bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Verzekering voor bestuurders

Ontvang uw offerte per e-mail
Ontvang uw offerte per e-mail
98% beveelt ons aan
98% beveelt ons aan
8.1
Beoordeling verzekeringen

Privé vermogen van bestuurders kan worden aangesproken

Wanneer u wordt aangesteld als bestuurder van bijvoorbeeld een vereniging staat u niet meteen stil bij mogelijke toekomstige aansprakelijkheidskwesties. Maar door recente wetswijzigingen en jurisprudentie is de kans steeds vaker aanwezig dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het bestuur. Dit betekent ook dat het privé vermogen van bestuurders kan worden aangesproken.

Bestuur is als collectief aansprakelijk

Wanneer er geschillen zijn ontstaan wordt de aansprakelijkheid van bestuurders beoordeeld waarbij de wettelijke regel dat iedere bestuurder zijn bestuurstaak behoorlijk moet kunnen uitoefenen centraal staat. Uitgangspunt van deze wet is dat een collectieve aansprakelijkheid van het bestuur, als onbehoorlijk besturen schade voor bijvoorbeeld de stichting veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurder en/of commissaris

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en/of commissaris. De verzekering zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft en dat het privé vermogen van bestuurders en commissarissen tegen fouten of vermeende fouten beschermd wordt. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft geen dekking voor bestuurders en commissarissen.

Vraag een offerte aan voor uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Verzekering voor vereniging van Eigenaren

Een aansprakelijkheidsclaim kan grote financiële gevolgen hebben zowel voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) als voor de bestuursleden afzonderlijk. Bestuursleden zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk en bij een claim kan er aanspraak gemaakt worden op hun privé vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Ook als u in uw privé vermogen wordt aangesproken. Hierbij maakt het niet uit of u voor uw werk een vergoeding ontvangt of niet.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot € 2.500.000 is er een speciale basis BTA-polis ontwikkeld. Als bestuurder van een vereniging of stichting kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn door het bestuur. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen kan het de nodige verweerkosten met zich meebrengen. Daarnaast kunt u ook persoonlijk worden aangesproken wanneer u zonder vergoeding bestuurstaken verricht bij de vereniging of stichting. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan een must.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders is eenvoudig te verzekeren door middel van het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Er bestaan verschillende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen: voor Verenigingen en stichtingen, Verenigingen van Eigenaren en Besloten Vennootschappen.

Werkt u als bestuurder of commissaris dan kunt u worden aangesproken in uw privé vermogen indien u door onbehoorlijk besturen bijvoorbeeld schade veroorzaakt. Indien u hiervoor geen verzekering afsluit kan dit handelen grote gevolgen hebben voor u als persoon. U kunt risico’s die u loopt voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie dekken door een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Premie 

De premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de organisatie waarvoor u een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Vraag hier een online een offerte op en u ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail. 

Wat is een..

Als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren (VVE)  draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Als bijvoorbeeld uw besluiten of die van uw medebestuurders verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. 

VVE 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Wat is er verzekerd? 

 • Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling 
 • Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad 
 • Interne en externe aansprakelijkheid 
 • Juridische hulp 
 • Inlooprisico 

Premie 

De premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de organisatie waarvoor u een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Vraag hier een online een offerte op en u ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail. 

Wat is een..

Als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren (VVE)  draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Als bijvoorbeeld uw besluiten of die van uw medebestuurders verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. 

VVE 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Wat is er verzekerd? 

 • Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling 
 • Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad 
 • Interne en externe aansprakelijkheid 
 • Juridische hulp 
 • Inlooprisico 

Premie indicatie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Opgave van premie is exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting 21%. Vraag hier online een offerte op en u ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail.
Premie per maand
VVEv.a. € 43,00
Bestuurderv.a. € 13,00
Stichtingv.a. € 23,00
Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Naast de persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerde als bestuurder, vereffenaar of commissaris/toezichthouder voor zuivere vermogensschade als gevolg van een handelen of nalaten, vallen onderstaande zaken ook onder de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door het op een onjuiste wijze uitvoeren van de taken.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door het begaan van een onrechtmatige daad.

Interne en externe aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade van de door u bestuurde organisatie (intern) en aansprakelijkheid voor schade van derden (extern).

Juridische hulp

De kosten van verweer en rechtsbijstand zijn verzekerd. Ook als het gaat om ongegronde aanspraken.

Inloop

Als iemand u na de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor een voorval dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum dan is dat verzekerd, tenzij anders bepaald. De aanspraak of omstandigheid mag bij aanvang van de verzekering niet bij u bekend zijn geweest.

Aanvullend kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met de module

Uitloop

Wanneer u na het beëindigen van de verzekering aansprakelijk wordt gesteld voor een voorval dat voor de einddatum van de verzekering heeft plaatsgevonden, kan in bepaalde gevallen een dekking worden ingekocht.

Bereken hier de premie>>

Is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Kosten door schade van bestuursfouten kunnen hoog oplopen en zijn vaak lastig te voorzien. Schade wordt sneller geclaimd en vaak is de schuldvraag complex. Bereken hier de premie>>

Wat is er niet verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Schade die met opzet is veroorzaakt of is ontstaan als gevolg van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte is niet verzekerd. Daarnaast zijn onderstaande zaken ook niet verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Boetes en dwangsommen
 • Geen dekking in Amerika
 • Verzekerden binnen hetzelfde orgaan worden niet als derden aangemerkt
 • Schade in verband met het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van boekhouding en jaarrekening
 • Aansprakelijkheid voor schade in verband met rechtshandelingen die u een persoonlijk voordeel hebben verschaft of die beoogd waren om een voordeel te verschaffen.

Bereken hier de premie>>

Over Diks Verzekeringen

Diks Verzekeringen is in 1970 opgericht door Paul Diks. Met meer dan 48 jaar ervaring helpen wij u graag bij het vergelijken en afsluiten van verzekeringen. Of het nu gaat om een autoverzekering, woonverzekering, zakelijke verzekering of hypotheek; op diks.nl vindt u een onafhankelijke vergelijking van de verschillende verzekeraars.

In 1990 zijn we begonnen met het aanbieden van de eerste oldtimerverzekeringen en in 1997 hebben we onze website www.diks.nl gelanceerd. Daarmee zijn we een van de eerste aanbieders van online verzekeringen. In 2018 is Diks verzekeringen onderdeel geworden van de Voogd & Voogd Groep.

Inmiddels werken er meer dan 40 mensen bij Diks. Ook werken bij Diks verzekeringen? Bekijk hier alle openstaande vacatures.

Hoe werken wij?

Er zijn heel veel aanbieders op de markt van financiële producten en diensten. Wij hebben een zorgvuldige selectie gemaakt met een aantal verzekeringsmaatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt aan de hand van criteria zoals premie, maar ook kwaliteit van voorwaarden, ervaringen met de instelling en hoe een maatschappij zich opstelt wanneer er beroep wordt gedaan op een uitkering. Bij het vergelijken van verzekeringen bekijken wij uw persoonlijke situatie en specifieke wensen rondom dekking. Diks verzekeringen maakt verzekeren overzichtelijk en snel.

Toezicht

Diks Verzekeringen voldoet aan alle wettelijke bepalingen van de AFM. Zo beschikken wij over de benodigde vergunningen en diploma’s en zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook heeft Diks Verzekeringen zich als een van de weinige tussenpersonen aangesloten bij het thuiswinkel keurmerk waarmee u zekerheden worden geboden bij aankopen via het internet.

Diks Verzekeringen is in 1970 opgericht door Paul Diks. Met meer dan 48 jaar ervaring helpen wij u graag bij het vergelijken en afsluiten van verzekeringen. Of het nu gaat om een autoverzekering, woonverzekering, zakelijke verzekering of hypotheek; op diks.nl vindt u een onafhankelijke vergelijking van de verschillende verzekeraars.

In 1990 zijn we begonnen met het aanbieden van de eerste oldtimerverzekeringen en in 1997 hebben we onze website www.diks.nl gelanceerd. Daarmee zijn we een van de eerste aanbieders van online verzekeringen. In 2018 is Diks verzekeringen onderdeel geworden van de Voogd & Voogd Groep.

Inmiddels werken er meer dan 40 mensen bij Diks. Ook werken bij Diks verzekeringen? Bekijk hier alle openstaande vacatures.

Er zijn heel veel aanbieders op de markt van financiële producten en diensten. Wij hebben een zorgvuldige selectie gemaakt met een aantal verzekeringsmaatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt aan de hand van criteria zoals premie, maar ook kwaliteit van voorwaarden, ervaringen met de instelling en hoe een maatschappij zich opstelt wanneer er beroep wordt gedaan op een uitkering. Bij het vergelijken van verzekeringen bekijken wij uw persoonlijke situatie en specifieke wensen rondom dekking. Diks verzekeringen maakt verzekeren overzichtelijk en snel.

Diks Verzekeringen voldoet aan alle wettelijke bepalingen van de AFM. Zo beschikken wij over de benodigde vergunningen en diploma’s en zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook heeft Diks Verzekeringen zich als een van de weinige tussenpersonen aangesloten bij het thuiswinkel keurmerk waarmee u zekerheden worden geboden bij aankopen via het internet.

Klanten over Diks verzekeringen

klantenvertellenMogelijk gemaakt door klantenvertellen.nl
8.1
Gemiddelde score
Gebasseerd op 3017 reviews
B Govers
Super snel geregeld
Dirkje
Goede service
J krijntjes
Goed

Verzekering voor bestuurders