Inboedelverzekering beëindigd door het niet betalen van de premie: wat nu?

Is er in het verleden (in de afgelopen 8 jaar) wel eens een inboedelverzekering aan u opgezegd wegens het niet tijdig betalen van de premie? U dient de opzegging dan te vermelden bij elke aanvraag die u doet voor een nieuwe verzekering. Hier wordt namelijk letterlijk naar gevraagd bij de acceptatievragen: is aan u in de laatste 8 jaar wel eens een verzekering opgezegd?

Die vraag moet u ook met ‘ja beantwoorden wanneer er een verzekering aan u is opgezegd voor een bromfiets en u een nieuwe verzekering wilt aanvragen voor een auto. Ook dient u het bij de aanvraag van een inboedelverzekering op te geven wanneer er in het verleden bijvoorbeeld een bromfietsverzekering is opgezegd wegens wanbetaling.

Bereken de premie voor een inboedelverzekering