Benodigde documenten bij import

Bij het onderzoek van uw voertuig moet u de volgende voertuigdocumentenoverleggen:

Als het voertuig eerder was geregistreerd:

het buitenlands kentekenbewijs en een conformiteitsverklaring, als het voertuig niet eerder was geregistreerd in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA).

Als het voertuig niet eerder was geregistreerd:

een conformiteitsverklaring en een bewijs dat het voertuig niet eerder was geregistreerd.

Als het voertuig geen kentekenbewijs uit een EU- of EVA-land heeft, moet u kunnen aantonen dat het aan de toelatingseisen voldoet. Dit is aan te tonen door het overleggen van een zogenaamde conformiteitsverklaring. Op deze verklaring geeft de voertuigfabrikant aan dat het voertuig is gebouwd volgens een geldende typegoedkeuring en wat de technische specificaties zijn. Als het voertuig eerder is geregistreerd in een EU- of EVA-land, dan is het in dat betreffende land al getoetst op deze eisen. In dat geval hoeft u alleen het buitenlandse kentekenbewijs te overleggen.