chronische-ziekte-hypotheek

Chronische ziekte? Extra aandacht bij aanvraag hypotheek

17 mei 2019

In dit artikel zien we hoe de praktijk helaas vaak is, wanneer u een chronische ziekte heeft: minder mogelijkheden om een lening af te sluiten voor de aankoop van een woning.

Het is niet eerlijk, maar de werkelijkheid is dat wie lijdt aan een chronische ziekte of kanker, moeilijk een hypothecaire lening kan krijgen. Wij bieden in dit artikel aan om in voorkomende gevallen met ons te overleggen. Als uw adviseur gaan wij dan ons uiterste best doen om te zorgen dat u toch een hypotheek kunt afsluiten.

Goed nieuws maar met een kanttekening

In ons land is de afgelopen twintig jaar bij meer dan 800.000 mensen de diagnose kanker gesteld.  De behandelingsmogelijkheden in de medische sector blijven vooruitgaan. Een van de effecten hiervan is dat steeds meer mensen bij wie kanker wordt geconstateerd, overleven. Dat is het goede nieuws. De keerzijde hiervan is dat veel mensen nog lange tijd na de behandeling klachten houden zoals chronische vermoeidheid en ook last hebben van angst voor terugkeer van kanker.

Mensen die kanker overleven, werken regelmatig minder of stoppen helemaal met werken. Het is dan ook niet vreemd dat uit recent onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NKF) blijkt dat mensen die kanker overleven, bijna twee keer zo vaak te maken krijgen met financiële problemen dan anderen. Vooral bij mensen die op jonge leeftijd kanker krijgen, zijn de financiële gevolgen het grootst.

Extra hoge lening moet wel draagbaar zijn

Het bedrag dat via de hypotheek geleend wordt, is in hoofdzaak bedoeld voor de aankoop van een woning. De extra financiering voor het verduurzamen van de woning is een aanvulling op de hypotheek. Geldverstrekkers zijn verplicht te controleren of de lasten van de totale lening draagbaar zijn voor de consument die de lening aangaat. Deze lasten bestaan uit rente en aflossing.

Veel geldverstrekkers werken met risico-opslagen

Veel geldverstrekkers werken met een basisrente en een risico-opslag. Die risico-opslagen werken globaal als volgt. Indien de consument de lening door welke oorzaak dan ook niet kan terugbetalen dan zal de geldverstrekker uiteindelijk de woning moeten verkopen en de opbrengst hiervan gebruiken om de schuld af te lossen. Is de opbrengst uit de verkoop echter lager dan de schuld dan leidt de geldverstrekker een verlies. Hoe hoger de hypotheeklening is, in relatie tot de actuele waarde van de woning, hoe meer risico de bank loopt dat bij een gedwongen verkoop van de woning de opbrengst minder is dan het restant van de schuld. Maar andersom geldt dit ook. Is de lening slechts een relatief beperkt deel van de actuele waarde van de woning dan loopt de geldverstrekker geen of een beperkt risico dat de lening niet geheel wordt afgelost.

Geldverstrekkers werken daarom naast de basisrente met een opslag van tienden van procenten. Bedraagt de lening bijvoorbeeld minder dan 60% van de actuele waarde van de woning dan kan een geldverstrekker afzien van een risico-opslag en alleen de basisrente hanteren.

Maar is het leenbedrag hoger dan de waarde van de woning dan zal over het algemeen de maximale risico-opslag worden gehanteerd. En hier schuilt het probleem bij het verhogen van de hypotheeksom om duurzaamheidsmaatregelen te financieren.

Gevolgen voor hypotheek

Bij het aanvragen van een hypotheek kijkt de bank of er op regelmatige basis voldoende inkomen is om de lasten verbonden aan de woning inclusief de hypotheek te kunnen financieren. Wordt als gevolg van een chronische ziekte of de gevolgen van kanker geen of minder inkomen verkregen dan zullen daarmee direct ook de mogelijkheden om een lening af te sluiten voor de aankoop van een woning minder worden.

De moeilijk te accepteren consequentie is dan dat door de ziekte waar niemand om heeft gevraagd, mensen vaak gedwongen worden om te zoeken naar een huurwoning waarvan de maandlasten hoger zijn dan wanneer zij een woning met een hypothecaire lening hadden kunnen kopen.

Bijzondere situaties vragen om veel overleg

Programma’s op internet waarmee u kunt uitrekenen welk bedrag u kunt lenen voor de financiering van een hypotheek kunnen met dit soort situaties vaak niet goed omgaan. Is het inkomen te laag dan is het “kille” resultaat dat de computer aangeeft dat de bank de lening niet zal verstrekken.

Juist in dit soort situaties is het belangrijk dat er contact is van mens tot mens.

Bij relaties bij wie deze ongelukkige situaties spelen, brengen wij altijd eerst in kaart welke mogelijkheden er zijn om de woning toch te financieren. Naast een lening bij een bank zijn er mogelijk nog andere mogelijkheden om een deel van de woning te financieren. Kan een deel van de koopprijs uit andere middelen worden gefinancierd, bijvoorbeeld uit andere onderdelen van het vermogen, door een schenking van de ouders of familie dan is de bank mogelijk wel bereid het restant te financieren.

Dat geldt ook voor de mogelijkheid om een levensverzekering te kunnen afsluiten. Vaak zullen verzekeraars – wanneer er ooit een diagnose kanker is gesteld – geen nieuwe verzekering willen afsluiten. Het kan dan zinvol zijn ervoor te zorgen dat de medisch adviseur van de financiële instelling een goed en compleet beeld krijgt van de medische situatie van de klant. Misschien dat bij dit complete beeld een verzekering wel mogelijk is, al dan niet met een opslag op de premie.

Het zijn uitermate lastige situaties. Op de eerste plaats voor de klant zelf. Maar ook van ons vraagt dit extra inspanning. Dit soort situaties los je meestal niet op met een brief of een mail. Zij vereisen kennis van welke financiële instellingen net even socialer zijn dan hun collega geldverstrekkers en het kennen van de juiste mensen die bereid zijn om vanuit een positieve houding mee te denken over wat wél kan in plaats van zich te beperken tot het vaststellen wat niet kan.

Als uw belangenbehartiger zetten wij ons juist in dit soort bijzondere situaties extra in. Wij zijn er voor u. Niet alleen wanneer het leven u toelacht, maar ook op moeilijke momenten!

nhg-verhoogd

Nationale Hypotheek Garantie verhoogd

In dit artikel gaan wij in op hoe de Nationale Hypotheek Garantie nu eigenlijk...

Lees meer
familie-hypotheek

De familie-hypotheek: Aantrekkelijk alternatief mits goed geregeld

In de media kunt u steeds vaker artikelen tegenkomen over de “familie-hypotheek”. Terecht, want...

Lees meer
hypotheekrente-historisch-laag

Hypotheekrente blijft duurzaam laag

De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, waarschuwt dat de historisch lage hypotheekrente...

Lees meer

Bereken online uw maximale hypotheek

Wij verzekeren alles op wielen.. En meer!

Contact