Welke dekking is van toepassing?

Op de tijdelijke verzekering is een WA dekking van toepassing. Het is niet mogelijk om een uitgebreidere dekking af te sluiten. Let op! De verzekering biedt dus geen dekking voor schade aan het eigen voertuig.

WA-dekking tijdelijke autoverzekering

De minimale eis is dat u WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) heeft voor uw auto. Elke autoverzekering heeft dit onderdeel als basis. Deze verzekering dekt schade die u aan derden toebrengt met uw voertuig of aangekoppelde caravan of aanhanger. Deze schade kan zowel materieel als lichamelijk zijn. Een WA autoverzekering is de noodzakelijke basis. dekkingsoverzicht