Stichting cis

De Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) is een stichting die voor verschillende verzekeraars bepaalde gegevens bewaart. Dit betekent dat u kunt worden geregistreerd wanneer u een claim heeft ingediend bij uw verzekeraar.

Stichting CIS behartigt de belangen van verzekeraars. Dit doen zij door het uitwisselen van informatie tussen onder andere de verzekeraars en toezichthouden op de informatie-uitwisseling. Deelnemers krijgen door het uitwisselen van informatie de kans om zich te beschermen tegen misbruik en dit te voorkomen en bestrijden.

Iedereen kan in aanraking komen met Stichting CIS. U kunt worden geregistreerd wanneer u een claim heeft ingediend bij uw verzekeraar. De schuldvraag is hier niet voor bepalend. Ook wanneer uw verzekeraar de verzekering beëindigd zal dit worden opgenomen. Dit doet een verzekeraar wanneer u bijvoorbeeld uw verplichtingen niet bent nagekomen of in het geval van ongebruikelijk veel schadeclaims.

Het recht op inzage

U heeft meestal het recht om uw gegevens in te zien die zijn geregistreerd bij stichting CIS. Wilt u de gegevens die over u in de databank van Stichting CIS zijn opgenomen inzien, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

Hoe dient u een verzoek in bij de Stichting CIS?

U dient altijd schriftelijk uw verzoek tot inzage in te dienen. Stichting CIS zal altijd de identiteit van u vaststellen voordat zij een verzoek in behandeling kan nemen. Daarom dient u bij uw verzoek een goed leesbare kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Hoe lang duurt de afhandeling van uw verzoek?

Normaliter ontvangt u binnen 28 dagen een bericht of u in de databank staat. Mocht u hierin voorkomen krijgt u een overzicht van de melding. U kan dan ook zien wie er een melding in heeft gezet.

Uw verzoek om inzage kunt u sturen naar:

Stichting CIS
T.a.v. Team Inzage
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG

Let op: Als uw verzoek niet voldoet aan alle vereisten (schriftelijk indienen en overleggen kopie geldige legitimatie) wordt het niet in behandeling genomen.