bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Verzekering voor bestuurders

Ontvang uw offerte per e-mail
98% beveelt ons aan
8.1
★★★★★
★★★★★
Beoordeling verzekeringen

Wanneer er geschillen zijn ontstaan wordt de aansprakelijkheid van bestuurders beoordeeld waarbij de wettelijke regel dat iedere bestuurder zijn bestuurstaak behoorlijk moet kunnen uitoefenen centraal staat. Uitgangspunt van deze wet is dat een collectieve aansprakelijkheid van het bestuur, als onbehoorlijk besturen schade voor bijvoorbeeld de stichting veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Aansprakelijkheid van bestuurders is eenvoudig te verzekeren door middel van het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Werkt u als bestuurder of commissaris dan kunt u worden aangesproken in uw privé vermogen indien u door onbehoorlijk besturen bijvoorbeeld schade veroorzaakt. Wanneer u hiervoor geen verzekering afsluit kan dit handelen grote gevolgen hebben voor u als persoon. U kunt risico’s die u loopt voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie dekken door een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

Bereken de premie van uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zuivere vermogensschade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. Dit is bijvoorbeeld bij financiële schade door een bestuurlijke fout die u of een medebestuurder veroorzaakt. Als bestuur moet u uw taken altijd behoorlijk vervullen. Als er schade ontstaat door een onbehoorlijk bestuur is het hele bestuur persoonlijk aansprakelijk. Om uzelf hiertegen te beschermen kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Alle juridische kosten, inclusief de kosten van een rechtszaak, zijn meeverzekerd bij aansprakelijkheid.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privé vermogen van een bestuurder op het moment dat deze aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer u wordt aangesteld als bestuurder van bijvoorbeeld een vereniging staat u niet meteen stil bij mogelijke toekomstige aansprakelijkheidskwesties. Maar door recente wetswijzigingen en jurisprudentie is de kans steeds vaker aanwezig dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het bestuur. Dit betekent ook dat het privé vermogen van bestuurders kan worden aangesproken.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en/of commissaris. De verzekering zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft en dat het privé vermogen van bestuurders en commissarissen tegen fouten of vermeende fouten beschermd wordt. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft geen dekking voor bestuurders en commissarissen.

Wat kost een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van de organisatie waarvoor u een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Vraag hier een online een offerte op en u ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail. Wij hebben hieronder alvast een indicatie van de premie berekend.

U kunt online gemakkelijk een offerte aanvragen voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Heeft u nog vragen over het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of wilt u eerst even overleggen met een van onze verzekeringsspecialisten? Neem dan vooral contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 085 – 013 1109. Wij staan maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 voor u klaar.

Premie indicatie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Opgave van premie is exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting 21%. Vraag hier online een offerte op en u ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail.
Premie per maand
VVEv.a. € 43,00Bereken premie
Bestuurderv.a. € 13,00Bereken premie
Stichtingv.a. € 23,00Bereken premie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: voor wie?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Kosten door schade van bestuursfouten kunnen hoog oplopen en zijn vaak lastig te voorzien. Schade wordt sneller geclaimd en vaak is de schuldvraag complex. Als bestuurder of commissaris heeft u te maken met verschillende partners. Er kunnen altijd problemen ontstaan, bijvoorbeeld conflicten tussen leden, verdeeldheid binnen het bestuur of debiteurenproblematiek. Als er schadeclaims worden ingediend kunnen deze hoog oplopen. U wilt uw privévermogen natuurlijk zo goed mogelijk beschermen en niet persoonlijk voor de schadeclaim opdraaien. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verkleint u het financiële risico. Er bestaan verschillende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen: voor Verenigingen en stichtingen, Verenigingen van Eigenaren en Besloten Vennootschappen.

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Naast de persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerde als bestuurder, vereffenaar of commissaris/toezichthouder voor zuivere vermogensschade als gevolg van een handelen of nalaten, vallen onderstaande zaken ook onder de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

 • Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door het op een onjuiste wijze uitvoeren van de taken.

 • Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door het begaan van een onrechtmatige daad.

 • Interne en externe aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade van de door u bestuurde organisatie (intern) en aansprakelijkheid voor schade van derden (extern).

 • Juridische hulp

De kosten van verweer en rechtsbijstand zijn verzekerd. Ook als het gaat om ongegronde aanspraken.

 • Inloop

Als iemand u na de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor een voorval dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum dan is dat verzekerd, tenzij anders bepaald. De aanspraak of omstandigheid mag bij aanvang van de verzekering niet bij u bekend zijn geweest.

 • Uitloop

Wanneer u na het beëindigen van de verzekering aansprakelijk wordt gesteld voor een voorval dat voor de einddatum van de verzekering heeft plaatsgevonden, kan in bepaalde gevallen een dekking worden ingekocht.

Wat is er niet verzekerd?

Schade die met opzet is veroorzaakt of is ontstaan als gevolg van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte is niet verzekerd. Daarnaast zijn onderstaande zaken ook niet verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Boetes en dwangsommen
 • Geen dekking in Amerika
 • Verzekerden binnen hetzelfde orgaan worden niet als derden aangemerkt
 • Schade in verband met het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van boekhouding en jaarrekening
 • Aansprakelijkheid voor schade in verband met rechtshandelingen die u een persoonlijk voordeel hebben verschaft of die beoogd waren om een voordeel te verschaffen.

Bereken de premie voor uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Stichting

U bent bestuurslid van een stichting. Daarmee bent u (mede)verantwoordelijk voor de besluiten die in de stichting genomen worden. Het maakt hierbij niet uit of het een grote of een kleine stichting is. Kent uw stichting meerdere bestuursleden? Nemen deze bestuursleden individueel of tezamen beslissingen? Dan is het verstandig om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij het nemen van verschillende beslissingen door meerdere bestuursleden, is de kans op fouten aanwezig. Deze gemaakte fouten pakken wellicht verkeerd uit voor de stichting en kunnen schade veroorzaken. Als u of de stichting aansprakelijk wordt gesteld, is het prettig om dekking te hebben voor die vormen van aansprakelijkheid. U wilt immers niet dat u uw hele privévermogen verliest.

Vereniging

Voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot € 2.500.000 is er een speciale basis BTA-polis ontwikkeld. Als bestuurder van een vereniging of stichting kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn door het bestuur. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen kan het de nodige verweerkosten met zich meebrengen. Daarnaast kunt u ook persoonlijk worden aangesproken wanneer u zonder vergoeding bestuurstaken verricht bij de vereniging of stichting. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan een must.

VVE

Een aansprakelijkheidsclaim kan grote financiële gevolgen hebben zowel voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) als voor de bestuursleden afzonderlijk. Bestuursleden zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk en bij een claim kan er aanspraak gemaakt worden op hun privé vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Ook als u in uw privé vermogen wordt aangesproken. Hierbij maakt het niet uit of u voor uw werk een vergoeding ontvangt of niet.

Stichting

U bent bestuurslid van een stichting. Daarmee bent u (mede)verantwoordelijk voor de besluiten die in de stichting genomen worden. Het maakt hierbij niet uit of het een grote of een kleine stichting is. Kent uw stichting meerdere bestuursleden? Nemen deze bestuursleden individueel of tezamen beslissingen? Dan is het verstandig om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij het nemen van verschillende beslissingen door meerdere bestuursleden, is de kans op fouten aanwezig. Deze gemaakte fouten pakken wellicht verkeerd uit voor de stichting en kunnen schade veroorzaken. Als u of de stichting aansprakelijk wordt gesteld, is het prettig om dekking te hebben voor die vormen van aansprakelijkheid. U wilt immers niet dat u uw hele privévermogen verliest.

Vereniging

Voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot € 2.500.000 is er een speciale basis BTA-polis ontwikkeld. Als bestuurder van een vereniging of stichting kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn door het bestuur. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen kan het de nodige verweerkosten met zich meebrengen. Daarnaast kunt u ook persoonlijk worden aangesproken wanneer u zonder vergoeding bestuurstaken verricht bij de vereniging of stichting. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan een must.

VVE

Een aansprakelijkheidsclaim kan grote financiële gevolgen hebben zowel voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) als voor de bestuursleden afzonderlijk. Bestuursleden zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk en bij een claim kan er aanspraak gemaakt worden op hun privé vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Ook als u in uw privé vermogen wordt aangesproken. Hierbij maakt het niet uit of u voor uw werk een vergoeding ontvangt of niet.

Voor vrijwilligers

Een bestuursfunctie is vaak op vrijwillige basis. Normaal gesproken moet een vrijwilliger die schade veroorzaakt deze zelf vergoeden. Als u als vrijwilliger een bestuursfunctie vervuld kunt u echter ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u verzekerd bent als u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat u uw taken niet behoorlijk heeft vervuld of buiten uw bevoegdheden heeft gehandeld. Met deze verzekering is uw privévermogen als bestuurder, dus ook als vrijwilliger, beschermd en is de mogelijke vermogensschade gedekt. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus ook voor vrijwilligers met een bestuurlijke functie.

Eenmanszaak

Iemand met een eenmanszaak is zelf aansprakelijk voor schulden die zijn of haar bedrijf maakt. Dit komt door het niet afgescheiden vermogen van een eenmanszaak. Het vermogen van de eenmanszaak is namelijk het vermogen van de bestuurder/oprichter. U bent dus al persoonlijk aansprakelijk voor het betalen van de belastingen en de premies. Als een eenmanszaak verplichten aan gaat die niet betaald worden is er een bestuurdersaansprakelijkheid en moet de bestuurder betalen. Hetzelfde geldt tevens voor een Vennootschap onder Firma (VOF).

Non profit

Veel bestuurders gaan er van uit dat zij en hun medebestuurders hun taak serieus nemen en geen gekke beslissingen zullen nemen. Toch komt er bij het besturen van een non-profit organisatie meer kijken dan alleen het besturen of het toezicht houden op de vereniging of stichting. In de praktijk kan een bestuurder zowel van binnen of van buiten de vereniging worden aangesproken. Bijvoorbeeld als een vereniging nieuwe velden laat aanleggen door een niet-gespecialiseerde aannemer, omdat dit lekker goedkoop is. Voor de competities worden de velden echter afgekeurd en moeten ze dus worden vervangen. De aannemer is inmiddels echter failliet verklaard en de vereniging maak dus dubbele kosten. De leden van de vereniging kunnen het bestuur aansprakelijk stellen.

Voor vrijwilligers

Een bestuursfunctie is vaak op vrijwillige basis. Normaal gesproken moet een vrijwilliger die schade veroorzaakt deze zelf vergoeden. Als u als vrijwilliger een bestuursfunctie vervuld kunt u echter ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u verzekerd bent als u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat u uw taken niet behoorlijk heeft vervuld of buiten uw bevoegdheden heeft gehandeld. Met deze verzekering is uw privévermogen als bestuurder, dus ook als vrijwilliger, beschermd en is de mogelijke vermogensschade gedekt. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus ook voor vrijwilligers met een bestuurlijke functie.

Eenmanszaak

Iemand met een eenmanszaak is zelf aansprakelijk voor schulden die zijn of haar bedrijf maakt. Dit komt door het niet afgescheiden vermogen van een eenmanszaak. Het vermogen van de eenmanszaak is namelijk het vermogen van de bestuurder/oprichter. U bent dus al persoonlijk aansprakelijk voor het betalen van de belastingen en de premies. Als een eenmanszaak verplichten aan gaat die niet betaald worden is er een bestuurdersaansprakelijkheid en moet de bestuurder betalen. Hetzelfde geldt tevens voor een Vennootschap onder Firma (VOF).

Non profit

Veel bestuurders gaan er van uit dat zij en hun medebestuurders hun taak serieus nemen en geen gekke beslissingen zullen nemen. Toch komt er bij het besturen van een non-profit organisatie meer kijken dan alleen het besturen of het toezicht houden op de vereniging of stichting. In de praktijk kan een bestuurder zowel van binnen of van buiten de vereniging worden aangesproken. Bijvoorbeeld als een vereniging nieuwe velden laat aanleggen door een niet-gespecialiseerde aannemer, omdat dit lekker goedkoop is. Voor de competities worden de velden echter afgekeurd en moeten ze dus worden vervangen. De aannemer is inmiddels echter failliet verklaard en de vereniging maak dus dubbele kosten. De leden van de vereniging kunnen het bestuur aansprakelijk stellen.

Coöperatie

Een coöperatie is een bedrijf, en dat betekent dat u dezelfde verzekeringen kunt afsluiten. Als bestuur van een bedrijf bent u vaak medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid binnen het bedrijf. U heeft dagelijks te maken met veel verschillende aandeelhouders. Hierdoor kan er eenvoudig een conflict ontstaan. Leden van een bestuur kunnen aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld door zich schuldig te maken aan wanbeleid of als het bedrijf failliet gaat door financiële fouten. Voorkom dat u persoonlijk opdraait voor deze fouten en sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Premie

De premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de organisatie waarvoor u een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Op Diks.nl hebben we alvast een indicatiepremie voor de verschillende polissen in een overzicht opgenomen. Zo krijgt u alvast een idee van de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het afsluiten van de verzekering is maatwerk, wat betekent dat u bij ons een offerte kunt aanvragen. Binnen twee werkdagen krijgt u vervolgens een persoonlijke offerte via e-mail toegestuurd. Als de offerte akkoord is, kunt u de verzekering direct bij ons afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders is eenvoudig te verzekeren door middel van het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Er bestaan verschillende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, bijvoorbeeld voor Verenigingen en stichtingen, Verenigingen van Eigenaren en Besloten Vennootschappen. Deze verzekering zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft en dat het privévermogen van bestuurders en commissarissen tegen fouten of vermeende fouten beschermd wordt. Zonder verzekering kunt u worden aangesproken in uw privévermogen indien u door onbehoorlijk besturen bijvoorbeeld schade veroorzaakt. Dit kan grote gevolgen hebben voor u als persoon.

Coöperatie

Een coöperatie is een bedrijf, en dat betekent dat u dezelfde verzekeringen kunt afsluiten. Als bestuur van een bedrijf bent u vaak medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid binnen het bedrijf. U heeft dagelijks te maken met veel verschillende aandeelhouders. Hierdoor kan er eenvoudig een conflict ontstaan. Leden van een bestuur kunnen aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld door zich schuldig te maken aan wanbeleid of als het bedrijf failliet gaat door financiële fouten. Voorkom dat u persoonlijk opdraait voor deze fouten en sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Premie

De premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de organisatie waarvoor u een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Op Diks.nl hebben we alvast een indicatiepremie voor de verschillende polissen in een overzicht opgenomen. Zo krijgt u alvast een idee van de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het afsluiten van de verzekering is maatwerk, wat betekent dat u bij ons een offerte kunt aanvragen. Binnen twee werkdagen krijgt u vervolgens een persoonlijke offerte via e-mail toegestuurd. Als de offerte akkoord is, kunt u de verzekering direct bij ons afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders is eenvoudig te verzekeren door middel van het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Er bestaan verschillende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, bijvoorbeeld voor Verenigingen en stichtingen, Verenigingen van Eigenaren en Besloten Vennootschappen. Deze verzekering zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft en dat het privévermogen van bestuurders en commissarissen tegen fouten of vermeende fouten beschermd wordt. Zonder verzekering kunt u worden aangesproken in uw privévermogen indien u door onbehoorlijk besturen bijvoorbeeld schade veroorzaakt. Dit kan grote gevolgen hebben voor u als persoon.

Vergelijken

Overweegt u om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Dan wilt natuurlijk wel weten wat zo’n verzekering nou kost en waar u deze het beste kunt afsluiten. Dit doet u door bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken. Op Diks.nl hebben we alvast een overzicht van de premies van de verschillende polissen voor u op een rijtje gezet. Zo krijgt u alvast een idee van de verzekeringspremie. U kunt natuurlijk ook direct een offerte bij ons opvragen. Dat krijgt u binnen 2 werkdagen per e-mail een op uw persoonlijke situatie toegepaste offerte.

Vergelijken

Overweegt u om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Dan wilt natuurlijk wel weten wat zo’n verzekering nou kost en waar u deze het beste kunt afsluiten. Dit doet u door bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken. Op Diks.nl hebben we alvast een overzicht van de premies van de verschillende polissen voor u op een rijtje gezet. Zo krijgt u alvast een idee van de verzekeringspremie. U kunt natuurlijk ook direct een offerte bij ons opvragen. Dat krijgt u binnen 2 werkdagen per e-mail een op uw persoonlijke situatie toegepaste offerte.

Over Diks Verzekeringen

Diks Verzekeringen is in 1970 opgericht door Paul Diks. Met meer dan 50 jaar ervaring helpen wij u graag bij het vergelijken en afsluiten van verzekeringen. Of het nu gaat om een autoverzekering, woonverzekering of een zakelijke verzekering; op diks.nl vindt u een onafhankelijke vergelijking van de verschillende verzekeraars.

In 1990 zijn we begonnen met het aanbieden van de eerste oldtimerverzekeringen en in 1997 hebben we onze website www.diks.nl gelanceerd. Daarmee zijn we een van de eerste aanbieders van online verzekeringen. In 2018 is Diks verzekeringen onderdeel geworden van de Voogd & Voogd Groep.

Inmiddels werken er meer dan 50  mensen bij Diks. Ook werken bij Diks verzekeringen? Bekijk hier alle openstaande vacatures.

Hoe werken wij?

Er zijn heel veel aanbieders op de markt van financiële producten en diensten. Wij hebben een zorgvuldige selectie gemaakt met een aantal verzekeringsmaatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt aan de hand van criteria zoals premie, maar ook kwaliteit van voorwaarden, ervaringen met de instelling en hoe een maatschappij zich opstelt wanneer er beroep wordt gedaan op een uitkering. Bij het vergelijken van verzekeringen bekijken wij uw persoonlijke situatie en specifieke wensen rondom dekking. Diks verzekeringen maakt verzekeren overzichtelijk en snel.

Toezicht

Diks Verzekeringen voldoet aan alle wettelijke bepalingen van de AFM. Zo beschikken wij over de benodigde vergunningen en diploma’s en zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Diks Verzekeringen is in 1970 opgericht door Paul Diks. Met meer dan 50 jaar ervaring helpen wij u graag bij het vergelijken en afsluiten van verzekeringen. Of het nu gaat om een autoverzekering, woonverzekering of een zakelijke verzekering; op diks.nl vindt u een onafhankelijke vergelijking van de verschillende verzekeraars.

In 1990 zijn we begonnen met het aanbieden van de eerste oldtimerverzekeringen en in 1997 hebben we onze website www.diks.nl gelanceerd. Daarmee zijn we een van de eerste aanbieders van online verzekeringen. In 2018 is Diks verzekeringen onderdeel geworden van de Voogd & Voogd Groep.

Inmiddels werken er meer dan 50  mensen bij Diks. Ook werken bij Diks verzekeringen? Bekijk hier alle openstaande vacatures.

Er zijn heel veel aanbieders op de markt van financiële producten en diensten. Wij hebben een zorgvuldige selectie gemaakt met een aantal verzekeringsmaatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt aan de hand van criteria zoals premie, maar ook kwaliteit van voorwaarden, ervaringen met de instelling en hoe een maatschappij zich opstelt wanneer er beroep wordt gedaan op een uitkering. Bij het vergelijken van verzekeringen bekijken wij uw persoonlijke situatie en specifieke wensen rondom dekking. Diks verzekeringen maakt verzekeren overzichtelijk en snel.

Diks Verzekeringen voldoet aan alle wettelijke bepalingen van de AFM. Zo beschikken wij over de benodigde vergunningen en diploma’s en zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klanten over Diks verzekeringen

klantenvertellenMogelijk gemaakt door klantenvertellen.nl
8.1
Gemiddelde score
Gebaseerd op 3176 reviews
★★★★★
★★★★★
Jurjen
Een andere verzekering voor onze caravan gevonden bij Diks Verzekeringen. Een duidelijk en snel overzicht van de diverse opties. Een snelle reactie met alle bescheiden. Prima in line geregeld allemaal. En dikke pluim voor Diks Verzekeringen als teken van onze tevredenheid.
★★★★★
★★★★★
Robert
Alles wijst zichzelf, duidelijk en overzichtelijk in gebruik.
★★★★★
★★★★★
Marc
Medewerker begreep het meteen en stuurde gelijk een scherpe offerte toe!

Verzekering voor bestuurders