Kenteken schorsen via het internet

Eigenaren van voertuigen kunnen vanaf april 2009 het kenteken schorsen via het internet bij het RDW.Waar je vroeger nog naar het postkantoor moest gaan om een kenteken te schorsen kan dit tegenwoordig op de website van het RDW.

Per 1 januari komt er een nieuw kentekenbewijs. Lees hier alles over het nieuwe kentekenbewijs.

Een voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen

Als u van plan bent om met uw voertuig langere tijd geen gebruik te maken van de openbare weg, kunt u ervoor zorgen dat u niet meer hoeft te voldoen aan de voertuiggebonden verplichtingen, zoals motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK. U kunt dit doen door uw kenteken te schorsen.

Kenteken Schorsen

Een schorsing kunt u op het postkantoor aanvragen. U kunt dit ook door iemand anders (een gemachtigde) laten doen. De geldigheid van het kenteken wordt dan geschorst.

Het RDW registreert de schorsing in het kentekenregister. De Belastingdienst/Autoheffingen stuurt u dan geen rekening meer voor de motorrijtuigenbelasting. Bovendien bent u niet langer verplicht om uw voertuig te verzekeren en APK te laten keuren.

Niet op de openbare weg

Als de geldigheid van het voor uw voertuig afgegeven kenteken is geschorst, mag u met dit voertuig geen gebruik maken van de openbare weg. Dat geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Uw voertuig mag ook niet langs de openbare weg geparkeerd staan. Dit betekent dat de auto dus op eigen terrein of in een afgesloten garage moet staan. Een openbare parkeergarage is nog steeds openbare weg.

Voordelen kenteken schorsen via het internet

Wanneer iemand voor langere tijd een voertuig niet gebruikt kan men het voertuig van de openbare weg afhalen. Het is dan mogelijk om ook het kenteken te schorsen. Hierdoor hoeft u geen wegenbelasting te betalen, is er geen apk-keuringsplicht en vervalt de verplichting voor een wa-verzekering. Het schorsen van een kenteken kan u dus veel geld besparen. Mocht u ook de verzekering schorsen en u had een wa-extra of wa-casco (all-risk) dekking dan moet u wel goed realiseren dat dan ook deze dekking niet meer van kracht is.

Schorsing aanvragen of verlengen. Voordat u de aanvraag doet, willen we u wijzen op het volgende:

  1. Alleen particulieren kunnen gebruikmaken van deze dienst. Voor rechtspersonen, publiek rechtelijke rechtspersonen en kerken (PURK) is online schorsen (nog) niet mogelijk.
  2. U kunt alleen een kenteken schorsen dat op uw naam staat.
  3. Voor het schorsen van een kenteken moet u in het bezit zijn van het volledige kentekenbewijs.
  4. Een voertuig waarvan het kenteken is geschorst mag niet op de openbare weg staan of rijden.

Als u online een nieuwe schorsing voor uw voertuig aanvraagt, gaat deze per direct in. De schorsing is maximaal 1 jaar geldig. Na de schorsing kunt u zelf de autoverzekering stopzetten. De RDW geeft aan de belastingdienst door dat het kenteken is geschorst. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Als het voertuig belastingplichtig is en u beëindigt de schorsing binnen 3 maanden na de ingangsdatum (1 maand voor zware bedrijfsauto’s), moet u alsnog belasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl , zoekterm: schorsen. Schorsing gaat direct in.

Als uw aanvraag is afgehandeld krijgt u binnen vijf (werk)dagen een nieuw Tenaamstellingsbewijs (deel 1B) opgestuurd van het RDW, met daarop de vermelding dat het kenteken is geschorst. De schorsing gaat wel direct nadat u deze online heeft aangevraagd in. Vanaf dat moment mag uw voertuig dus niet meer op de openbare weg staan of rijden. Het is niet mogelijk om een nieuwe schorsing op een latere datum in te laten gaan.Voor de aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Voor de controle van de gegevens die u invoert is het handig, uw e-mailadres en het kentekenbewijs bij de hand te houden.

U kunt alleen betalen via Ideal, de online betaalomgeving van uw bank. Woont u in het buitenland? De RDW stuurt het Tenaamstellingsbewijs (1B) niet naar het buitenland, maar naar het laatst bekende adres in Nederland of naar een Nederlands correspondentieadres. Voor het aanvragen van een correspondentieadres moet u een gemotiveerd schriftelijk verzoek + kopie legitimatiebewijs naar de RDW sturen. Mocht u op basis van bovenstaande geen gebruik kunnen of willen maken van deze online dienst, dan kunt u uw voertuig schorsen of de schorsing beëindigen op een van de grotere postkantoren/ TNT-postkantoren. Kosten schorsing (2016):

Personenvoertuigen tot 15 jaar en bedrijfswagens onder 3500 kg tot 15 jaar€ 73,00
Bromfietsen€ 11,00
Alle andere voertuigen€ 24,00
Verlengen schorsing€ 24,00
Verlengen schorsing bromfiets€ 11,00
Opheffen schorsing€ 0,00
Voertuigen tot 15 jaar schorsen binnen 1 jaar na opheffen vorige schorsing€ 120,00

Langer dan een jaar schorsen

Wilt u uw voertuig langer dan 1 jaar schorsen, dan kunt u de bestaande schorsing vanaf 6 weken voor de einddatum met 1 jaar verlengen. Hierbij geldt dat de nieuwe einddatum gelijk is aan de einddatum van de oude schorsing, plus één jaar. U ontvangt van de RDW een tenaamstellingsbewijs (deel 1B) met daarop de nieuwe einddatum. Het oude Tenaamstellingsbewijs moet u na ontvangst van het nieuwe bewijs vernietigen. Via het postkantoor is het niet mogelijk om de schorsing voor de einddatum te verlengen.

Meer dan 5 voertuigen schorsen

Heeft u meer dan 5 voertuigen die u (opeenvolgend) wilt schorsen of heeft u deze al eerder geschorst, dan is elke daarna volgende schorsing gratis, mits deze aan de voorwaarden van de verzamelaarsregeling voldoet. Lees hier meer over deze verzamelaarsregeling.

DigiD
Voor het gebruik van deze dienst dient u ingelogd te zijn. U kunt inloggen met uw DigiD inlogcode. Na het selecteren van de dienst, wordt dit automatisch aan u gevraagd. Voor informatie over DigiD kijk op: www.DigiD.nl

Schorsingsperiode

Een schorsingsperiode duurt maximaal een jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. De schorsingsperiode wordt op het Tenaamstellingsbewijs vermeld.

Na een jaar loopt de schorsing automatisch af. Om daarna met uw voertuig te mogen rijden moet u het Tenaamstellingsbewijs op het postkantoor laten aanpassen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Als u uw voertuig verkoopt, of op een andere manier overdraagt, vervalt de schorsing automatisch bij het overschrijven van het kenteken.

Bij tussentijdse opheffing van de schorsing of verkoop van het voertuig ontvangt u geen restitutie van het schorsingsbedrag.

Verlengen van een schorsing

Wilt u langer schorsen dan een jaar, dan moet u voor afloop van de schorsingsperiode een verlenging bij het postkantoor of bij de klantenbalie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch (keuringsstation) aanvragen.

Dit kan uiterlijk op de einddatum van de schorsing, die op het Tenaamstellingsbewijs staat aangegeven. Vervalt de schorsing in een weekend, dan moet u de verlenging voor dat weekend regelen.

U kunt de schorsing steeds opnieuw verlengen voor maximaal een jaar. De nieuwe schorsing gaat in op de dag van de aanvraag. U moet hiervoor dezelfde documenten meenemen als bij een schorsing aan- of afmelden.