Wanneer kan ik een bestelautoverzekering opzeggen?

Er zijn 3 momenten dat men zijn bestelautoverzekering kan opzeggen. Als de bestelauto niet meer op uw naam staat (door bijvoorbeeld verkoop), per contractsvervaldatum en als de maatschappij wijzigingen in uw nadeel doorvoert.

Bestelauto niet meer op naam

Wanneer de bestelauto niet meer in uw bezit is en niet meer op uw naam staat, door bijvoorbeeld verkoop, kunt u de polis beëindigen.

Per contractsvervaldatum

Dit is de datum waarop uw polis jaarlijks wordt verlengd. Meestal heeft u na de 1e 12 maanden een opzegtermijn van 1 maand. Uw exacte opzegtermijn staat in de voorwaarden van uw bestelautoverzekering. De exacte contractsvervaldatum is te vinden op uw polisblad.

Wegens premieverhoging of wijziging voorwaarden

Men ook de bestelautoverzekering opzeggen wanneer de verzekeraar wijzigingen doorvoert die in uw nadeel zijn. Dit kan een algemene premie verhoging zijn of een nadelige wijziging in de voorwaarden. Nadat de verzekeraar u informeert over de wijziging heeft 1 maand de tijd om schriftelijk op te zeggen. Het moet wel gaan om een wijziging die door de verzekeraar op alle polissen wordt doorgevoerd.

Let wel, de premieverhoging mag niet ten gevolge van een schade of een bestelauto wijziging zijn.

Bereken direct de premie van uw bestelauto!

Direct afsluiten