Wat keert de autoverzekering uit bij schade?

4 april 2018

Bij schade merkt u pas hoe goed of slecht u verzekerd bent. Wist u dat u bij schade normaal gesproken maximaal de dagwaarde van uw auto uitgekeerd krijgt? Afhankelijk van de verzekeringsvorm vergoedt de verzekeraar uw eigen schade zelfs helemaal niet. Wat keert uw autoverzekering nu echt uit?

De autoverzekering is onder te verdelen in twee dekkingen. De verplichte autoverzekering tegen schade aan anderen (de aansprakelijkheidsschade), en u kunt de schade aan uw eigen auto verzekeren. Bij de tweede dekking speelt de waarde van de auto een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. De waarde van de auto kan ook bepalend zijn voor het vergoeden van de schade aan uw eigen auto.

Bent u verzekerd tegen schade aan de eigen auto?

In de meest beperkte verzekeringsvorm, de WA autoverzekering, krijgt u schade aan uw eigen auto niet uitgekeerd. De verzekeraar vergoedt alleen de schade door het verzekerde voertuig aangericht aan anderen. Er moet sprake zijn van aansprakelijkheidsschade. Schade aan de eigen auto betaalt u zelf. Met de All-Risk dekking (WA + volledig casco) krijgt u ook de schade aan uw eigen auto betaald door de verzekeraar. Met de WA + beperkt casco krijgt u de eigen schade door een aanrijding over het algemeen niet uitgekeerd. Wel bijvoorbeeld bij schade door brand, stormschade en bij diefstal. Verzekeraars keren maximaal de dagwaarde uit. In uitzonderingsgevallen wordt er uitgegaan van een hogere waarde.

Wat houdt de dagwaarde in de autoverzekering in?

Een nieuwe auto verliest al waarde zodra u deze op naam krijgt. Vanaf dat moment is de auto namelijk niet meer nieuw. Het bedrag dat de auto bij verkoop nog oplevert is de dagwaarde. Dit bedrag keert de verzekeraar bij schade maximaal uit. Als de herstelkosten na schade hoger zijn dan de dagwaarde, gaat de verzekeraar voor de schadeafwikkeling uit van de dagwaarde. Toch kan uw eigen verzekeraar bij schade aan uw auto toch uitgaan van de nieuwwaarde. Dat is het geval tot de auto een paar jaren oud is, en ook alleen maar als in de polisvoorwaarden staat dat de nieuwwaarderegeling van toepassing is.

Sommige verzekeraars hebben ook nog de aanschafwaarderegeling in de autoverzekering verwerkt. Dat houdt in dat bij schade aan uw auto uit wordt gegaan van het bedrag dat u betaald heeft bij het tweedehands kopen van de auto.

Wat krijgt u uitgekeerd bij schade aan uw auto door een ongeval?

In dat geval moet de schade vergoed worden door diegene die aansprakelijk is voor de schade. Bent u WA + volledig casco verzekerd? Uw eigen verzekeraar vergoedt de schade. Eventueel wordt het schadebedrag verhaald op de veroorzaker van de schade. Met een beperktere autoverzekering keert uw eigen verzekeraar uw schade niet uit. Ook gaat de service van de verzekeraar niet zover dat zij de schade aan uw auto verhalen op de tegenpartij. Kan uw schade wel verhaald worden? Schakel in dat geval 112schade.nl in. Wij kunnen de schade voor u verhalen op de aansprakelijke partij. Uiteraard kan maximaal de dagwaarde verhaald worden.

Winnaar

Thuiswinkel awards voor Diks verzekeringen

7.9

Beoordeling

Diks Verzekeringen heeft meer dan 219 beoordelingen bij klantenvertellen.nl. 89.5% beveelt ons aan met een gemiddeld cijfer van: 7.9 voor een autoverzekering.

Rating

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

Wij verzekeren alles op wielen.. En meer!

Contact