Hoe werkt een eigen risico?

Ongeacht de schuldvraag, hanteren de meeste verzekeraars een eigen risico bij schadevergoeding. Als u niet schuldig bent, krijgt u het ingehouden eigen risico terugbetaald nadat uw verzekeraar de volledige schade verhaald heeft.

Als u uw voertuig laat repareren bij een schadehersteller die bij uw verzekeraar is aangesloten, dan krijgt u vaak zelfs korting op het eigen risico dat op de polis vermeld staat.

Klik hier om een schade te melden.