Wordt waterschade aan laminaat vergoed?

Waterschade aan laminaat komt regelmatig voor. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een gesprongen leiding of regenwater dat naar binnen is gelopen. Nu wilt u natuurlijk de schade vergoed krijgen van de verzekeraar, maar gebeurt dit zomaar? Uw verzekeraar zal in veel gevallen een (klein) onderzoek doen. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald of de vergoeding uitgekeerd wordt.

Tips in het kader van dit onderzoek: probeer altijd zo snel mogelijk van het water af te komen en maak gelijk foto’s van de schade. De foto’s kunnen belangrijk bewijsmateriaal worden, bij het beoordelen van uw vergoedingsaanvraag.

Het kan zo zijn dat de verzekeraar een expert naar u stuurt. De expert zal onderzoek doen naar de schade en hiervan een rapport opmaken. Wanneer de verzekeraar een expert stuurt en uw aanvraag heeft afgewezen, is het altijd verstandig om een onafhankelijke expert in te huren. Ook wanneer er geen expert is langsgekomen, is het verstandig dat u er zelf één inschakelt.

In welke gevallen wordt waterschade aan laminaat niet gedekt door inboedelverzekering?

  • Eigen schuld. Zoals besproken wordt waterschade aan laminaat onder andere niet gedekt in geval van eigen schuld. Onder eigen schuld kan worden verstaan: schade ontstaan door achterstallig onderhoud, schade door overstroming (of andere grootschalige natuurrampen) en schade door nalatigheid.
  • Achterstallig onderhoud. Schade door achterstallig onderhoud komt vaak voor bij wasmachines die niet goed onderhouden zijn. Deze beginnen bijvoorbeeld te lekken, omdat de afvoerleidingen niet goed onderhouden zijn. Het niet periodiek controleren op beschadigingen valt hier overigens ook onder. Immers niet gecontroleerd; is ook niet onderhouden.
  • Er is sprake van nalatigheid wanneer u bijvoorbeeld het raam open heeft laten staan tijdens een zware hoosbui. Een klein foutje kan gebeuren toch? Helaas maar uw verzekeraar gaat dit niet vergoeden. Let daarom altijd op dat u alle ramen goed sluit.
  • Overstromingen/natuurrampen. Schade door overstromingen valt onder natuurrampen en schade door natuurrampen wordt simpelweg nooit vergoed door uw verzekeraar. Verzekeraars zouden failliet gaan als zij dit wel zouden doen. Wel kunt u hiervoor een beroep doen op de Wet tegemoetkoming Schade. Mogelijk ontvangt u dan nog een compensatie van de overheid!

Inboedelverzekering afsluiten? Dat kan bij Diks verzekeringen!

Bereken direct de premie voor uw inboedelverzekering