare weg afhaalt heeft u de mogelijkheid om de dekking op te schorten. Dit betekent dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op de autoverzekering maar dat er ook geen premie is verschuldigd.

Verzekering opgeschort: Moet ik nog premie betalen?

Wanneer een autoverzekering is opgeschort hoeft u alle incasso’s NA de opschortdatum niet meer te betalen. Alle verschuldigde premie VOOR de opschortdatum bent u nog wel verschuldigd. Eventuele teveel betaalde premie reserveert de maatschappij voor u.

Mag ik autorijden na een beroerte?

In de wet is het zo geregeld dat wanneer u zich in Nederland vestigt, u een bepaalde periode gebruik kunt maken van uw buitenlandse rijbewijs. De lengte van deze periode is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs heeft behaald. Wanneer de overgangsperiode verstreken is, is het buitenlandse rijbewijs in Nederland ongeldig. Wilt u toch nog in uw auto blijven rijden dan dient u in het bezit te zijn van een Nederlands rijbewijs.

Buitenlands rijbewijs: wie wel en wie niet

Het verschilt per verzekeringsmaatschappij of zij het toestaan met een buitenlands rijbewijs in Nederland een auto te verzekeren. Vaak stelt men als eis dat er binnen een bepaalde periode het Nederlands rijbewijs moet worden aangetoond. Men moet in iedergeval een vast woon- of verblijfplaats in Nederland hebben om een autoverzekeringaf te sluiten.

Neemt u contact op met Diks Verzekeringen. Wij geven u graag advies over wat de mogelijkheden zijn om u zo snel mogelijk verzekerd op weg te helpen.

kan ik een auto verzekeren als ik nog geen rijbewijs heb?

Over het algemeen kunt u geen auto verzekeren als u geen rijbewijs heeft. Veel verzekeringsmaatschappijen stellen als voorwaarde dat degene die een autoverzekeringwil afsluiten, ook in het bezit dient te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.

Geen rijbewijs toch autoverzekeren

Een ander probleem is dat de verzekeraar geen zicht heeft wie dan wel in de auto gaat rijden. De premie van een autoverzekering is onder andere afhankelijk van de leeftijd en schadeverleden van de regelmatige bestuurder. Dit is normaliter diegene die de verzekering ook aanvraagt.

Heeft deze persoon echter geen rijbewijs dan is het dus voor de maatschappij onduidelijk wie er dan wel in gaat rijden.

Toch zijn er een aantal verzekeringsmaatschappijen die u wel verzekeren ook al heeft u geen rijbewijs. Neemt u contact op met Diks Verzekeringen, wij kunnen u helpen zoeken naar verzekeraars die u wel willen verzekeren.

Kan ik de auto van mijn partner verzekeren?

Over het algemeen is de kentekenhouder van de auto de persoon die verzekeringsplichtig is. Wanneer u de auto van uw partner wilt verzekeren keuren de meeste verzekeringsmaatschappijen dit goed. Een voorwaarde hiervoor is wel dat uw partner of hetzelfde adres moet wonen als de kentekenhouder.

Voor andere bestuurders die incidenteel van de auto gebruik maken is er gewoon dekking. Als er een andere regelmatige bestuurder is dan degene op wiens naam de verzekering staat, kunt u dit het beste laten weten aan de verzekeraar zodat deze bestuurder ook wordt opgenomen op de polis.

Vergelijk direct online verschillende autoverzekeringen en vind diegene die het beste bij u past.

Kan ik de auto van mijn kind verzekeren?

Nee, het is niet mogelijk om de auto van uw kind te verzekeren. Alleen de kentekenhouder van een auto kan een auto verzekeren. De enige uitzondering hierop is wanneer de partner van de kentekenhouder de auto wil verzekeren en deze op hetzelfde woonadres woont.

Auto van kind op naam van ouder voordeliger?

Veel ouders willen graag de auto van hun kind verzekeren, zodat hun kind minder premie hoeft te betalen. Dit betekent dat de auto dan op naam komt van de ouders en dat zij hun kind erin laten rijden. Hoewel men denkt dat dit kosten bespaart is het echter verstandiger dat het kind de auto zelf op naam neemt en zelf een autoverzekering afsluit. Op deze manier kunnen er zelf schadevrije jaren worden opgebouwd, de zogenaamde no claim korting.

Daarnaast kijkt de verzekeringsmaatschappij naar de leeftijd van de regelmatige bestuurder. Wanneer de ouder de auto gaat verzekeren maar het kind is de regelmatige bestuurder bespaar je geen premie.

Het is ook niet meer nodig om de verzekering bij de ouders onder te brengen. De premies van autoverzekeringen zijn momenteel erg aan het dalen waardoor de premies voor 18-jarige autobestuurders een stuk betaalbaarder zijn geworden. Vergelijk direct online verschillende autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past.

Kan ik als 17-jarige een autoverzekering afsluiten?

Ik ben 17 jaar oud heb mijn rijbewijs twee maanden geleden behaald wil nu graag een auto aanschaffen.
maar nu kan ik nergens een vergelijking doen van een autoverzekering terwijl ik wel de openbare weg op mag met een auto .

Antwoord:
Het is inderdaad niet mogelijk om een premieberekening te maken voor een autoverzekering, wanneer u jonger bent dan 18 jaar.

Het is niet mogelijk om een verzekering op uw naam af te sluiten, omdat u nog niet zelfstandig de regelmatige bestuurder mag zijn. Tevens stelt de rijksoverheid voor het overschrijven van een kentekenbewijs van een auto of ander voertuig de eis dat u minimaal 18 jaar moet zijn en in Nederland moet wonen.

U zou de verzekering dan moeten laten afsluiten door degene die het kenteken op naam heeft staan en daarbij de vermelding moeten laten maken dat u ook onder toezicht in de auto mag rijden.

Is een wa volledig vasco verzekering hetzelfde als een all risk verzekering?

Ja. Zowel de WA Volledig Casco verzekering als de All Risk verzekering zijn dezelfde verzekeringen maar met een andere naam. De dekking is niet anders. De officiële verzekering term is WA-Casco maar in de praktijk gebruikt met vaak de term All-Risk.

Vergelijk direct online de WA Volledig Casco (All Risk) autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past!

Is een verzekeringsmaatschappij verplicht mijn aanvraag goed te keuren?

Nee, een verzekeringsmaatschappij heeft geen acceptatieplicht als het gaat om autoverzekeringen. Dit betekent dat een verzekeraar niet verplicht is uw aanvraag voor een autoverzekering goed te keuren.

Diks verzekeringen heeft echter wel veel mogelijkheden om uw auto te verzekeren. Wij hebben vele speciale tarieven ook voor diegene die elders worden geweigerd.

 

Hoeveel personen zijn er op een ongevallen- of schade-inzittendenverzekering verzekerd?

In principe kunt u zelf het aantal personen bepalen die u wilt laten verzekeren. U kunt zoveel inzittenden meeverzekeren als er gordels aanwezig zijn in het voertuig. Normaal gesproken zijn er vier inzittenden verzekerd op de ongevallen- of schade-inzittendenverzekering.

Ongevallen inzittendeverzekering: te weinig personen wat nu?

Heeft u op een ongevallen inzittendenverzekering bijvoorbeeld 4 personen verzekerd maar er zitten 5 personen in een voertuig bij een ongeval dat is de 5e persoon wel automatisch verzekerd. Echter de maatschappij keert dan minder uit. Men verdeeld dan de uitkering die aan 4 personen zou worden gegeven over 5 personen. Het is dus wel aan te raden om het aantal personen juist aan te geven.

Vergelijk direct online alle autoverzekeringen en vind diegene die het beste bij u past.

Hoe werkt de cbr rijtest?

Verwijzing

Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. Een medisch adviseur zal u in zo’n geval verwijzen naar een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

Waarom een rijtest

Een rijtest is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het voertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt.

Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan. Uiteindelijk kiest u met het CBR voor een eventueel aangepast voertuig. waarin u hetzelfde kunt als een doorsnee weggebruiker. U moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor u moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden.

Aanpassingen

Soms beperkt de aanpassing zich tot een ‘simpele’ automaat of rembekrachtiging. Maar het komt ook voor dat de auto binnenstebuiten moet worden gekeerd om de aanpassingen te monteren. Een aanpassing aan de pedalen of de montage van een volledige handbediening komt veel voor. Soms worden de schakelaars voor bijvoorbeeld de richtingaanwijzers en de verlichting in de hoofdsteun aangebracht. Eigenlijk is bijna alles mogelijk.

U krijgt meestal het advies om met het aangepaste voertuig eerst een aantal rijlessen te nemen. Het CBR helpt u met het vinden van een geschikte rijschool. Daarna beoordeelt het CBR tijdens een rijtest of alles naar wens verloopt. Als dat het geval is dan kunt u bij het gemeentehuis een vernieuwd of nieuw rijbewijs halen, afhankelijk van uw situatie.

Motor

Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Ga voor meer informatie naar: Motor Mobiliteit voor gehandicapten

Rijexamen na een rijtest

Is er een examen nodig, dan legt u dat af bij een examinator die speciaal is opgeleid voor examens in aangepaste voertuigen. Dat is noodzakelijk omdat hij van de medische beperkingen en aanpassingsmogelijkheden op de hoogte moet zijn.

Om het examen goed voorbereid af te kunnen nemen, krijgt de examinator vooraf van de deskundige praktische rijgeschiktheid een rapport. In dat rapport zijn de resultaten en uitkomsten van de rijtest opgenomen. Zo heeft hij de beschikking over de nodige achtergrondinformatie voor het afnemen van het examen. U legt hetzelfde examen af als ieder ander. In het verkeer moet iedereen aan dezelfde rijvaardigheidseisen voldoen. De verkeersveiligheid staat immers voorop.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Hoe kan ik een autoverzekering afsluiten via diks.nl?

Een autoverzekering afsluiten via Diks.nl is heel simpel. Als eerste vult u uw gegevens in op onze website, daarna vergelijkt u alle verzekeringen en kiest u de verzekering die bij u past. Binnen 5 minuten kunt u zo de gewenste verzekering afsluiten. Direct online een verzekering afsluiten kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week!

Nadat u de verzekering online heeft afgesloten krijgt u in de meeste gevallen directe dekking en kunt u meteen op weg met uw auto. Lukt het online afsluiten niet, neemt u dan contact met ons op. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar: 030-6883700.

Vergelijk direct online alle autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past.

hoe dien ik een klacht in over autoverzekeringen?

Heeft u een klacht over een autoverzekering of bent u niet tevreden? Dan kunt u op verschillende manieren uw klacht over autoverzekeringen bij ons indienen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing!

Wij zullen binnen twee werkdagen de ontvangst van uw klacht bevestigen en we streven ernaar om binnen 14 dagen de klacht af te handelen. Mocht dit niet lukken dan houden we u per mail op de hoogte van de voortgang.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitkomst van een door ons afgehandelde klacht. U kunt dan een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Klacht over een verzekeringsmaatschappij

Het is ook mogelijk dat u een klacht heeft over de verzekeringsmaatschappij. In dat geval heeft u twee mogelijkheden:

 • U stuurt de klacht naar ons kantoor en wij zorgen dat deze bij de juiste maatschappij en afdeling terecht komt
 • U stuurt uw klacht rechtstreeks door naar de maatschappij.
Blijf ik verzekerd wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Indien u verhuist naar het buitenland geeft uw verzekeraar u tot de eerstvolgende contractvervaldatum de mogelijkheid om elders een autoverzekering af te sluiten voor uw voertuig. U kunt dus tot uw eerstvolgende contractvervaldatum verzekerd zijn. Per de contractvervaldatum komt de autoverzekering te vervallen.

De verzekeringnemer moet daarvan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien dagen, aan de verzekeraar kennis geven. De verzekering blijft binnen het geldigheidsgebied van de verzekering van kracht tot de eerstkomende jaarlijkse (hoofd) premie vervaldag.

Binnen welke termijn moet ik een schade melden

Het is belangrijk om een schade zo snel mogelijk te melden. Hoe sneller de schade bekend is, hoe sneller het verwerkt kan worden, en u de auto kan laten repareren. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben in hun polisvoorwaarden staan dat zij in ieder geval binnen 3 dagen na de aanrijding of ongeval op de hoogte willen zijn.

Klik hier om een schade te melden.

Wat moet ik doen bij het overschrijven van een auto.

Wanneer een auto wordt verkocht moet u het kentekenbewijs overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar. Dit kan de verkopende autohandelaar doen of u kunt dit op een van de TNT agentschappen doen.

Belangrijk is wel dat de nieuwe kentekenhouder die zelfde dag nog het voertuig moet verzekeren. Doet de nieuwe eigenaar dit niet dan is deze strafbaar.

Misverstand bij auto overschrijven

Vaak geeft de oude eigenaar aan dat hij of zij zijn eigen verzekering nog wel even aanhoud zodat de nieuwe eigenaar met een geldige verzekering naar huis zou kunnen rijden maar dit is een misverstand. Vanaf het moment dat het kenteken is overgeschreven is de verzekering van de oude eigenaar niet meer geldig.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Vragen over: Autoverzekeringen Dekkingen en aanvullingen

Heeft een wa-verzekering een eigen risico

Voor de WA-verzekering wordt er normaal gesproken geen eigen risico gerekend. Het kan voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen in speciale gevallen een eigen risico verplicht stellen op de WA-dekking. Hiervan wordt u voordat de verzekering wordt goedgekeurd op de hoogte gesteld.
Heeft u bijvoorbeeld een eigen risico van € 100, dan betekent dit dat wanneer u schade rijdt dat u de eerste € 100 zelf moet bekostigen. Alles boven dat bedrag zal worden vergoed door de verzekering.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat is een eigen risico?

Het eigen risico is dat deel van de schade die u zelf moet betalen. Kunt u de schade aan uw voertuig verhalen op de tegenpartij, dan kunt u ook het eigen risico verhalen. De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren een standaard eigen risico van EUR 130,- tot 150,-. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om het eigen risico af te kopen. Dit betekent dat wanneer de premie die u moet betalen hoger wordt, het eigen risico lager zal zijn. U kunt er ook voor kiezen om een hoger eigen risico te nemen waardoor de premie lager wordt.

In de directe online vergelijking van alle autoverzekeringen kunt u gelijk zien wat het eigen risico is per verzekering.

Heeft een WA-verzekering een eigen risico?

Voor de WA-verzekering wordt er normaal gesproken geen eigen risico gerekend. Het kan voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen in speciale gevallen een eigen risico verplicht stellen op de WA-dekking. Hiervan wordt u voordat de verzekering wordt goedgekeurd op de hoogte gesteld.
Heeft u bijvoorbeeld een eigen risico van € 100, dan betekent dit dat wanneer u schade rijdt dat u de eerste € 100 zelf moet bekostigen. Alles boven dat bedrag zal worden vergoed door de verzekering.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Is mijn auto ook buiten nederland verzekerd?

Ja. Uw auto is ook in het buitenland verzekerd. Op uw groene kaart staat aangegeven in welke landen er dekking is. Voornamelijk zijn die alle landen van de Europeesche Unie. op uw groene kaart kunt u exact zien in welke landen er dekking is.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Vragen over: Autoverzekeringen Overige Informatie

Wat moet ik doen bij parkeerschade door een onbekende dader?

U heeft uw auto geparkeerd op de parkeerplaats en nadat u uit de winkel komt constateert u parkeerschade. De dader is onbekend en toch hoeft dit niet te betekenen dat u de schade niet kunt verhalen op uw autoverzekering. Als eerste dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie van de parkeerschade. De politie kan de schade bekijken en beoordelen of de aanrijding is veroorzaakt door een motorvoertuig.

Ook is het handig dat u meteen namen en adressen noteert van mensen die eventueel getuige zijn van het feit dat uw auto onbeschadigd geparkeerd is en beschadigd is aangetroffen.

Heeft u dit allemaal geregeld neem dan ook contact met ons op of direct met uw verzekeraar om de schade te melden. Vergoedt uw verzekering geen parkeerschade dan kunt u ook een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Mag ik een schade laten repareren?

Bij een aanrading waarbij schade is ontstaan aan het voertuig kunt u het beste het volgende doen:

 • Vul het schadeformulier volledig in (bij ruitschade is meestal geen schadeformulier nodig)
 • Meld de schade online aan op onze website
 • Nadat u de schade gemeld heeft kan de verzekeraar kijken of de schade wordt gedekt en of de schade gevolgen heeft voor uw premie.

Daarna kan u bepalen of u de schade wenst te repareren. Er is geen reparatieplicht maar er zijn verzekeringsmaatschappijen die minder uitkeren wanneer u de schade niet laat maken.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Vragen over: Autoverzekeringen Schadevrijejaren aantonen en bonus/malus

Kan ik mijn schadevrije jaren gebruiken voor een tweede(gezins)auto?

U kunt uw schadevrije jaren die u met uw eerste auto heeft opgebouwd niet gebruiken voor een tweede (gezins)auto. U kunt niet in twee auto’s tegelijk rijden en daarom zal één van de twee auto’s een andere regelmatige bestuurder hebben. Om u tegemoet te komen hebben verzekeringsmaatschappijen aparte regelingen opgesteld voor het afsluiten van een autoverzekering voor tweede auto’s.
Wanneer u een tweede autoverzekering wilt afsluiten bij uw huidige verzekeraar dan kunt u profiteren van een tweede autoregeling. De tweede autoregeling houdt in dat u voor beide auto’s dezelfde bonuskorting ontvangt. Dit geldt alleen wanneer u de tweede autoverzekering ook afsluit bij dezelfde verzekeraar. U krijgt voor de tweede auto dezelfde bonuskorting, maar u krijgt geen schadevrije jaren. Deze moeten opnieuw worden opgebouwd. Niet elke verzekeringsmaatschappij zal een tweede autoregeling hanteren. Kijkt u ook goed naar de voorwaarden van een dergelijke regeling.

Wilt u uw autoverzekering voor uw tweede auto afsluiten bij een andere verzekeraar, dan kunt u wellicht gebruikmaken van speciale kortingen. Er zijn verzekeraars die korting geven op basis van het aantal jaren dat u uw rijbewijs heeft.

Heeft u geen enkele schadevrije jaren opgebouwd met uw eerste auto, dan ontangt u geen extra korting voor het afsluiten van een autoverzekering voor een tweede auto. Hierbij maakt het dus niet uit waar u een autoverzekering afsluit.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Vragen over: Bestelautoverzekering

Wanneer is een auto een bestelauto?

Verzekeringsmaatschappijen hebben vaak verschillende tarieven voor personenauto’s en bedrijfsauto’s. Maar wanneer is nu een voertuig een bedrijfsauto? De verzekeraar kijkt in dat geval naar het kenteken. Heeft het voertuig een zogenaamd grijs kenteken dan is het voor een verzekeraar een bedrijfsauto. Het maakt niet uit of het voertuig op naam staat van een bedrijf of niet.

Heeft het voertuig een grijs kenteken in dat geval dient u het voertuig te verzekeren op een zogenaamde bestelautoverzekering.

Zijn de door mij vervoerde zaken ook verzekerd?

Dekking voor schade aan vervoerde zaken kunt u vrij eenvoudig meeverzekeren op de bestelautoverzekering tegen een geringe premie middels een vervoersdekking.

Wanneer kan ik een bestelautoverzekering opzeggen?

Er zijn 3 momenten dat men zijn bestelautoverzekering kan opzeggen. Als de bestelauto niet meer op uw naam staat (door bijvoorbeeld verkoop), per contractsvervaldatum en als de maatschappij wijzigingen in uw nadeel doorvoert.

Bestelauto niet meer op naam

Wanneer de bestelauto niet meer in uw bezit is en niet meer op uw naam staat, door bijvoorbeeld verkoop, kunt u de polis beëindigen.

Per contractsvervaldatum

Dit is de datum waarop uw polis jaarlijks wordt verlengd. Meestal heeft u na de 1e 12 maanden een opzegtermijn van 1 maand. Uw exacte opzegtermijn staat in de voorwaarden van uw bestelautoverzekering. De exacte contractsvervaldatum is te vinden op uw polisblad.

Wegens premieverhoging of wijziging voorwaarden

Men ook de bestelautoverzekering opzeggen wanneer de verzekeraar wijzigingen doorvoert die in uw nadeel zijn. Dit kan een algemene premie verhoging zijn of een nadelige wijziging in de voorwaarden. Nadat de verzekeraar u informeert over de wijziging heeft 1 maand de tijd om schriftelijk op te zeggen. Het moet wel gaan om een wijziging die door de verzekeraar op alle polissen wordt doorgevoerd.

Let wel, de premieverhoging mag niet ten gevolge van een schade of een bestelauto wijziging zijn.

Voor welke voertuigen is de bestelautoverzekering bedoeld?

De bestelautoverzekering is bedoeld voor bedrijfsauto’s (grijs kenteken) met een ledig gewicht tot 3500 kilogram.

Is bij een bestelautoverzekering van belang welke zaken ik vervoer?

In bepaalde gevallen maakt het voor een bestelautoverzekering uit welke zaken u vervoerd. Het vervoeren van brandgevaarlijke stoffen of diefstalgevoelige waren kan invloed hebben op de premie. Wij raden u dan ook aan om bij het aangaan van de bestelautoverzekering dit aan te geven om later bij schade problemen te voorkomen.

Ik gebruik de bestelauto als koerierdienst. Kan dit?

Ja dat kan. Op onze bestelautoverzekering is het ook mogelijk om bestelauto’s te verzekeren die als koeriersdienst worden in gezet.

Hoe werkt het met het al dan niet meeverzekeren van BTW en BPM?

Vaak kunnen bedrijfsauto’s en personenauto’s die zakelijk worden gebruikt exclusief BTW worden verzekerd op een bestelautoverzekering. Bedrijfsauto’s die (nieuw) zijn gekocht na 1 juli 2005 kunnen daarnaast in veel gevallen ook exclusief BPM worden verzekerd. Dit resulteert in een aanzienlijke lagere premie doordat de verzekeringsmaatschappij van een lagere waarde uitgaat.

Dit betekent wel dat de verzekeringsmaatschappij bij een schade ook exclusief BTW en/of BPM zal uitkeren.

Wanneer kan ik BTW verrekenen?

U kunt BTW verrekenen wanneer u bijvoorbeeld een eigen zaak hebt en over (de aanschaf van) de zakelijke auto de BTW kunt verrekenen. Bij het maken van een vergelijking wordt gevraagd of u BTW kunt verrekenen. Wanneer u deze vraag met ‘ja’ beantwoordt, wordt de oorspronkelijke cataloguswaarde (en dus de verzekerde waarde) automatisch verminderd met de BTW. Over het BTW-bedrag hoeft u dan geen premie te betalen. Uiteraard zal een eventuele schade-uitkering ook exclusief BTW worden uitbetaald. Als particulier kunt u, in principe, geen BTW verrekenen.

Over de verzekeringspremie rekent men geen BTW maar assurantiebelasting. De assurantiebelasting die u moet betalen kunt u niet aftrekken.

Klik hier voor meer informatie over BTW en BPM.

Vragen over: Brommobielverzekering

Wat is een brommobiel?

De officiele definitie van een brommobiel is:

“een vierwielige met een gesloten carrosserie, een maximum leeggewicht van 350kg, een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 45km per uur en een maximum vermogen van 4kW of 50cm3”

Voor een brommobiel gelden grotendeels dezelfde regels als voor een auto. Brommobielen mogen op de gewone weg rijden, uitgezonderd de provinciale- en snelwegen. Buiten de bebouwde kom heeft de brommobiel een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur, en binnen de bebouwde kom moet men zich aan de maximumsnelheid houden.

Motorisch

Een brommobiel met een benzinemotor is gebonden aan een maximum cilinderinhoud van 50cc. Ook mag het vermogen niet hoger zijn dan 4 kilowatt. De maximale breedte van een brommobiel is 150 centimeter.

Brommobiel parkeren

Men mag een brommobiel niet parkeren op de stoep, maar gewoon op plaatsen waar men een auto ook mag parkeren.

Bestuurder

De bestuurder van een brommobiel moet ouder dan 16 jaar zijn. Hij moet minimaal een AM-rijbewijs (bromfietscertificaat) hebben.

Brommobielverzekering

De premie voor een brommobielverzekering is online te vergelijken en de verzekering is direct af te sluiten. In de meeste gevallen is er ook direct dekking.

Overig

In een brommobiel is een gordel verplicht. Ook moet er achterop de brommobiel een witte sticker met een rode rand zitten waarin 45 km staat. Een brommobiel moet ook een kenteken hebben (dus geen verzekeringsplaatje) en verzekerd zijn.

 

Met hoeveel personen mag je in een brommobiel rijden?

Er mag één persoon naast de bestuurder plaats nemen in de brommobiel. Wanneer de passagier jonger is dan 12 jaar en kleiner dan 1.50 m moet de passagier in een goedgekeurd kinderzitje plaats nemen. Het is verboden om een kinderzitje achter de stoelen te plaatsen. U bent verplicht een gordel te dragen. Wanneer u een brommobiel zonder gordels heeft bent u verplicht een helm te dragen.

Heb ik een rijbewijs nodig om in een brommobiel rijden?

Ja, het is verplicht om over een AM rijbewijs ( bromfietscertificaat) te beschikken indien u in een brommobiel of bijvoorbeeld een brommer wenst te rijden. Daarom is het kunnen overleggen van een geldig AM rijbewijs verplicht bij het aanvragen van een brommobielverzekering (heeft u een auto- of motorrijbewijs dan is dit ook voldoende).

Kan ik mijn schadevrije jaren meenemen?

Ja, dat kan. Als u uw brommobielverzekering beëindigt, kunt u de schadevrije jaren overnemen naar uw autoverzekering. Andersom kan ook. Als u uw autoverzekering beëindigt, kunt u de schadevrije jaren die u daarmee heeft opgebouwd meenemen naar een brommobielverzekering of motorverzekering. Dat levert u direct al extra korting op.

Hoe oud moet ik zijn om in een brommobiel te rijden?

U moet minimaal 16 jaar oud zijn om in een brommobiel te mogen rijden.

Vragen over: Camperverzekering

Kan een eigenbouw camper ook worden verzekerd?

Het is mogelijk om in plaats van een taxatie door middel van foto’s een indicatie van de huidige toestand van de camper te geven. Voor het bepalen van de oorspronkelijke nieuwprijs dient de oorspronkelijke nieuwprijs van de camper vermeerderd te worden met de verbouwingskosten en een redelijke toeslag voor arbeidsloon. Indien op deze wijze de waarde niet vastgesteld kan worden, kan er alsnog besloten worden dat een taxatie noodzakelijk is voor de camperverzekering. Bij twijfels kunt u altijd contact opnemen op telefoonnummer 030-6883700.

Is mijn camper ook verzekerd bij verhuur?

Nee, de camper is niet verzekerd bij verhuur op een camperverzekering. Wanneer u de camper uitleent zonder financiële vergoeding is er wel dekking.

Ik ga naar het buitenland. Heb ik een groene kaart nodig?

De camperverzekering is van kracht in die landen waarvoor de groene kaart is afgegeven. Dat houdt in dat de landen die achterop de groene kaart NIET zijn doorgehaald, wel verzekerd zijn.

Vervangend Vervoer Europa
Let op: De eventuele dekking Vervangend Vervoer Europa is alleen geldig in de Europese landen, respectievelijk Europese delen van landen die vermeld staan op de groene kaart.

Liechtenstein, Monaco, San Marino en Gibraltar
Verzekeringsgebieden Liechtenstein, Monaco, San Marino en Gibraltar worden niet apart vermeld op de groene kaart. De groene kaart biedt in deze verzekeringsgebieden wel dekking. Deze staten vallen voor de groene kaart onder de volgende landen:

Monaco – Frankrijk
San Marino – Italië
Gibraltar – Groot Brittannië
Liechtenstein – Zwitserland.

Montenegro / Servië
Vanaf juli 2007 staat Montenegro niet meer op de groene kaart. Oftewel code SRG is vervangen door SRB.
Groene kaarten, waarop Servië niet is doorgehaald, bieden slechts dekking in die geografische delen van Servië die bestuurd worden door de regering van Servië.

Er is contact geweest met de ambassade van Servië en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Dit heeft geresulteerd in het volgende:

1. Heel Servië wordt bestuurd door de regering van Servië en er is een groene-kaart-bureau aanwezig, dus wij bieden in heel Servië dekking.
2. Montenegro heeft geen groene-kaart-bureau, maar valt nog wel onder het bestuur van Servië. Bij een ongeval in Montenegro wordt verwezen naar het groene-kaart-bureau in Servië.

Ben ik verplicht om gordels te hebben in een camper?

Tijdens het rijden mogen alleen zitplaatsen worden gebruikt die daarvoor zijn bedoeld.

Hoeveel zitplaatsen zijn er in een camper?

Op het kentekenbewijs van een nieuwere camper staat hoeveel zitplaatsen hij heeft. Deze plaatsen zijn voorzien van gordels. In dat geval is de regel: zitplaatsen met gordels mogen gebruikt worden tijdens het rijden, andere plaatsen niet.

In oudere campers staat het aantal zitplaatsen niet op het kentekenbewijs. Daar mogen tijdens het rijden alle zitplaatsen worden gebruikt die gordels hebben. Oudere campers kunnen zitplaatsen hebben waarop geen gordels zitten, maar die wel bedoeld zijn voor gebruik tijdens het rijden. Dat was destijds niet verplicht.

Gordelplicht bij een camper

Of en waar gordels aanwezig moeten zijn, hangt af van de leeftijd van een camper, en bij een camper ook nog van de vraag of hij is gebaseerd op een personenauto of op een bedrijfsauto. Op de site van de Rijksoverheid kunt u een schema bekijken of u een zitplaats mag gebruiken tijdens het rijden.

Buitenland

In het buitenland kunnen de regels afwijken van die in Nederland. Uitgangspunt: waar in een auto een gordel moet zitten, gelden de Nederlandse eisen. Voor het gebruik van de gordels gelden dan de buitenlandse voorschriften.

Benieuwd naar de premie? Klik hier voor een premieberekening voor de camperverzekering.

Vragen over: Fietsverzekering

Wat voor ART Slot moet op de fiets zitten?

Op onze fietsverzekering stelt de maatschappij altijd een ART goedgekeurd slot met 2 sterren ( categorie 2 ) als eis.

Wat valt onder de pechhulp dekking?

Pech onderweg komt ongelegen. Maar met de Unigarant Pechhulp is het probleem zo verholpen. Dankzij een (nood)reparatie bent u snel weer op weg. En is reparatie onderweg niet mogelijk, dan wordt u samen met uw E-bike naar een tweewielerspecialist of naar huis gebracht. Deze dekking is een standaard onderdeel van de E-bike fietsverzekering .

U heeft gedurende de looptijd van de verzekering recht op:

 • Kosteloze reparatie bij pech onderweg (exclusief onderdelen).
 • Gratis vervoer van u en uw fiets als reparatie onderweg niet mogelijk is.
 • Unigarant Pechhulp wordt uitgevoerd door de ANWB.
Wat is het eigen risico van de fietsverzekering?

Bij beschadiging van een E-bike of een gewone fiets heeft u een eigen risico van € 25,- op de fietsverzekering.

Bij totaal verlies van een E-bike of een gewone fiets heeft u geen eigen risico.

Bij beschadiging van een ATB of racefiets is het eigen risico € 50,-.

Bij totaal verlies van een ATB of racefiets is het eigen risico 20% van het verzekerd bedrag.

Bij diefstal van elke type fiets heeft u geen eigen risico.

Kom ik ook in aanmerking voor een schadevergoeding als ik maar 1 fietssleutel heb?

Nee, om in aanmerking te komen voor een vergoeding op de fietsverzekering, dient u twee originele fietssleutels over te leggen aan de verzekeringsmaatschappij.

Kan ik ook mijn tweedehands fiets verzekeren?

Ja, dat kan. U kan bij ons ook een fietsverzekering afsluiten voor uw tweedehands fiets. Bij een tweedehands fiets is wel de diefstal dekking anders:

De aanschafprijs is dan het verzekerde bedrag en daarover wordt de premie berekend. Bij totaal verlies ontvangt u een gebruikte fiets van dezelfde kwaliteit als de verzekerde fiets.

Kan ik een (tweedehands) elektrische fiets verzekeren?

Ja, dat kan. U kan bij ons ook een fietsverzekering afsluiten voor uw tweedehands elektrische fiets. Bij een tweedehands elektrische fiets is wel de diefstal dekking anders:

De aanschafprijs is dan het verzekerde bedrag en daarover wordt de premie berekend. Bij totaal verlies ontvangt u een gebruikte fiets van dezelfde kwaliteit als de verzekerde fiets

Ik heb mijn fiets verkocht. Kan ik de verzekering overdragen?

Wanneer u uw fiets verkoopt is het niet mogelijk de verzekering over te dragen op de nieuwe eigenaar. U kunt uw doorlopende fietsverzekering wel royeren.

Vragen over: Inboedelverzekering

Wat is onderverzekering?

Van onderverzekering is bij een inboedelverzekering sprake wanneer het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke nieuwwaarde van uw inboedel.

Wat zijn de gevolgen van onderverzekering?

In geval van schade, bijvoorbeeld na een brand, wordt maar een deel van de schade vergoed. Dit wordt naar verhouding berekend. Stel u heeft een schade van € 20.000 en uw verzekerd bedrag is € 40.000 i.p.v. de nieuwwaarde van € 80.000, dan krijgt u slechts 40/80 van de schade betaald, in dit geval € 10.000.

Hoe komt het dat ik onderverzekerd ben?

De waarde van uw inboedel kan sneller gestegen zijn dan gemiddeld. Veel mensen vergeten aankopen of grote veranderingen in gezinssamenstelling, door te geven aan hun verzekeraar. De eventuele jaarlijkse indexatie houdt hier geen rekening mee en zo ontstaat onderverzekering.

Wat is er gedekt op een inboedelverzekering?

Uw inboedel is niet alleen verzekerd tegen brandschade en schade na een inbraak, maar ook tegen schade als gevolg van diefstal, storm, omvallende bomen, gesprongen leidingen en uitstromend water uit putten en riolen. Schade door rook en roet, schroeien, vandalisme en overspanning/inductie ten gevolge van bliksem val ook onder de dekking van een inboedelverzekering. Mocht uw diepvries door een storing uitvallen of uw aquarium breken, dan valt ook de inhoud daarvan onder de dekking. Ook uw wasgoed, tuinmeubilair en tuingereedschap is verzekerd.

Is een brommer/scooter gedekt onder een inboedelverzekering?

In sommige gevallen zijn brommers en scooters ook gedekt onder de inboedelverzekering. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de brommer of scooter gestolen is uit de woning of daarbij behorende schuurtjes of boxen. Buiten de eigen woning, ook op in de eigen tuin, is er doorgaans geen dekking op de inboedelverzekering. In dat geval dient u de diefstal schade te claimen op een wa- beperkt casco of All-Risk dekking bij een brommerverzekering.

Conform de polisvoorwaarden krijg je, indien er sprake is van dekking op een inboedelverzekering, altijd een uitkering op basis van dagwaarde van de gestolen brommer of scooter. De dagwaarde, zal meestal worden vastgesteld door een expert.

Indexering? Wat houdt dat in?

De waarde van woonhuizen en inboedels veranderen. Indexering betekent dat de verzekeringsmaatschappij uw verzekering op peil houdt, zodat die in de pas loopt met de prijsontwikkelingen op de markt. De maatschappij baseert zich hierbij op cijfers van onafhankelijke instanties. Voor uw inboedelverzekering hanteren zij het indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat o.a. de prijzen van de dagelijkse kosten bijhoudt.

Ik heb een huurhuis. Moet ik glas ook meeverzekeren?

Dat is afhankelijk van uw huurovereenkomst. Meestal neemt de verhuurder (bv. de woningstichting) de glasverzekering voor zijn rekening. Heeft u een koopwoning maar valt deze onder een vereniging van eigenaren dan is het mogelijk dat die al een glasverzekering heeft geregeld. Wij raden u aan om eerst goed navraag te doen voordat u een glasdekking meeneemt op uw inboedelverzekering.

Vragen over: Motorverzekeringen

Wat is een winterstop dekking?

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u op de premie besparen op de motorverzekering door te kiezen voor een winterstop dekking. Hierbij is schade die is ontstaan door het rijden met de motor niet gedekt gedurende de winter. Meestal is dit van 15 december tot 1 maart. Schade door brand of diefstal vanuit de garage is dan wel gedekt.

Voor diegenen die het hele jaar met de motor rijden is deze dekking niet handig. U kunt bij de offerte aangeven of u hiervan gebruik wenst te maken.

Wat zijn de diefstal eisen voor een motor?

De diefstal eisen bij een motorverzekering verschillen per verzekeringsmaatschappij. U kunt de diefstal eisen terugvinden in de polisvoorwaarden die op uw motorverzekering van toepassing zijn. De diefstal eisen zijn alleen van toepassing op de wa-beperkt casco en wa-casco (all-Risk) dekking.

ART categorie 4 goedgekeurd slot

In ieder geval stellen alle maatschappijen een ART categorie 4 goedgekeurd slot als minimale verplichting.

Wanneer kan ik een motor als oldtimer verzekeren?

Wanneer uw motor 20 jaar of ouder is, u rijdt niet meer dan 7500 kilometer per jaar en u heeft een ander motorvoertuig voor het dagelijks gebruik dan komt u in aanmerking voor een oldtimer motorverzekering.

Verder zal de verzekeraar als voorwaarden stellen dat de motor hobbymatig gebruikt dient te worden. Dit betekent geen woon-werkverkeer of dagelijks gebruik.

Voldoet u niet aan bovengestelde eisen dat is uw motor te verzekeren op een reguliere motorverzekering.

 

Voor wie is de opzittendenverzekering?

De opzittendenverzekering geldt zowel voor de bestuurder, de duopassagier als de inzittende(n) van een zijspan en is een belangrijke aanvullende dekking bij een motorverzekering. Deze opzittendenverzekering is extra belangrijk voor de bestuurder, omdat de bestuurder de schade bij eigen schuld niet op de tegenpartij kan verhalen. De verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade zoals kosten van aanpassing, medische behandeling en inkomstenderving.

Hoe bepaal ik het vermogen van mijn motor in KW?

Bij het berekenen van een premie voor een motorverzekering kan de verzekeringsmaatschappij vragen om het aantal KW’s.

Bij nieuwere motoren staat het vermogen in KW op het kentekenbewijs vermeld. Voor oudere motoren kunt u aantal PK’s delen door 1.37 om tot het aantal KW’s te komen.

Voorbeeld:

100 PK = 74 KW.

Hoe kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Sluit u een nieuwe autoverzekering bij ons af en wilt u uw huidige autoverzekering opzeggen dan kunt u gebruik maken van onze gratis opzegservice.

Wilt u uw autoverzekering opzeggen zonder een nieuwe af te sluiten dan kan dat op drie momenten:

1. Per contractsvervaldatum:
Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van twee of drie maanden. De exacte termijn kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging:
Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de voorwaarden gewijzigd in negatieve zin dan heeft u 30 dagen de tijd om de polis op te zeggen. Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het moet gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die een autoverzekering heeft bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop van uw auto
Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw auto heeft verkocht. Om de verzekering op te zeggen dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te overleggen als bewijs voor verkoop. Stuur de kopie binnen 30 dagen naar uw verzekeraar toe, anders moet u nog een maand extra premie betalen. Indien u een nieuwe auto hebt gekocht, kunt u ook de polis laten aanpassen gebaseerd op uw nieuwe auto.

Vezekering opzeggen nieuwe regeling

Per 01-01-2010 is er een nieuwe regeling gekomen met betrekking tot het opzeggen van een verzekering. Vanaf deze datum is het nu makkelijker geworden om een verzekering op te zeggen.

Vragen over: Oldtimerverzekeringen

Kan ik mijn oldtimer op basis van een taxatierapport verzekeren?

Ja, dat kan. Wij hebben verschillende oldtimerverzekeringen waarop u uw oldtimer tegen taxatiewaarde kan verzekeren.

Taxatierapport als leidraad

Bij sommige tarieven moet de oldtimer worden getaxeerd om objectief de huidige waarde vast te stellen maar zal de uitkering bij een schade alleen plaatsvinden op basis van de dagwaarde op het moment van schade. Deze dagwaarde zal dan door een schade expert worden vastgesteld.

Het is dus mogelijk dat bij een schade de dagwaarde lager ligt dan de getaxeerde waarde. De schade expert zal in dit geval het taxatierapport alleen maar als leidraad hanteren.

Uitkering op basis van het taxatierapport

Wanneer de uitkering op basis van een taxatierapport is (zoals bepaald in art. 7:960 BW) staat dit expliciet op het polisblad. Meestal in een aparte clausule

Voorbeeld clausule tekst:

Bij schadevaststelling wordt , ter bepaling van de waarde voor de schade, uitgegaan van de getaxeerde waarde. Voorwaarde hierbij is wel dat de schade plaatsvindt binnen 36 maanden na opmaak van het taxatierapport en dat u de nieuwe getaxeerde waarde, onverwijld schriftelijk of electronisch, aan ons doorgeeft, zodat wij de verzekerde som aan kunnen passen.

Bij schade aan het motorrijtuig zal in ieder geval nooit meer worden uitgekeerd dan het verzekerd bedrag minus de waarde van de restanten.

Indien er geen (geldig) taxatierapport aanwezig is zal de schade-expert uitgaan van de (mogelijk lagere) dagwaarde.

Taxatierapport verlopen en dan?

De meeste taxateurs zetten in het taxatierapport dat het rapport 3 jaar geldig is. Echter verzekeringsmaatschappijen hanteren per tarief een eigen geldigheidsduur die soms korter is.

Wanneer het taxatierapport is verlopen en er is een schade dan zal de maatschappij niet meer dan de dagwaarde uitkeren. Het is dus van belang dat u goed in de gaten houdt of uw taxatierapport is verlopen.

Wanneer is een auto een oldtimer?

Een auto kan op een oldtimerverzekering wanneer het voertuig EN het gebruik aan een aantal regels voldoet.

Bouwjaar

Een van de belangrijkste criteria is het bouwjaar van de auto. Diks verzekeringen heeft vanaf 10 jaar en ouder mogelijkheden. Niet elk merk en type kan direct op een oldtimerverzekering worden ondergebracht. Bij veel verzekeraars is het van belang dat het merk en type in de ” Onschatbare Klassieker” moet staan.

Gebruik

Bij  een oldtimerverzekering mag alleen maar hobbymatig met de oldtimer worden gereden. Het is vaak moeilijk om aan te duiden wat wel en niet hobbymatig gebruik is. Hieronder geven wij aan wat in ieder geval NIET hobbymatig gebruik is:

 • Woon-werkverkeer
 • Dagelijks gebruik, zoals boodschappen en kinderen naar school brengen

Maximaal aantal kilometers per jaar

Bij de oldtimerverzekering stelt de maatschappij ook de eis dat er beperkt met de oldtimer gereden mag worden. Vaak is dit maximaal 5000 of 7500 kilometer per jaar.

1e auto verplicht

Naast de bovenstaande voorwaarden stelt de verzekeringsmaatschappij ook de eis bij een oldtimerverzekering dat er een 1e auto aanwezig moet zijn waarmee men het dagelijks gebruik verricht. Deze 1e auto moet de gebruiksauto zijn van de regelmatige bestuurder van de oldtimer.

Wanneer de persoon die in de oldtimer gaat rijden dus NIET een auto voor het dagelijks gebruik heeft dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor een oldtimerverzekering.

Deze 1e auto mag een auto van de zaak of lease auto zijn.

 

Vanaf welk bouwjaar is een auto een oldtimer?

Wij hebben al vanaf 10 jaar en ouder mogelijkheden voor een oldtimerverzekering. Het kan echter zijn dat een bepaald merk en type nog niet als oldtimer wordt gezien door de maatschappij. Wij adviseren u dan ook bij twijfel contact met ons op te nemen.

Kan je een camper ook op een oldtimerverzekering verzekeren?

Ja, dat is mogelijk. U kan via onze speciale camperverzekering een premie berekening maken voor een oldtimer camper.

Is een taxatierapport verplicht?

Dat verschilt per maatschappij. Een taxatierapport is bij de meeste maatschappijen tegenwoordig weer verplicht bij een oldtimerverzekering.

Heeft u nog geen taxatierapport dan kunt u deze hier online aanvragen.

Aanhef *
Voorletters *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Huisnummer toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Email *
Mobiel telefoonnummer *
Prive telefoonnummer
Gegevens oldtimer
Merk en type oldtimer *
Kenteken oldtimer *
Bouwjaar *
Dagwaarde

Overige mededelingen

Is een 1e auto verplicht bij een oldtimerverzekering?

Bij een oldtimerverzekering is een eerste auto verplicht. Dit mag een eigen auto zijn of een auto van de zaak.

De premie voor een oldtimerverzekering is namelijk lager dan een normale autoverzekering omdat de verzekeraar ervan uitgaat dat u het woon-werkverkeer en de dagelijkse ritten zoals de boodschappen met uw 1e auto doet.

De oldtimer gebruikt u dan voor hobbymatige ritjes. Hierdoor is de premie lager.

Wat voor alarm moet er in de oldtimer zitten?

Dit is afhankelijk van de dagwaarde en het bouwjaar van de oldtimer en verschilt per oldtimerverzekering. Het is mogelijk dat er helemaal geen alarm in de oldtimer hoeft te zitten. Bel ons gerust om te bekijken welk alarmsysteem voor uw oldtimer noodzakelijk is.

Telt een motor of een ns-jaarkaart ook als 1e auto?

Nee. De maatschappij stelt bij een  oldtimerverzekering de eis dat de bestuurder van de oldtimer de beschikking moet hebben over een 1e auto. Dit mag overigens ook een auto van de zaak of een leaseauto zijn. Echter een motor of NS-jaarkaart ziet men niet als vervanger voor een 1e auto.

Hoelang zijn mijn schadevrije jaren geldig?

Schadevrije jaren komen vrij nadat een verzekering is geroyeerd. De schadevrije jaren zijn 12 maanden geldig na royementsdatum. Daarna vervallen de opgebouwde schadevrije jaren. Elke verzekeringsmaatschappij kan zelf bepalen of ze hiervan willen afwijken.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar. Bekijk in dit overzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.

Geen schadevrije jaren bij een oldtimerverzekering

Bij de meeste oldtimerverzekeringen zijn er vaak geen schadevrije jaren. De premie is vaak een vast premie en bij een schade gaat u ook niet meer premie betalen.

Hoelang is een taxatierapport geldig?

Bij de oldtimerverzekeringen is dit 3 jaar. Verzekeraars kunnen echter per polis hiervan afwijken. Kijkt u daarom goed op de polis of in de polisvoorwaarden.

Vragen over: Porscheverzekering

Kan ik mijn Porsche op basis van een taxatierapport verzekeren?

Ja, dat kan. Wij hebben verschillende tarieven waarop u uw Porsche tegen taxatiewaarde kan verzekeren.

Taxatierapport als leidraad

Bij sommige tarieven moet de Porsche worden getaxeerd om objectief de huidige waarde vast te stellen maar zal de uitkering bij een schade alleen plaatsvinden op basis van de dagwaarde op het moment van schade. Deze dagwaarde zal dan door een schade expert worden vastgesteld.

Het is dus mogelijk dat bij een schade de dagwaarde lager ligt dan de getaxeerde waarde. De schade expert zal in dit geval het taxatierapport alleen maar als leidraad hanteren.

Deze regeling zie je voornamelijk bij Porsche die niet ouder zijn dan 8 jaar. of waar meer dan 12000 kilometer per jaar mee gereden gaat worden.

Uitkering op basis van het taxatierapport

Wanneer de uitkering op basis van een taxatierapport is (zoals bepaald in art. 7:960 BW) staat dit expliciet op het polisblad. Meestal in een aparte clausule

Voorbeeld clausule tekst:

Bij schadevaststelling wordt , ter bepaling van de waarde voor de schade, uitgegaan van de getaxeerde waarde. Voorwaarde hierbij is wel dat de schade plaatsvindt binnen 36 maanden na opmaak van het taxatierapport en dat u de nieuwe getaxeerde waarde, onverwijld schriftelijk of electronisch, aan ons doorgeeft, zodat wij de verzekerde som aan kunnen passen.

Bij schade aan het motorrijtuig zal in ieder geval nooit meer worden uitgekeerd dan het verzekerd bedrag minus de waarde van de restanten.

Indien er geen (geldig) taxatierapport aanwezig is zal de schade-expert uitgaan van de (mogelijk lagere) dagwaarde.

Taxatierapport verlopen en dan?

De meeste taxateurs zetten in het taxatierapport dat het rapport 3 jaar geldig is. Echter verzekeringsmaatschappijen hanteren per tarief een eigen geldigheidsduur die soms korter is.

Wanneer het taxatierapport is verlopen en er is een schade dan zal de maatschappij niet meer dan de dagwaarde uitkeren. Het is dus van belang dat u goed in de gaten houdt of uw taxatierapport is verlopen.

Vragen over: Quadverzekeringen

Wanneer is een quad een brommer?

Een quad kunt u als brommer verzekeren indien de cilinderinhoud van de quad minder dan 50CC bedraagt.

De quad moet dan voorzien zijn van een brommer kenteken, en dient u in het bezit te zijn van een bromfietsrijbewijs. Klik hier wanneer u de premie wil berekenen op een brommerverzekering.

Ben ik verplicht een quad te verzekeren?

Ja. Op het moment dat u een quad heeft gekocht, deze op uw naam heeft gezet en de quad heeft een kenteken dient u de quad te verzekeren. U bent wettelijke verplicht de quad minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) te verzekeren vanaf dezelfde dag dat het kentekenbewijs op uw naam staat.

Het kan voorkomen dat u uw quad tijdelijk niet gaat gebruiken. U kunt uw quad dan voor een bepaalde tijd laten schorsen. Door het schorsen van de quad vervalt uw verzekeringsplicht en is het niet toegestaan met de quad gebruik te maken van de openbare weg. U kunt uw qaud laten schorsen bij de agentschappen van TNT of online bij het RDW.

Vragen over: Schade

Moet ik een ruitschade melden?

Wanneer u dekking heeft tegen ruitschade kunt u een ruithersteller inschakelen die op uw groene kaart staat. De ruithersteller zal dan in de meeste gevallen de schade afwikkelen met uw verzekeringsmaatschappij.

Heeft u naast ruitschade ook andere schade aan uw voertuig verzoeken wij u om de schade te melden via onze website.

Klik hier om een schade te melden.

Moet ik altijd een schade melden?

Ja, u dient altijd een schade te melden. Nadat een schade is uitgekeerd heeft u 1 jaar de tijd om een schade eventueel voor eigen rekening te nemen om zo terugval in de bonus-maluskorting te voorkomen.

Klik hier om een schade te melden.

Hoe kan ik mijn schade melden?

Als klant van Diks verzekeringen maakt u gratis gebruik van onze schademedewerkers. Zij zorgen ervoor dat uw schade snel wordt afgewikkeld en dat uw verzekeringsmaatschappij het bedrag uitkeert waar u recht op hebt. Het melden van schade kan u in eerste instantie telefonisch op 030-2192098 of online melden, maar u dient altijd nog een schadeformulier in te vullen.

Klik hier om een schade te melden.

Hoe werkt een eigen risico?

Ongeacht de schuldvraag hanteren de meeste verzekeraars een eigen risico bij schadevergoeding. Op het moment dat u niet schuldig bent, krijgt u het ingehouden eigen risico, nadat uw verzekeraar de volledige schade verhaald heeft, terugbetaald.

Wanneer u uw voertuig bij een bij uw verzekeraar aangesloten schadehersteller laat repareren, krijgt u in vele gevallen zelfs een korting op het op de polis geldende eigen risico.

Klik hier om een schade te melden.

Vragen over: Scooterverzekeringen

De scooter is verkocht. Wat moet ik doen?

Het komt geregeld voor dat men een scooter verkoopt en deze niet laat overschrijven op naam van de koper. Vaak worden alle papieren gewoon meegegeven aan de koper van het voertuig. Lees hier wat moet je precies doen bij de verkoop van een scooter.

Scooter rijbewijs

Vanaf je zestiende verjaardag mag je met een scooter rijden. Een Scooter rijbewijs AM is dan wel verplicht. Zo’n scooter rijbewijs heb je voor het leven. Maar je moet er wel eerst de benodigde examens voor behalen.

Je kan theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Enkele maanden voor je zestien jaar wordt, kan je al wel een examendatum reserveren.

Sinds 1 maart 2010 moet u bovendien het praktijkexamen scooter (of het aparte praktijkexamen voor brommobiel) behalen.

Zware overtredingen op de scooter tellen ook mee voor het beginnersrijbewijs.

Scooter Rijbewijs 2010

Voor het halen van je scooter rijbewijs (categorie AM) moet je na het theorie-examen ook slagen voor een praktijkexamen. Het praktijkexamen is ingevoerd om het aantal ongelukken met scooters te verminderen en de veiligheid te vergroten.

Als je een rijbewijs voor de categorie A of B hebt mag je scooter rijden. Je hoeft dan niet op examen. Heb je nog geen ander rijbewijs dan kan je vanaf je 16e jaar op examen.

Vrijstelling Scooter rijbewijs

Als je al een geldig Nederlands auto rijbewijs (categorie B) of motorrijbewijs (categorie A) heeft, hoef je geen apart scooter rijbewijs AM te hebben. Je moet dat auto- of motorrijbewijs wel bij je hebben als u met een scooter rijdt.

Als het rijbewijs A of B om medische redenen niet langer geldig is bestaat de mogelijkheid om in het bezit te blijven of te komen van een rijbewijs AM. Hiermee kan men een brommobiel (blijven) besturen. Informatie hierover geeft de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Is de brommer of scooter verzekerd als mijn zoon of dochter er op rijdt?

De scooterverzekering blijft van kracht wanneer uw zoon of dochter er op rijdt maar als bij schade uw kind niet op de polis vermeldt staat als bestuurder geldt er een extra eigen risico die per maatschappij verschillend is maar kan oplopen tot € 500,-. Als u uw kind opgeeft als de bestuurder van de brommer geldt dit extra eigen risico niet.

Verder is het mogelijk dat de maatschappij alsnog de premie aanpast als blijkt dat uw zoon of dochter de regelmatige bestuurder is van de brommer. In dat geval dienen zij opgegeven te worden als regelmatige bestuurder.

Het is nog beter om de verzekering op naam van uw kind te zetten, zodat hij/zij zelf schadevrije jaren opbouwt. Dat kan aantrekkelijk zijn bij zijn/haar latere overstap naar een auto- of motorverzekering.

De scooter is verkocht. Wat moet ik doen?

Het komt geregeld voor dat men een scooter verkoopt en het kentekenbewwijs niet laat overschrijven op naam van de koper. Vaak worden alle papieren gewoon meegegeven aan de koper van het voertuig. Lees hier wat moet je precies doen bij de verkoop van een scooter.

Kan je schadevrije jaren meenemen van een auto-motorverzekering?

Ja, dat kan. Als u uw auto- of motorverzekering beëindigt, kunt u de schadevrije jaren overnemen naar uw scooterverzekering. Andersom kan ook. Als u uw scooterverzekering beëindigt, kunt u de schadevrije jaren die u daarmee heeft opgebouwd meenemen naar een autoverzekering of motorverzekering. Dat levert u direct al extra korting op.

Scooter verzekerd wanneer deze is opgevoerd?

Nee. Als blijkt dat uw scooter is opgevoerd, is er geen dekking op de scooterverzekering. Schades die de maatschappij wettelijk verplicht is aan derden te betalen, kunnen zij dan bij u in rekening brengen. Uiteindelijk draait u dan zelf voor de schade op. Conform de wet mag de scooter niet worden opgevoerd.

Scooterverzekering overschrijven. Kan dat?

Nee, het is niet mogelijk dat u uw scooterverzekering overschrijft op iemand anders. De nieuwe eigenaar moet zelf een scooterverzekering afsluiten. Tevens kunt u uw opgebouwde schadevrije jaren niet overdragen aan iemand anders.

Scooter staat in de schuur. Wat nu?

Wanneer een kentekenbewijs van een scooter op naam is gezet is men verzekeringsplichtig. U bent bij wet verplicht een scooterverzekering af te sluiten met minimaal een dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).

Het maakt daarbij niet uit of u ook daadwerkelijk gaat rijden met de scooter.

Mocht u de scooter stallen in een schuur dan is het mogelijk het kenteken te schorsen. Hiermee vervalt de verzekeringsplicht. U mag er dan niet mee rijden op de openbare weg.

Niet geschorst? Verplicht verzekeren

Dit betekent dat zolang u het kenteken niet schorst u verplicht bent een geldige verzekering te hebben. De lopende verzekering opschorten of beëindigen kan dan niet.

Kan een ouder een scooter verzekeren voor een kind?

De hoogte van de premie voor een scooterverzekering is mede afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder. De verzekeringsmaatschappij gaat ervan uit dat hoe ouder de bestuurder is, hoe meer ervaring de bestuurder heeft en daardoor minder snel een ongeval veroorzaakt.

Premie hoger bij jonge bestuurders

Hierdoor is de premie voor een scooter hoger bij bestuurders onder de 24 dan voor oudere bestuurders. Veel ouders willen deze hogere premie omzeilen door de scooterverzekering op eigen naam af te sluiten en zichzelf als regelmatige bestuurder op te geven. Ook wanneer dit niet het geval is.

Dit is niet aan te raden. Ten eerste hanteren verzekeraars al een extra eigen risico wanneer blijkt dat iemand onder de 24 de schade heeft veroorzaakt maar tevens kan men de schade uitkering bij geval van fraude achterhouden.

Vragen over: Tijdelijke autoverzekering

Kan ik de wegrijdpolis verrekenen met de definitieve verzekering?

De wegrijpolis is een losstaande verzekering. Het is niet mogelijk om de kosten te verrekenen of af te trekken van de definitieve verzekering.

Kan ik de tijdelijke verzekering verrekenen met de definitieve verzekering?

De tijdelijke verzekering is een losstaande verzekering. Het is niet mogelijk om de kosten te verrekenen of af te trekken van de definitieve autoverzekering.

Kan diks ook een eendagskenteken verzorgen voor de keuring?

Het aanvragen van een eendagskenteken kunt u alleen doen bij de RDW. van het RDW krijgt u dan een eendagskenteken. U dient zelf een geldige wa-verzekering af te sluiten. Dit kan via onze tijdelijke autoverzekering.

Eendagskenteken aanvragen

Als u een voertuig laat keuren bij de RDW, dan heeft u mogelijk een eendagskentekenbewijs nodig. Met dit kentekenbewijs kunt u op de dag van de keuring heen en weer rijden naar het keuringsstation. Uw voertuig moet dan natuurlijk wel in zo’n staat zijn dat u er veilig mee kunt rijden.

Het eendagskentekenbewijs is gratis en alleen geldig op de dag van de keuring of aangifte van de BPM bij de belastingdienst.
Wanneer u een keuringsafspraak maakt, leg deze dan eerst vast, na het maken van de keuringsafspraak krijgt u de mogelijkheid om het eendagskenteken aan te vragen.
U kunt het eendagskentekenbewijs online aanvragen.

Is het mogelijk om de verzekering voor 1 dag af te sluiten?

Wij hebben ook een tijdelijke autoverzekering die voor één dag geldig is.

Is het mogelijk om de tijdelijke verzekering af te sluiten op chassisnummer?

1 of 7 dagen dekking:

Om de 1 of 7 dagen dekking af te sluiten is een (eendags)kenteken en chassisnummer nodig.

15 dagen:

Het is bij de 15-daagse dekking mogelijk om een auto tijdelijk te verzekeren op kenteken of chassisnummer. Indien het kenteken niet bekend is dan kunt u de verzekering allen op het chassisnummer afsluiten. Let op! Voor justitie is het wel een verplichting om een kenteken op het voertuig te hebben wanneer u met het voertuig de openbare weg op gaat.

Is het mogelijk om de tijdelijke verzekering voor langer dan 15 dagen te verzekeren?

De tijdelijke autoverzekering is voor 1 of 7 of 15 dagen te af te sluiten. De verzekering loopt automatisch af. Het is wel mogelijk om de tijdelijke verzekering opnieuw voor 15 dagen aan te vragen.

Is het mogelijk om de tijdelijke verzekering af te sluiten op kenteken?

1 of 7 dagen dekking

Om de 1 of 7 dagen dekking af te sluiten is een (eendags)kenteken en chassisnummer nodig.

15 dagen dekking:

Het is bij de 15-daagse dekking mogelijk om een auto tijdelijk te verzekeren op kenteken of chassisnummer. Indien het kenteken niet bekend is dan kunt u de verzekering alleen op het chassisnummer afsluiten. Let op! Voor justitie is het wel een verplichting om een kenteken op de auto te hebben wanneer u op de openbare weg bent.

Welke dekking is van toepassing?

Op de tijdelijke verzekering is een WA dekking van toepassing. Het is niet mogelijk om een uitgebreidere dekking af te sluiten. Let op! De verzekering biedt dus geen dekking voor schade aan het eigen voertuig.

WA-dekking tijdelijke autoverzekering

De minimale eis is dat u WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) heeft voor uw auto. Elke autoverzekering heeft dit onderdeel als basis. Deze verzekering dekt schade die u aan derden toebrengt met uw voertuig of aangekoppelde caravan of aanhanger. Deze schade kan zowel materieel als lichamelijk zijn. Een WA autoverzekering is de noodzakelijke basis. dekkingsoverzicht

Wie is de verzekeringsmaatschappij achter de tijdelijke autoverzekering

De verzekeringsmaatschappij achter de 1, 7 en 15-daagse verzekering voor een tijdelijke autoverzekering is SOVAG. Diks verzekeringen heeft in samenwerking met SOVAG deze verzekering opgesteld. De verzekering voor een buitenlands kenteken is niet rechtstreeks bij SOVAG te sluiten.

Heeft het voertuig eenmaal een Nederlands kenteken, dan is het mogelijk om via Diks.nl een reguliere autoverzekering af te sluiten.

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden en de polisvoorwaarden.

Wat moet ik doen bij een schade?

Wanneer u een schade heeft veroorzaakt bij een tijdelijke verzekering met het voertuig dient u samen met de tegenpartij een schadeformulier in te vullen. Normaliter bestaat een schadeformulier uit twee stukken. De zogenaamde doordruk geeft u aan de tegenpartij.

Op uw deel dient u ook de achterkant in te vullen. Het schadeformulier kunt u vervolgens versturen naar:

Ingosur B.V.
Carnegielaan 10
2517 KH DEN HAAG

Postbus 85992
2508 CR DEN HAAG

T: 070-3633013

Wat is jullie iban/bic nummer?

Wanneer u een verzekering voor een buitenlands kenteken wenst te bestellen dan heeft u de mogelijkheid om deze te betalen via Paypal, Ideal .

Het juiste ibannummer en Bic staat in onze e-mail bevestiging.

Wat is er gedekt op een tijdelijke autoverzekering?

De tijdelijke autoverzekering is een 1,7 of 15-daagse Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). Dit betekent dat de schade die toegebracht worden aan derden gedekt is.

Schade aan eigen voertuig ook gedekt?

Schade aan het eigen voertuig is niet gedekt en ook niet mee te verzekeren.

Heeft het voertuig eenmaal een Nederlands kenteken, dan is het mogelijk om via Diks.nl een reguliere autoverzekering af te sluiten.

Wat is de snelste manier om een groene kaart te ontvangen?

De snelste manier om een groene kaart te ontvangen is via de e-mail. Wanneer de betaling door ons is ontvangen versturen wij direct per e-mail de groene kaart. 24 uur per dag 7 dagen per week. De eerst volgende werkdag sturen wij de groene kaart ook nog eens per post naar u toe.

De dekking van de tijdelijke verzekering gaat pas in op de dag dat de groene kaart wordt aangemaakt. De groene kaart die u per e-mail ontvangt kunt u dan uitprinten en u dient deze te ondertekenen.

15 dagen WA-dekking

De groene kaart geven wij alleen af bij de 15-daagse variant. Bij de 1 of 7-daagse variant is er alleen maar dekking in Nederland.
Heeft het voertuig eenmaal een Nederlands kenteken, dan is het mogelijk om via Diks.nl een reguliere autoverzekering af te sluiten.

Mag ik in Nederland rijden in een auto met een buitenlands kenteken?

U mag als inwoner van Nederland in het bezit zijn van een auto met een buitenlands kenteken. U moet de auto dan wel in Nederland laten registreren. Ook moet u voor de auto belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Als u voor een korte periode gebruikmaakt van de Nederlandse weg, kunt u vrijstelling van bpm en mrb aanvragen.

Vrijstelling BPM en MRB bij kortstondig gebruik

Als u met een auto, bestelauto of motor met een buitenlands kenteken voor een korte periode gebruikmaakt van de Nederlandse weg, kunt u een vrijstelling van bpm en mrb krijgen. Dit geldt voor motorrijtuigen die u heeft gehuurd, geleend of geleased. De vrijstelling geldt voor maximaal 2 weken en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst met de auto op de Nederlandse weg komt. De vrijstelling geldt voor u en voor uw inwonende gezinsleden.

Melding vrijstelling BPM en MRB bij kortstondig gebruik

Melding vrijstelling bpm en mrb bij kortstondig gebruik U moet de vrijstelling aanvragen voordat u gebruik gaat maken van de Nederlandse weg. Dit kan met het programma ‘Vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik’ op de website van de Belastingdienst. U kunt het kortstondig gebruik zelf melden, maar u kunt dit ook door een verhuurbedrijf, een leasebedrijf of een familielid laten doen. U kunt maar 1 keer per jaar 2 weken vrijstelling krijgen voor hetzelfde motorrijtuig.

Kan de tijdelijke autoverzekering worden verlengd?

1 of 7 dagen dekking

De 1 of 7 dagen dekking kan niet worden verlengd. Indien er nogmaals een tijdelijke verzekering moet worden afgesloten, dan kan de 15 dagen dekking afgesloten worden. Deze kan onbeperkt worden verlengd.

15 dagen dekking

De 15-daagse tijdelijke autoverzekering kan onbeperkt verlengd worden. Heeft het voertuig eenmaal een Nederlands kenteken, dan is het mogelijk om via Diks.nl een reguliere autoverzekering af te sluiten. Heeft het voertuig een buitenlands kenteken, dan dient u een verzekering in het land af te sluiten waarvan het kenteken is afgegeven.

Kan de wa dekking uitgebreid worden?

Kan de WA dekking uitgebreid worden? Nee dit is niet mogelijk. De tijdelijke verzekering geeft een exclusieve 1,7 of 15-daagse WA-dekking. Er is dus geen dekking voor schade aan de eigen auto.

Is het mogelijk om een tijdelijke verzekering af te sluiten, als het voertuig geen geldige apk keuring heeft?

Ja, het is mogelijk om een tijdelijke verzekering af te sluiten, als het voertuig geen geldige APK keurig heeft.
U kunt een tijdelijke verzekering afsluiten, als u voertuig geen geldige APK keuring heeft, het is echter in Europa wettelijk verplicht om uw voertuig APK te keuren.

Krijg ik ook een kentekenplaat bij de verzekering?

Nee. Bij ons kunt u een geldige tijdelijke verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afsluiten. Een kentekenplaat dient u bij het RDW op te vragen.

Is de groene kaart geldig wanneer ik deze zelf uitgeprint?

Ja, vroeger was het verplicht dat een internationaal verzekeringsbewijs ( groene kaart) ook daadwerkelijk op groen papier afgegeven moest worden door een verzekeringsmaatschappij.
Dit is echter niet meer nodig. U mag de groene kaart zelf uitprinten. Het is echter wel mogelijk dat de douane of politie in het buitenland hier moeilijk omdoet dus wij raden wel aan zoveel mogelijk de groene kaart mee te nemen.

U krijg bij onze tijdelijke autoverzekering een groene kaart per e-mail die u zelf kan uitprinten en per post sturen wij u de groene kaart zoals die door de maatschappij is uitgegeven.

In welke landen heb ik dekking?

Bij de 1 en 7-daagse variant van de tijdelijke autoverzekering, mag er alleen maar in Nederland worden gereden met het voertuig. U ontvangt hierbij geen groene kaart.
Bij de 15-daagse variant ontvangt u wel een groene kaart. Met deze variant mag u in de volgende landen rijden:
• Albanië
• Andorra
• België
• Bosnië Herzegovina
• Bulgarije
• Cyprus
• Denemarken
• Duitsland
• Estland
• Finland
• Frankrijk
• Griekenland
• Hongarije
• Ierland
• IJsland
• Iran
• Israël
• Italië
• Kroatië
• Letland
• Litouwen
• Luxemburg
• Macedonië
• Marokko
• Malta
• Moldavië
• Nederland
• Noord-Ierland
• Noorwegen
• Oekraïne
• Oostenrijk
• Polen
• Portugal
• Roemenië
• Rusland
• Servië
• Slovenië
• Slowaakse Republiek
• Spanje
• Tsjechië
• Tunesië
• Turkije
• Verenigd Koninkrijk
• Wit-Rusland
• Zweden
• Zwitserland

Hoelang is de verzekering geldig?

Er zijn drie varianten voor een tijdelijke autoverzekering: 1,7 of 15 dagen dekking. Na betaling ontvangt u direct per e-mail het verzekeringsbewijs. Bij de 15 dagen dekking ontvangt u ook per e-mail de groene kaart. De eerst volgende werkdag versturen wij deze ook nog per post.

Vragen over: Waarborgfonds

Indienen van een claim bij het Waarborgfonds

Belangrijk! Voordat u besluit om een claim in te dienen bij het waarborgfonds, adviseren wij u een bezoek te brengen aan onze veel gestelde vragen. Daar kunt u onder meer lezen dat het van groot belang is dat de schade die u heeft geleden is toegebracht door een ander motorvoertuig (auto, motor, etc.). Is dat niet het geval – er was bijvoorbeeld sprake van opzettelijke vernieling (bekraste auto) – dan kunt u helaas geen beroep op het waarborgfonds. Lees dus de vragen en de antwoorden, zodat u zich de moeite bespaart om onnodig een claim in te voeren.

Voor het invoeren van uw claim, vraagt het waaborgfonds u naar uw Burger Service Nummer (BSN, vroeger Sofi-nummer). Ook vraagt men naar uw geboortedatum en het kenteken van uw auto.