Politierapport

Indien de politie, naar aanleiding van een aanrijding, een politierapport heeft opgemaakt, wordt dit na enige tijd door hen opgestuurd naar de Nederlandse vereniging van Automobiel Assuradeuren. Pas een maand nadat de schade heeft plaatsgevonden, mogen betrokkenen een verzoek plaatsen om een kopie van het registratieformulier te ontvangen.

Meestal twee weken nadat het verzoek is verzonden, ontvangt men een kopie van het registratieformulier. Helaas kan het ook maanden duren, voordat een kopie wordt toegezonden. Het is mogelijk, dat het rapport niet is doorgezonden door de betreffende agenten, en dat ze alleen een interne aantekening hebben gemaakt. Dit kan zeer vertragend werken op de afwikkeling van uw schade, helaas is hier weinig tot niets tegen te doen.

In sommige gevallen is het registratieformulier niet voldoende en zal de verzekeringsmaatschappij het volledige proces-verbaal willen inzien. Dit kan de afwikkeling maanden vertragen, daar deze aanvraag langs een speciale weg dient te geschieden. De inhoud van het registratieformulier heeft geen bewijskracht en dient alleen om een uitgebreider inzicht te geven in de toedracht van de schade.

Getuigen

Getuigen spelen in de afwikkeling van een schade vaak een grotere rol dan de politie die een schaderapport opmaakt. De inhoud van het registratieformulier heeft immers geen bewijskracht, daarom dient men, om de aansprakelijkheid van de tegenpartij te kunnen bewijzen, over andere bewijsmiddelen te beschikken. Getuigen zijn hierbij een uitstekend hulpmiddel, aangezien zij gezien hebben wat er is gebeurd en de politie het niet heeft zien gebeuren.

Attentie! Let eerst op eventuele getuigen. Noteer eerst kentekens of gegevens van getuigen, alvorens u naar de schade aan uw auto gaat kijken. De schade blijft wel aan uw auto zitten, de getuigen gaan echter weer weg! En zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, kunt u de getuigen hard nodig hebben.

Ook al geeft de tegenpartij op het moment zelf toe dat het zijn of haar fout is, voor hetzelfde geld beweert hij of zij de volgende dag iets heel anders! Indien u geen getuigen heeft, kunt u uw lezing niet bewijzen en wordt de afwikkeling van een schade hierdoor ernstig belemmerd of ontvangt u geen of slechts een gedeeltelijke schadevergoeding. Let dus op uw belangen!

Expert

Door ons wordt via de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij een expert ingeschakeld. Deze expert heeft als taak de schade aan uw auto vast te stellen.

Vaak vermeldt de expert daarbij een bepaald bedrag dat u binnen twee weken op uw rekening zou moeten krijgen. Dit is echter in veel gevallen niet juist! Ten eerste is dit niet door hen te beoordelen en ten tweede is dit afhankelijk van vele andere factoren.

Nadat een expert de hoogte van de schade heeft vastgesteld kunt u in principe de auto laten repareren. Let op, dit doet u op eigen risico, want het staat op dat moment niet vast of de tegenpartij daadwerkelijk tot schadevergoeding zal overgaan.

Schadeformulier

Bij de voorlopige dekkingsbevestiging heeft u een schadeformulier ontvangen. Bewaar dit altijd in uw auto. Het formulier bestaat uit een origineel en een zelfdoordrukkend exemplaar. Vul ter plaatse van het ongeval en samen met de tegenpartij de voorkant van het schadeformulier in.

LET OP WAT U INVULT! Als u het formulier ondertekent is dit vaak bindend voor de schuldvraag. Vul het dus zorgvuldig in en vermeld bij de opmerking als u het met iets (wat de tegenpartij bijvoorbeeld vermeldt) niet eens bent. Later kunt u daar niet meer op terugkomen. Het maakt niet uit of uw gegevens aan de linker- of rechterkant worden ingevuld. Nadat ieder een exemplaar heeft ontvangen vult u thuis de achterzijde volledig in.

Attentie! Let op de situatietekening op het schadeformulier. Zorg dat dit de juiste toedracht weergeeft.

Door bij een schade zo zorgvuldig mogelijk te handelen voorkomt u veel ellende! Te uwer informatie; het is absoluut niet noodzakelijk bij blik en/of personenschade dit binnen 24 uur aan ons te melden. Weekendschade op maandag doorgeven, is vroeg genoeg.

Tegenpartij

In veel gevallen gaat het goed. Uw tegenpartij heeft ook netjes het schadeformulier ingevuld en dit naar zijn tussenpersoon of verzekeraar verzonden. In dat geval kan uw schade binnen de normale tijd worden afgewikkeld. Uiteraard is dit nog wel afhankelijk van het snel kunnen vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij.

Helaas komt het geregeld voor dat de tegenpartij, uit onwetendheid of door andere oorzaken, zijn schadeformulier niet of niet volledig ingevuld naar zijn tussenpersoon of verzekeraar heeft gezonden. In dat geval kan de afwikkeling weken of zelfs maanden vertraagd worden. Wij adviseren u dan ook om de tegenpartij te vertellen dat hij of zij zelf ook het formulier aan de achterzijde moet invullen en het formulier naar zijn eigen tussenpersoon of verzekeraar dient te zenden.

Rechtsbijstandverzekering

Het beste is om een verkeers rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Vooral voor schade die in het buitenland plaatsvindt en bij ernstige verwondingen kunt u bijna niet zonder rechtshulp. Een rechtsbijstandverzekering voorziet in het geven van juridische hulp en het inschakelen van deskundigen die ter plaatse bekend zijn.

Een tegenpartij is eerder geneigd tot betaling over te gaan als zij met een rechtsbijstandverzekeraar of diens advocaat te maken heeft. Voor slechts 63 euro per jaar, is er al een complete gezinsverkeersrechtsbijstand! Alle zaken in het verkeer vallen onder de dekking.