nhg-verhoogd

Nationale Hypotheek Garantie verhoogd

22 oktober 2019

In dit artikel gaan wij in op hoe de Nationale Hypotheek Garantie nu eigenlijk werkt.

Met ingang van 1 januari 2020 kunt u voor een hypotheek tot €310.000 een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is dit bedrag hoger namelijk €328.600.

Vangnet

Indien u een lening aangaat voor de aankoop van een woning dan kan tot een bepaald aankoopbedrag een Nationale Hypotheek Garantie worden aangeschaft. Deze garantie biedt hulp indien u buiten uw schuld niet langer de hypotheeklasten kunt betalen. Hierbij kunt u denken aan omstandigheden als:

  • uw relatie stopt
  • u wordt arbeidsongeschikt
  • u raakt werkloos
  • uw partner komt te overlijden, waardoor het gezinsinkomen veel lager wordt

Niet automatisch geld

Het is niet zo dat bij dit soort situaties de Nationale Hypotheek Garantie u direct een bepaald bedrag in geld uitkeert waardoor u “uit de problemen” bent. In eerste instantie gaat de Nationale Hypotheek Garantie samen met u en ons kijken wat u in die omstandigheden nog wel en niet kunt betalen. Ook kan er overleg plaatsvinden met de bank om bepaalde afspraken te maken waardoor u toch in de woning kunt blijven wonen. Is er echt geen oplossing en moet de woning worden verkocht? Mocht er dan nog een restschuld overblijven, dan kan de Nationale Hypotheek Garantie deze schuld voor haar rekening nemen.

Banken lopen minder risico en geven daarom korting

Bij aanwezigheid van een Nationale Hypotheek Garantie loopt de bank minder risico dat hun vordering niet zal worden voldaan. Deze zekerheid leidt ertoe dat de bank vervolgens een lagere hypotheekrente rekent dan zonder deze Nationale Hypotheek Garantie. Aan deze Nationale Hypotheek Garantie zijn wel (eenmalige) kosten verbonden. Deze kosten verdient u echter relatief snel terug door de lagere rente die de bank u in rekening brengt.

Wij helpen u

Indien er zich vervelende situaties voordoen waardoor u een beroep moet doen op de Nationale Hypotheek Garantie dan helpen wij u uiteraard. Het is echter belangrijk goed te blijven beseffen dat de Nationale Hypotheek Garantie niet een verzekering is die u bij een bepaalde gebeurtenis automatisch “recht” geeft op een bedrag in geld. Of en zo ja in welke mate de Nationale Hypotheek Garantie een deel van de restschuld voor haar rekening neemt, hangt erg af van de omstandigheden en de wijze waarop u een toelichting kunt geven op uw situatie. Juist bij dit laatste kunnen wij u in zo’n vervelende situatie goed helpen.

Heeft u vragen met betrekking tot hypotheken? Neen gerust contact met ons op, wij helpen u graag! U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 088 688 37 14.

nhg-verhoogd

Nationale Hypotheek Garantie verhoogd

In dit artikel gaan wij in op hoe de Nationale Hypotheek Garantie nu eigenlijk...

Lees meer
familie-hypotheek

De familie-hypotheek: Aantrekkelijk alternatief mits goed geregeld

In de media kunt u steeds vaker artikelen tegenkomen over de “familie-hypotheek”. Terecht, want...

Lees meer
hypotheekrente-historisch-laag

Hypotheekrente blijft duurzaam laag

De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, waarschuwt dat de historisch lage hypotheekrente...

Lees meer

Bereken online uw maximale hypotheek

Wij verzekeren alles op wielen.. En meer!

Contact