APK Oldtimers

Er is niet voor elke oldtimer een APK verplichting. Is de datum eerste toelating van de oldtimer voor 1 januari 1960 dan is er geen APK verplichting.

Personenauto’s tot 3500 kgWanneer keuren?
Datum eerste toelating voor 1 januari 2005Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuig 30 jaar of ouderEens per 2 jaar
Datum eerste toelating voor 1 januari 1960Geen APK-plicht

 

De RDW voert regelmatig registercontroles uit, onder meer op het nakomen van de keuringsplicht. De keuringsplicht is niet gekoppeld aan het gebruik van de weg, maar aan het geregistreerd staan in het RDW kentekenregister. De RDW controleert hierbij alle keuringsplichtige voertuigen. Het niet nakomen van de keuringsplicht is strafbaar! Een uitzondering hierop zijn de voertuigen waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de geldigheid van het kentekenbewijs is geschorst. Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg staan of rijden. De APK keuringsplicht vervalt dan. Het is dan ook niet nodig om oldtimerverzekering af te sluiten voor een oldtimer met een geschorst kenteken.