coronavirus

Info over het coronavirus

28 februari 2020

Annelot Baardemans
Laatst geupdatet: 26-11-2020

Verzekeraars krijgen veel vragen binnen van klanten, media en andere partijen over het coronavirus. Wij hebben de belangrijkste en meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Reizen naar het gebied waar het coronavirus is geconstateerd

Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering als ik een reis heb geboekt naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Ben ik verzekerd wanneer ik afreis naar een gebied waar het reisadvies oranje of rood is?

U loopt kans dat u dan onverzekerd bent. Neem daarom contact op met uw reisverzekeraar. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als u naar een risicogebied reist.

Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering wanneer ik in Nederland een weekend weg heb geboekt naar een gebied dat wordt afgesloten door het virus?

Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Mag ik weigeren wanneer mijn werkgever mij verplicht om af te reizen naar een risicogebied?

In de wet is geregeld dat je als werknemer in deze gevallen kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Ik verblijf in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?

Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat u terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland u onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

Ben ik niet meer verzekerd wanneer het reisadvies is veranderd naar oranje/rood?

U bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl u al in het gebied aanwezig was.

Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering wanneer ik in quarantaine wordt geplaatst en langer in het gebied moet blijven?

Mogelijk wel. Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten kunnen onder de dekking vallen, maar de kosten zijn vaak gemaximeerd. De reisverzekering blijft ook van kracht. Dit geldt ook voor medereizigers, mits ze medeverzekerden zijn. Hoeveel medereizigers kunnen blijven, hangt af van de polisvoorwaarden.

Ik heb zelf het virus opgelopen

Kan ik door andere mensen aansprakelijk gesteld worden wanneer ze door mij besmet raken?

Waarschijnlijk niet. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Kan ik het vliegveld/hotel aansprakelijk stellen wanneer ik het virus daar heb opgelopen?

De kans is klein dat zij aansprakelijk gesteld zullen worden. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen wanneer ik verplicht werd om naar een risicogebied af te reizen?

Dat is mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet namelijk dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat u ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Hoe zit het met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus?

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt, zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

Werk en bedrijfsleven

Kan ik een beroep doen op een verzekering als mijn bedrijf inkomsten misloopt door het coronavirus?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

Kan ik een beroep doen op mijn WGA-verzekering wanneer mijn personeel ziek is geworden door het coronavirus?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering uit wanneer ik vanwege vrees voor het coronavirus geen werk kan verrichten?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen wanneer ik door een collega ziek ben geworden?

De kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Impact op verzekeraars

Ontvangen verzekeraars al claims van bedrijven of particulieren door het coronavirus?

Daar heeft het Verbond van Verzekeraars op dit moment geen overzicht van.

Waarom zijn epidemieën bij veel schadeverzekeringen uitgesloten?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Mede op last van de toezichthouder sluiten verzekeraars daarom epidemieën op de meeste verzekeringen uit.

Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?

De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie voor verzekeringen (die pandemie dekken) en beleggingen meegenomen. Alle Nederlandse verzekeraars voldoen op dit moment aan dit kader.

Wat zijn de noodscenario’s mochten verzekeraars in problemen komen door het coronavirus? Wanneer grijpt de overheid/toezichthouder in?

De kans is klein dat er een verzekeraar in de problemen komt. Maar als de toezicht-houder (DNB) vaststelt dat dit risico zich toch voordoet, stelt zij een noodregeling in werking. DNB gaat dan proberen de verzekeraar te verkopen of te laten fuseren. Om een faillissement af te wenden is er ook een noodfonds beschikbaar.

In hoeverre worden verzekeraars geraakt door de dalende beurskoersen door het coronavirus?

Verzekeraars beleggen met name in veilige beleggingen zoals obligaties. Verzekeraars houden de financiële markten nauwlettend in de gaten en zullen anticiperen waar nodig.

Disclaimer
Hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden daarin. Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron
Verbond van Verzekeraars

Hoe doen wij het?

thumbs up thumbs down

Vergelijken, verzekeren, ontzorgen

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op