Wanneer kan ik een melding krijgen bij Stichting CIS?

De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) houdt zich bezig met registratie van verschillende gegevens over consumenten voor verschillende verzekeraars. Bij het indienen van een claim bij uw verzekeraar, zou u geregistreerd kunnen worden bij Stichting CIS.

Stichting CIS is de belangenbehartiger van verzekeraars. Zij stellen verzekeraars in staat om onderling informatie uit te wisselen. Tevens houdt de stichting toezicht op de informatie-uitwisseling. Om eventueel misbruik bij het indienen van claims te voorkomen en tegen te gaan, kunnen deelnemende verzekeraars de informatie van Stichting CIS gebruiken.

Telkens wanneer u een claim indient bij uw verzekeraar, kunt u worden geregistreerd bij Stichting CIS. Omdat de schuldvraag hier geen bepalende factor bij is, kan iedereen in aanraking komen met Stichting CIS. Heeft u ongebruikelijk veel schadeclaims of bent u bepaalde verplichtingen niet nagekomen, dan kan uw verzekeraar de verzekering beëindigen. Ook deze beëindiging zal worden opgenomen in de database van Stichting CIS.

Bereken online de premie voor uw verzekering