Wanneer moet de premie van een caravanverzekering betaald worden?

Wanneer u een caravanverzekering gaat afsluiten, betaalt u per periode een premie aan de verzekeraar. Wanneer de premie betaald moet worden is vaak bij elke verzekeraar hetzelfde. De premie zal altijd vooruitbetaald moeten worden. U kunt er voor kiezen om de premie per maand, kwartaal of jaar te voldoen.

Wat is de eerste premie?

As u ervoor kiest om de premie per maand te betalen, betaalt u bij aanvang een eerste premie. Dit is dan premie tot aan de eerste premie vervaldag. Deze eerste premie dient binnen 30 dagen te voldoen. Betaalt u de eerste premie niet binnen 30 dagen? Dan is er vanaf de ingangsdatum van de verzekering ook geen dekking. Schade die zich heeft voorgedaan in periode dat de dekking was vervallen is dan ook niet verzekerd.

Wanneer de eerste premie na 30 dagen niet binnen is bij de verzekeraar, dan wordt de verzekering stopgezet. U bent dan niet verzekerd. Alle administratieve kosten die erbij komen als er geen betaling plaatsvind zijn voor uw rekening. De dekking wordt hersteld één dag nadat alle openstaande bedragen zijn voldaan.

Caravanverzekering afsluiten? Vergelijk premies!

Wat is de vervolgpremie?

De vervolgpremie is de premie die u moet betalen na de eerste premie op de premie vervaldag. Deze dient u te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaald u de premie niet binnen deze periode, zullen alle aanvullende kosten ook voor uw rekening zijn. Daarnaast kan het nog meer vervelende gevolgen hebben. Zo kan de verzekeraar de dekking stopzetten als u binnen een bepaalde periode niet betaald heeft. U blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te betalen. De dekking wordt hersteld één dag na ontvangst van alle
openstaande bedragen, als de verzekering nog niet door ons is beëindigd. Schade die zich heeft voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen, is niet verzekerd.

Wanneer krijgt u de premie terug?

Als u besluit de verzekering te beëindigen, ontvangt u premie terug over de niet verstreken termijn van de verzekering. De administratiekosten worden hierop in mindering gebracht. U ontvangt geen premie terug als er bij een schade of bij het sluiten van de verzekering sprake was van (poging tot) fraude, oplichting of bedrog.

Bereken direct de premie van uw caravanverzekering!