Nieuwe auto steeds vaker BPM-vrij

6 mei 2012

In 2011 zijn er 206.000 nieuwe personenauto’s verkocht die vrijgesteld zijn van aanschafbelasting (BPM). Dat zijn er ruim 3,5 keer zo veel als in 2009. Mede hierdoor ontving de overheid vorig jaar 1,3 miljard euro minder aan BPM dan in 2008. Vooral het aantal nieuwe BPM-vrije diesels is flink toegenomen.

Forse stijging van verkoop BPM-vrijgestelde personenauto’s

Vorig jaar werden er bijna 556.000 nieuwe personenauto’s verkocht, 15 procent meer dan in 2010. De toename komt volledig voor rekening van BPM-vrijgestelde auto’s. De verkoop van deze auto’s steeg ten opzichte van 2010 met bijna drie kwart, terwijl de verkoop van nieuwe personenauto’s zonder vrijstelling met 4 procent afnam.

Sinds de invoering van BPM-vrijstelling voor zuinige personenauto’s op 1 januari 2009 is de populariteit van deze auto’s flink toegenomen. In 2009 was 15 procent van de nieuw verkochte personenauto’s vrijgesteld van BPM, in 2011 was dat al opgelopen tot 37 procent.

Nieuw verkochte personenauto’s

nieuwe auto steeds vaker belastingvrij

Vrijstelling voelbaar in schatkist

Mede door de populariteit van BPM-vrijgestelde auto’s daalden de BPM-ontvangsten van de overheid in 2011 naar 2 miljard euro. Dit is bijna 40 procent minder dan in 2008, het jaar voor de invoering van de vrijstelling, toen de overheid nog 3,2 miljard euro aan BPM binnenkreeg. Het aantal nieuw verkochte auto’s nam in dezelfde periode met ruim een tiende toe.

De vrijstelling voor zuinige auto’s is onderdeel van het overheidsbeleid om auto’s meer te belasten op basis van uitstoot in plaats van de prijs. De afname van de BPM-ontvangsten is gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen in de BPM aangescherpt.

BPM-ontvangsten en nieuw verkochte personenauto’s

BPM-ontvangsten en nieuw verkochte personenauto's

Autoverzekering hierdoor ook goedkoper

Doordat de nieuwwaarde van deze auto’s lager zijn dan de vergelijkbare modellen is ook de premie voor een autoverzekering lager. Maak op ons site een vergelijk voor de goedkoopste autoverzekering voor uw voertuig.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!