Soorten Kentekenbewijzen

Het kentekenbewijs is het paspoort (identificatiemiddel) van een voertuig. Het kentekenbewijs bestaat uit een aantal documenten met informatie over het voertuig en de eigenaar. Door Europese regelgeving is het kentekenbewijs per 1 juni 2004 vernieuwd. De namen van de kentekendelen zijn veranderd en er zijn enkele items op het kentekenbewijs bijgekomen.

Kentekenbewijs vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 komt er een nieuw kentekenbewijs’in Nederland. Het papieren kentekenbewijs (deel IA, IB en deel II) wordt dan vervangen door een kentekenbewijs op creditcardformaat (de kentekencard) en een tenaamstellingscode. Met de komst van het nieuwe eendelige kentekenbewijs vinden er ook ingrijpende veranderingen plaats in het kentekenproces en de tenaamstelling van voertuigen. De eigenaar/houder van een voertuig hoeft zelf niets te doen om een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat te verkrijgen, maar krijgt dit bij aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig. Wil men eerder overgaan op het nieuwe kentekenbewijs, dan kan er via de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) een vervangend kentekenbewijs worden aangevraagd. De eigenaar/houder van het voertuig ontvangt dan per post de nieuwe kentekencard met de bijbehorende tenaamstellingscode. Na ontvangst van deze stukken kan het papieren exemplaar worden vernietigd, dit is dan niet meer geldig.

nieuw kentekenbewijs

Het kentekenbewijs tot 1 juni 2004

Het kentekenbewijs per 1 juni 2004

Het nieuwe bewijs bestaat per 1 juni nog maar uit de volgende twee delen:

Deel I

Dit nieuwe deel bestaat dus uit meerdere pagina’s, maar deze vormen uitsluitend tezamen het nieuwe volledige Deel I.

Deel II

Dit is het overschrijvingsbewijs. Dit deel is nodig bij overschrijving van het kentekenbewijs en moet u thuis bewaren. U moet zowel het Voertuigbewijs (Deel I of Deel IA) als het Tenaamstellingsbewijs (Deel II of Deel IB) bij u hebben als u met het voertuig gebruik maakt van de openbare weg. De politie kan er om vragen.

Combinaties

Bij overschrijving van een voertuig op naam van een nieuwe eigenaar wordt alleen een nieuw Tenaamstellingsbewijs (Deel IB) afgegeven. De volgende combinaties van kentekenbewijzen zijn dan mogelijk:

De delen die u bij moet hebben als u gebruikt maakt met het voertuig op de openbare weg zijn: