Wat is een CIS registratie?

CIS: de afkorting van ‘Stichting Centraal Informatie Systeem’. Deze stichting is bedoeld voor alle verzekeraars en volmachten. De CIS beheert informatie die van groot belang kan zijn voor verzekeraars. Het gaat hierbij om informatie die gevolgen kan hebben voor het vaststellen van een premie. Het kan zelfs zo zijn dat een verzekering wordt afgewezen op grond van door de CIS beheerde informatie. Een registratie bij Stichting CIS kan dus vergaande gevolgen hebben op bijvoorbeeld het afsluiten van een autoverzekering. Goed om er daarom wat verder op in te gaan. Want wat is een CIS-registratie? En hoe kunt u een CIS-registratie krijgen? Hoe lang blijft u geregistreerd staan bij het CIS en hoe vraagt u gegevens op? Wij informeren u hier graag over.

Wat is een CIS registratie precies?

Zoals gezegd behartigt stichting CIS de belangen van verzekeraars. Dit betekent dus dat stichting CIS gegevens beheert, die van belang kunnen zijn voor de verzekeraar. Zie het proces van de CIS-registratie dus als volgt:

  1. U vraagt een verzekering aan of u dient een schadeclaim in.
  2. De verzekeraar stelt u allerlei vragen op basis waarvan de polis kan worden opgesteld, of de schade kan worden vergoed.
  3. Heeft de verzekeraar meer informatie nodig? Dan wordt stichting CIS geraadpleegd.
  4. Er wordt een controle gedaan in de CIS databank en op basis daarvan wordt bekeken of een betrokkene het aanvraagformulier naar waarheid heeft ingevuld.

Door gebruik van en controle in de CIS databank hebben verzekeraars meer zekerheid. Het belang van een goede risico-inschatting is namelijk van belang voor het voortbestaan van de verzekeringsbranche.

Voor welke zake kan je een CIS registratie krijgen?

Een CIS-registratie kan verschillende oorzaken hebben. Een verzekeraar kan u de gegevens opvragen bij stichting CIS. Hierbij wordt dan gekeken waarvoor u precies geregistreerd staat. Hierbij gaat het onder andere om de volgende gegevens:

Schademeldingen

Alle schadeclaims die u bij uw verzekeraar indient, worden bijgehouden. Het maakt hierbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade. Van elke claim worden de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens bewaard.

Onverzekerde motorvoertuigen

Wanneer een onverzekerd motorvoertuig betrokken raakt bij een ongeval, zullen de gegevens van de eigenaar en de bestuurder van het voertuig worden geregistreerd door Stichting CIS.

Opzeggen verzekering door verzekeraar

Een verzekeraar heeft het recht om uw verzekering op te zeggen. Wanneer u langere tijd de premie niet betaalt of als de verzekeraar constateert dat u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan de verzekeraar uw verzekering beëindigen. Niet alle beëindigingen van polissen worden geregistreerd in de CIS databank. Als een verzekeringnemer niet voldaan heeft aan zijn contractuele of financiële verplichting, kan de verzekeraar of volmacht de beëindiging als gevolg daarvan registreren in de CIS databank

Ontzegging rijbevoegdheid

Als u een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt, wordt dit vastgelegd door Stichting CIS

Speciale meldingen

De CIS databank is een controle middel, geen afwijsmiddel.  EVR’s, Vertrouwelijke Mededelingen, gegevens van kentekenhouders en bestuurders van onverzekerde motorrijtuigen, ontzeggingen van de rijbevoegdheid, total loss meldingen en Sanctielijsten worden ook wel Speciale Meldingen genoemd.  Dit zijn meldingen waaruit een deelnemer meer over de moraliteit van betrokkene kan afleiden of die vooral gekoppeld zijn aan een object.

Veelgestelde vragen bij een CIS registratie

Hoe kan ik een CIS registratie opvragen?

Allereerst is het verstandig om uw polis goed te bekijken. In de polisvoorwaarden kunt u vaak al meer informatie vinden over CIS-registratiebeleid van de verzekeraar. Ook in privacy verklaringen op de website en op schadeformulieren wordt dit vaak aangegeven. Wilt u de CIS-registratie opvragen? Dat kan via deze pagina. In vrijwel alle gevallen ontvangt u vervolgens binnen 1 maand keurig de opgevraagde gegevens. Overigens is het zo dat CIS verder geen individuele uitleg kan geven over acceptatiebeleid van verzekeraars. Dit is dus iets dat u met de verzekeraar zelf dient te bespreken.

Wat is een Zwarte lijst bij een verzekering?

Wij horen vaak van klanten dat zij het idee hebben op de ‘zwarte lijst van een verzekeraar‘ te staan, wegens teveel schades of het niet betalen van de verzekeringspremie. Een dergelijke ‘zwarte lijst’ voor verzekeringen bestaat echter niet.

Bereken een indicatiepremie bij de Vereende