Autoverzekering Buitenland

Geldt mijn autoverzekering ook in het buitenland?

28 september 2018

U gaat er vanuit dat de autoverzekering ook in het buitenland geldt, maar is dat ook echt zo? Heeft u ook dekking als u de groene kaart niet bij u heeft? De dekking in het buitenland is goed geregeld door de verzekeraars, maar er zijn wel zaken waar u rekening mee moet houden.

Uw autoverzekering biedt ook dekking in het buitenland. Op de groene kaart kunt u zien in welke landen de autoverzekering dekking biedt. Naar de landen binnen Europa hoeft u niet te kijken, daar biedt de verzekeraar in ieder geval dekking. Wat moet u doen bij een ongeval in het buitenland?

Ongeluk in het buitenland – Hoe nu verder?

Een ongeluk in het buitenland heeft u liever niet, maar het kan u overkomen. De autoverzekering biedt waarschijnlijk dekking, maar de verzekeraar legt u wel een paar verplichtingen op. U moet bijvoorbeeld een schadeformulier samen met de tegenpartij invullen. Om de taalbarrière te verkleinen zien deze schadeformulieren er overal hetzelfde uit. Dit vereenvoudigt het invullen. Hieruit kan de verzekeraar afleiden wie aansprakelijk is voor het ongeval en wat de gegevens van de tegenpartij zijn.

Neem contact op met de verzekeraar

Op de groene kaart staat een internationaal telefoonnummer waarop u ondersteuning kunt krijgen na een ongeval. U krijgt hulp van een Nederlands sprekende medewerker van de alarmcentrale van de verzekeraar. U krijgt hulp, en instructies over hoe u nu verder moet handelen. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de auto wordt weggesleept naar een schadehersteller. Dit is standaard geregeld in een autoverzekering.

Hoe kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen?

Als uw auto All-risk  verzekerd is, kunt u voor het schadeherstel aankloppen bij uw eigen verzekeraar. Met een beperktere dekking keert uw verzekeraar uw schade niet uit, en moet het geld komen van de (verzekeraar van de) veroorzaker van de schade. U kunt hiervoor een rechtsbijstandsverzekering of een verhaalsbijstandverzekering inschakelen. Als u één van deze verzekeringen niet heeft, kunt u de tegenpartij zelf aansprakelijk stellen voor uw schade. Bij een aanrijding tussen twee auto’s doet u dus een beroep op de autoverzekering van de tegenpartij.

Wat als het een buitenlandse verzekeraar betreft?

Bij een schade in het buitenland is de kans groot dat u te maken krijgt met een buitenlandse autoverzekering. Het lijkt lastig om de buitenlandse verzekeraar aan te spreken voor de schade, maar daar is over nagedacht. Waarschijnlijk is er in Nederland een vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar waar u aan kunt kloppen voor het vergoeden van de autoschade.

Hoe zit het met pech onderweg in het buitenland?

Bij pech onderweg kunt u de autoverzekeraar niet inschakelen. Eventueel heeft u gekoppeld aan de autoverzekering een pechhulp-service. In dat geval krijgt u natuurlijk wel ondersteuning. Kijk wel even na of de pechhulp ook geldt voor het buitenland.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!