Grijs kenteken

Een grijs kenteken is de benaming voor bedrijfsvoertuigen zoals bestelauto’s en vrachtwagens. Hoewel de kentekenplaat geel is heeft het kentekenbewijs een grijze kleur. Vandaar de benaming. De oudere grijze kentekenplaten beginnen vaak met de letter B of V.

Voor een verzekeringsmaatschappij maakt het veel uit of een voertuig een geel of een grijs kenteken heeft. De premie opbouw voor een personenauto of een bestelauto is verschillend. Vandaar dat men altijd de vraag stelt of het voertuig een grijs kenteken heeft.

Het centrale RDW telefoonnummer: 0900 – 0739 (a 0,10 p.m.).

De verdere afhandeling is gelijk aan die van een geel kenteken. Dus het schorsen of vrijwaren van een grijs kenteken is niet anders.

RDW introduceert nieuwe kentekenserie voor lichte bedrijfswagens

Sinds 2 oktober 2006 heeft de RDW een nieuwe cijfer-lettercombinatie voor lichte bedrijfswagens geïntroduceerd. Lichte bedrijfswagens die na vandaag voor het eerst een Nederlands kenteken krijgen, krijgen een grijs kenteken met twee cijfers, drie letters en een cijfer. Het eerste afgegeven kenteken in deze serie is 01-VBB-1.

De introductie is een gevolg van het feit dat alle mogelijke kentekens in de voorgaande serie gebruikt zijn. Lichte bedrijfswagens, die een gewicht hebben van niet meer dan 3500 kg, kregen tot voorheen een kenteken van twee cijfers, twee letters en twee letters met als eerste letter een B. Het laatst afgegeven grijs kenteken in deze serie was 99-BZ-ZZ.

Op 1 september 2005 is de combinatie van twee cijfers, drie letters en een cijfer al geïntroduceerd voor bromfietsen. In de nieuwe serie worden geen klinkers gebruikt op het grijs kenteken. Ook de letter Y is uitgesloten. Daarnaast zijn op verzoek van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat zes lettercombinaties uitgesloten die als maatschappelijk onaanvaardbaar worden gezien: GVD, NSB, TBS, LYK, SS en SD.